Woordenboek

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t v w z
S

een schakelnet bestaat uit drie achtereen geschakelde netten die rechtop in het water staan, waarvan de buitenste wijdmazig en de binnenste fijnmazig zijn

Een vistechniek waarbij een kuilnet met aan weerszijden een lange lijn (de zegentouwen) door het water wordt getrokken. Het schip stoomt langzaam vooruit bij het binnenhalen. Ook wel flyshooting genoemd.

een kweektechniek waarbij jonge vissen in het wild worden gevangen, om vervolgens in kooien in zee te worden opgekweekt tot consumptievis

selectieve vistuigen vangen veel doelsoorten, en weinig of geen onbedoelde vissoorten en dieren

selectiepanelen zorgen ervoor dat ongewenste bijvangstsoorten uit het net geleid worden

selectieve vismethoden vangen veel doelsoorten, en weinig of geen onbedoelde vissoorten en dieren

lijnen met (kunst)aas die al varend door de waterkolom worden getrokken. De sleeplijnen worden met de hand of machinaal ingehaald, zodra er een vis aan de lijn zit.

Een visserijtechniek waarbij kegelvormige netten eindigend in een kuil door de waterkolom of over de bodem worden gesleept.

Een visserijtechniek waarbij kegelvormige netten eindigend in een kuil door de waterkolom of over de bodem worden gesleept.

een visserijtechniek waarbij een van de lijnen van een zegennet/kuilnet is verankerd, het schip het net vervolgens uitzet en stil ligt met binnenhalen (ook wel Deense zegen)

het aantal soorten en de verhouding tussen de soortenaantallen in een leefgebied

een visserijtechniek waarbij een kuilnet door twee boten door de waterkolom voortgetrokken

een visserijtechniek waarbij een kuilnet aan de zegentouwen door twee boten wordt voortgetrokken door de waterkolom

het verschijnsel waarbij een los- of kwijtgeraakt vistuig vissen blijft vangen, die beschouwd kunnen worden als verloren vangst. De Engelse benaming hiervoor is 'ghost fishing'.

een visserijtechniek waarbij passerende vissen met hun kieuwen verstrikt raken in een net (ook wel kieuwnet genoemd) dat verticaal op de bodem staat of aan boeien hangt

een lang net dat vanaf de oever rond een bepaald gebied wordt uitgezet en binnengehaald

een experimentele boomkormethode waarbij de zware boom is vervangen door zwevende vleugel