Woordenboek

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t v w z
O

een oesterbroedinvanginstallatie bestaat uit zogenaamde collectoren waarop oesterlarven zich kunnen hechten, dit kunnen dakpannen met kalklaag zijn of lege mosselschelpen

oesterlarven

kieuwnetten die om een school vis worden uitgezet, terwijl de vis naar het net wordt gejaagd. De visnetten ‘staan’ rechtop in het water. Vissen raken met hun kieuwen verstrikt in de netten.

vis die kleiner is dan een voorgeschreven minimale maat. Deze maten zijn per soort en land vastgesteld. Voor Europa geldt een minimum aanlandingsmaat voor alle EU lidstaten.

onselectieve tuigen vangen veel onbedoelde vissoorten en dieren mee

De Osprey groep is een MSC gecertificeerde visserij die vist met de twinrig  op schol in de Noordzee.

De outrigmethode wordt gekenmerkt door het vissen met zogenaamde ‘outrignetten’. Een outrignet is een licht uitgevoerd sleepnet, waarbij de horizontale netopening gerealiseerd wordt met behulp van twee visborden. Visborden zijn verticale, aerodynamische vleugels, welke door de waterdruk zijwaartse kracht realiseren, waardoor het net geopend wordt.

er wordt zoveel vis weggevist dat de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.

een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.