Woordenboek

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t v w z
G

een boomkor waarbij, in plaats van wekkerkettingen, touwen met rubberen klossen worden gebruikt die over de bodem rollen

kieuwnetten die op de bodem worden geplaatst en worden vastgemaakt met behulp van ankers. De visnetten ‘staan’ rechtop in het water. Vissen raken met hun kieuwen verstrikt in de netten.

kieuwnetten en schakels zijn netten die rechtop in het water 'staan' in de waterkolom of op de zeebodem. Schakels bestaan uit drie achtereen geschakelde netten.

een visserijmethode waarbij gemechaniseerde dreggen worden gebruikt om mosselen en andere schelpdieren uit de bodem te graven en te spoelen. Dreggen zijn stalen frames waaraan een net is bevestigd. Op de voorkant van dit frame zitten vaak stalen punten die fungeren als een soort hark. Zuigers zuigen de schelpdieren vanuit het zand de boot op.

visserijen die meerdere bestanden tegelijk bevissen. Vaak is er één doelsoort, maar worden er meerdere soorten uit meerdere bestanden tegelijk gevangen.

Gesleepte vistuigen bestaan uit een trechtervormig net waarin de vissen worden gevangen. Ze worden over de bodem gesleept of zwevend door de waterkolom getrokken. Dreggen zijn metalen frames, waar al dan niet een klein net in gemonteerd is, die over de zeebodem worden getrokken. De dreg schept de in de bodem levende dieren op, en vangt daarnaast ook dieren mee die zich op of net boven de bodem bevinden.

het sluiten van vangstgebieden voor visserij, bijvoorbeeld op basis van vistuig of seizoen

het sluiten van vangstgebieden voor visserij tijdens een bepaalde periode van het jaar

een visserijmethode waarbij een verankerde lange hoofdlijn wordt uitgezet (40-100 km lang) met daaraan vastzittende dwarslijnen met haken voorzien van aas

het Gemeenschappelijk Visserijbeleid is het Europese beleidskader voor verduurzaming van de visserijsector. Het is gericht op het beheer van de gemeenschappelijk hulpbronnen en geeft Europese vissersvloten gelijke toegang tot Europese wateren, zodat zij eerlijk met elkaar kunnen concurreren. Het omvat herstelplannen, regels over quota en afspraken over beperkingen voor de Europese vloot.