Woordenboek

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t v w z
H

schade aan de leefomgeving

een visserijmethode waarbij vis wordt gelokt door natuurlijk of kunstmatig aas aan een haak, bevestigd aan het einde van een lijn of dwarslijn. Haken en lijnen worden gebruikt op verschillende dieptes, zowel in binnenwateren als op zee en maken het mogelijk om vis te vangen op ruige bodems en bij schuilplaatsen tussen te rotsen.

een visserijmethode, waarbij een soort hark wordt gebruikt om de kokkels te rapen. Dit is een arbeidsintensieve methode, die veel wordt toegepast in de Nederlandse kokkelvisserij op de Wadden.

een visserijmethode, waarbij een soort hark wordt gebruikt om de kokkels te rapen. Dit is een arbeidsintensieve methode, die veel wordt toegepast in de Nederlandse kokkelvisserij op de Wadden.

een verzamelnaam voor hengels, jigs en sleeplijnen (trolls). Jigging maakt gebruik van lijnen met kunstaas die op en neer worden bewogen om een prooidier na te bootsen.

Handlijnen en hengelsnoeren met de hand bediend zijn een verzamelnaam voor hengels, jigs en sleeplijnen (trolls). Jiggen maakt gebruik van lijnen met kunstaas die op en neer worden bewogen om een prooidier na te bootsen. Handlijnen en hengelsnoeren worden meestal kleinschalig toegepast en zijn relatief selectief. Ongewenste bijvangst kan onmiddellijk worden teruggezet, met een grote overlevingskans. Het is selectiever en kleinschaliger dan longline visserij. Er is geen bodemimpact, laag brandstofverbruik en eventuele bijvangst gaat vaak levend weer overboord.

het kweken van schelpdieren aan touwen of kousen, die aan een drijvende constructie in het water hangen. Door het natuurlijke voedselaanbod in zee kan het schelpdierzaad opgroeien tot schelpdieren voor consumptie.

vissen of andere soorten die overboord worden gegooid, zodat vissers een betere vangst kunnen binnen halen, maar wel binnen het quotum blijven

een experimentele boomkormethode waarbij de wekkerkettingen zijn vervangen door een systeem dat waterwervelingen creëert waardoor de platvis omhoog komt