Zonnevis (Sint-pietervis, John Dory)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Zonnevis (Sint-pietervis, John Dory)

Zeus faber
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Zonnevis is erg gewild. Hij wordt zowel commercieel als door sportvissers gevangen. Er is weinig bekend over de status van het visbestand, maar zijn status op de IUCN rode lijst is ‘niet-bedreigd’. De zonnevis is door zijn langzame groeisnelheid wel gevoelig voor visserijdruk.

Bij het vissen met handlijnen is er geen bijvangst van vogels, zoogdieren of bedreigde vissen. Ook zijn er bij deze vangsttechniek geen effecten op het ecosysteem of beschadiging van de bodem bekend.

Er is geen specifiek beheer voor de zonnevis. Deze visserij valt onder het algemene visserijbeleid van de EU (common fisheries policy). Daarnaast is er in de Azoren nog een groot aantal conservatiemaatregelen van toepassing: beperkte visserij, deep-zee trawling is verboden en er zijn beschermde gebieden aangesteld (MPAs). Dit beheer lijkt grotendeels effectief te zijn.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Zonnevis (Sint-pietervis, John Dory)

Zeus faber
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Middellandse Zee (FAO 37)
Deelgebieden: Atlantische Oceaan, noordoostelijke

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De zonnevis is een solitair levende vis. De vis is erg gewild, maar er is weinig bekend over de visserij op deze vis. Zonnevissen zijn gevoelig voor visserijdruk.

Zonnevis wordt aangeland als bijvangst bij het vissen met bodemsleepnetten. Dit is geen selectieve visserij en er is habitatschade door de interactie van het vistuig met de bodem.

Er is geen informatie over de effectiviteit van het beheer in de visserij op zonnevis.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Algemeen

Zonnevis (Sint-pietervis, John Dory)

De zonnevis komt voor in de kustwateren van de oostelijke Atlantische Oceaan van Noorwegen tot Zuid-Afrika, verder in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee en het westen van de Grote Oceaan tot een diepte van 400 m. De vis wordt gemiddeld 29-35 cm lang maar kan 90 cm lang en 8 kg zwaar worden. Het is een bijzondere vis met een grote kop en grote uitstulpbare bek en lange vinstralen aan de rugvin. De vis is geel-bruin met gele vlekken en één opvallende zwarte vlek op de flanken. De zonnevis is een roofvis die vooral vis eet als haring, sardine, zandspiering en horsmakreel.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.