Woordenboek

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t v w z
D

een visserijtechniek waarbij een van de lijnen van een zegennet/kuilnet is verankerd, het schip het net met een rondtrekkende beweging uitzet en stil ligt met binnenhalen. Ook wel snurrevaad genoemd.

De Danish Fishermen's Producer Organization (DFPO) is een samenwerkingsverband van Deense vissers, met als doel de afzetmarkt van Deense vis te vergroten. De organisatie coordineert ook namens de vissers de MSC certificering.

Ongewilde bijvangst, die wordt teruggegooid omdat er geen quotom voor is, de marktprijs te laag is , of de vis beneden de wettelijk minimum aanlandingsmaat is. Discards kunnen levend of dood zijn.

een kweektechniek waarbij er water van een hoger gelegen punt naar het kweekbasin wordt geleid. Vanuit hier stroomt het door naar de afvoer. Dit water moet goed gezuiverd worden, anders kan dit negatieve gevolgen hebben voor de omgeving.

een visserijmethode voor het vangen van o.a. mosselen, oesters en sint-jakobsschelpen, waarbij gebruik gemaakt wordt van stalen frames waaraan een net is bevestigd. Op de voorkant van dit frame zitten vaak stalen punten die fungeren als een soort hark.

kieuwnetten die meedrijven op de zeestroming (met of zonder boot). Vissen raken met hun kieuwen verstrikt in de netten. Drijfnetten zijn verboden in Europese wateren.

een visserijmethode waarbij een lange hoofdlijn (40-100 km lang) wordt uitgezet, met daaraan dwarslijnen met haken voorzien van aas. De lijn drijft aan boeien in de waterkolom.

een techniek waarbij één schip een samenstel van twee bodemsleepnetten naast elkaar voortrekt. Met behulp van rubber kabels wordt een vibratie afgegeven op de zeebodem die vissen opschrikt. Een lichtere variant binnen de bodemtrawlvisserij, en wordt ook wel twinrig/multirig genoemd.

het handmatig rapen van schelp- en schaaldieren. Soms wordt hiervoor tot grote dieptes gedoken. Deze vangstmethode wordt toegepast bij het verzamelen van kwetsbare en dure soorten schelp- en schaaldieren.

het voorzien in de behoeften van huidige generaties zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen ook in hun behoeften te voorzien

het doden of verdoven van vissen, waardoor ze boven komen drijven. Deze vormen van visserij zijn illegaal, maar worden veel toegepast in koraalriffen.  Ze zijn zeer schadelijk voor de omgeving.