Woordenboek

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t v w z
V

kooien van bijvoorbeeld kippengaas die op de bodem van de zee liggen. Aan de voorzijde zit een grootmazig net om te voorkomen dat bijvoorbeeld zeehonden en watervogels in de kooi zwemmen.

kruisnetten die vanaf een boot mechanisch of met de hand worden binnengehaald. Kruisnetten zijn vierkante visnetten die vastzitten aan twee, elkaar kruisende, gebogen stokken. Op de plaats waar de twee stokken kruisen is een lijn bevestigd waarmee het net kan worden opgehaald, wanneer er vis boven het net zwemt. Om een groot kruisnet open te houden zijn verscheidene lange stokken nodig aan een of beide zijden van de boot.

kruisnetten die vanaf statische platforms langs de kust of op rivieroevers mechanisch of met de hand worden binnengehaald. Kruisnetten zijn vierkante visnetten die vastzitten aan twee, elkaar kruisende, gebogen stokken. Op de plaats waar de twee stokken kruisen is een lijn bevestigd waarmee het net kan worden opgehaald, wanneer er vis boven het net zwemt. De vis wordt soms gelokt met behulp van aas of licht.

een visserijmethode die wordt gebruikt voor het verzamelen van schelp- en schaaldieren van de bodem. Het schip sleept een stalen frame met net over de bodem waarmee schelp- en schaaldieren worden gevangen. Grote schepen kunnen meerdere korren tegelijk slepen, aan weerszijden van het schip.

kleine, lichte korren die vanaf een vaartuig met de hand worden bediend. Een kor is een een stalen frame waarover een net is bevestigd.

het beperken van de hoeveelheid vis die (per jaar) gevangen mag worden

de maximale hoeveelheid vis van een vissoort die mag worden gevangen per land, per jaar.

een kweektechniek waarbij vis in vijvers wordt opgekweekt. Dit gebeurt extensief (zonder extra toevoeging van voer) en intensief (met extra toevoeging van voer).

de mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij

het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij. Dit is de maat waaraan visserijdruk wordt afgelezen.

een reeks levende wezens die elkaar opeten vormen een voedselketen

het niveau van visserijsterfte waaronder een visbestand gezond bevist wordt