Woordenboek

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t v w z
M

eigenschap van een net: de afstand tussen twee draden

het trekken van dieren van het ene leefgebied naar het andere

mossellarven

Marine Protected Area's zijn zeereservaten waar gebruiksfuncties die een negatieve invloed hebben op de marine waarden, worden beperkt of verboden.

Marine Stewardship Council, een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie die een keurmerk heeft ontwikkeld dat garant staat voor goed beheerde, duurzame visserij. Visproducten die voldoen aan de criteria van het keurmerk zijn te herkennen aan het blauwe MSC-logo.

een beoordelingstraject/proces van een visserij met als doel certificering door de Marine Stewardship Council

visserijen die voldoen aan de beoordelingscriteria van de Marine Stewardship Council en zijn gecertificeerd. Visproducten met het blauwe MSC-keurmerk zijn gevangen door duurzame visserijen.

Maximum Sustainable Yield, ofwel maximaal duurzame oogst. Dit is theoretisch de grootst mogelijke 'veilige' vangst waarbij vispopulaties voldoende omvang houden om zich op lange termijn voort te planten. 

mosselzaadinvanginstallatie, deze bestaat uit drijvers, lijnen en ankers met touwen waaraan mossellarven zich kunnen hechten