Woordenboek

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t v w z
K

Een visserijtechniek waarin passerende vissen met hun kieuwen verstrikt raken in de mazen. Het net staat verticaal op de bodem of hangt aan boeien in de waterkolom. De bijvangst van soorten als bruinvissen en dolfijnen is hierbij een probleem.

een visserijtechniek waarbij visnetten rechtop in het water ‘staan’ door drijvende bovenlijnen en verzwaarde onderlijnen. Ze kunnen zowel in de waterkolom als op de zeebodem worden geplaatst. Vissen raken met hun kieuwen verstrikt in de netten.

een kweektechniek waarbij open kooien in zee, meer of rivier staan. Ze zijn verankerd aan de bodem en staan op plaatsen die beschut zijn tegen storm en hoge golven. De meeste zalm wordt gekweekt in dit type kweeksysteem. Doordat de kooien in open verbinding staan met het omringende water is de impact op de omgeving groot.

een stalen frame waarover een net is bevestigd

een visserijmethode waarbij korven en vallen worden voorzien van aas (verse of gezouten vis) op de zeebodem worden geplaatst. Soorten die op deze manier worden gevangen zijn o.a. krab, kreeft, wulk, langoustine en octopus.

vierkante visnetten die vastzitten aan twee, elkaar kruisende, gebogen stokken. Op de plaats waar de twee stokken kruisen is een lijn bevestigd waarmee het net kan worden opgehaald, wanneer er vis boven het net zwemt.

een langgerekt, trechtervormig net

soorten die gevoelig zijn voor visserijdruk. Dit zijn vooral soorten die langzaam groeien en zich laat voortplanten.