Zeewolf

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Zeewolf

Anarhichas lupus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Drijvende beugen (longlines), Ringzegen, Haken en Lijnen, Kieuwnetten (staand want), Sleepnetten

Uitleg beoordeling

De zeewolf uit de Exclusieve Economische Zone (EEZ) van IJsland is sinds 2017 [MSC-gecertificeerd msc-gecertificeerd]. Deze visserij vangt naast zeewolf ook MSC-gecertificeerde zeeduivel, leng, schol en koolvis. De visserij werkt met verschillende vistuigen, zoals kieuwnetten, (machinale) handlijnen, beugen (longlines), [bodemsleepnetten bodemsleepnet] en ringzegens.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Zeewolf

Anarhichas lupus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Deense zegens

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het is niet bekend hoe het bestand van de zeewolf er precies voorstaat. Wel kan er uit vangstdata worden afgeleid dat het bestand is verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren. Ook is de huidige visserijdruk op het vastgestelde duurzame niveau.

Bij de vangsttechniek deense zegen is er relatief weinig bijvangst, bijvangst van haaien en roggen komt wel voor. Bijvangst wordt niet teruggegooid en er zijn strenge controles en beheermaatregelen. De impact van deense zegen op het ecosysteem is niet bekend.

Zeewolf eet zee-egels en geïntroduceerde krabbensoorten en houdt daarmee de populaties hiervan onder controle. Ook vormt hij een prooi voor de grijze zeehond. Het is dus in het belang van het hele ecosysteem, dat zeewolf niet overbevist raakt.

Er is een beheerplan voor de visserij op zeewolf in IJsland. Dit is effectief, alleen zijn de vangsten nog steeds hoger dan de TAC (Total Allowable Catch).

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

 

Zeewolf

Anarhichas lupus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Geankerde kieuwnetten (staand want)

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het is niet bekend hoe het bestand van de zeewolf er precies voorstaat. Wel kan er uit vangstdata worden afgeleid dat het bestand is verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren. Ook is de huidige visserijdruk op het vastgestelde duurzame niveau.

Zeewolf gevangen met geankerde kieuwnetten heeft bijvangst, vooral van haaien en roggen. De bijvangst wordt echter niet teruggegooid en er zijn strenge controles. Het directe effect van deze visserijmethode op de rest van het ecosysteem is onbekend. Zeewolf heeft een belangrijke functie binnen het ecosysteem: hij eet zee-egels en geïntroduceerde krabbensoorten en houdt daarmee de populaties hiervan onder controle. Ook vormt hij een prooi voor de grijze zeehond.

Het opgestelde beheerplan van de zeewolf is effectief. Dit beheerplan is op ecosysteem niveau wat betekend dat het hele ecosysteem beheert wordt en niet alleen de zeewolf.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Zeewolf

Anarhichas lupus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines)

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De status van het zeewolfbestand is onbekend. Zeewolf is erg gevoelig voor visserijdruk en wordt nu al enkele jaren bevist zonder bestandsschattingen.

Zeewolf leidt doorgaans een traag en onopvallend bestaan en komt soms voor in kwetsbare habitats. Het belangrijk dat de vangstmethode deze leefgebieden niet beschadigt. Voor deze grondbeugvisserij is onduidelijk wat de effecten zijn op de zeebodem. Zeewolf eet zee-egels en geïntroduceerde krabbensoorten en houdt daarmee de populaties hiervan onder controle. Ook vormt hij een prooi voor de grijze zeehond. Het is dus in het belang van het hele ecosysteem, dat zeewolf niet overbevist raakt.

De visserij in dit gebied valt onder het Gemeenschappelijk Visserij Beleid van de EU. Voor zeewolf gelden geen vangstquota en is er geen beheerplan.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Zeewolf

Anarhichas lupus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Barentszzee

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De status van het zeewolfbestand is onbekend. Zeewolf is erg gevoelig voor visserijdruk en wordt al enkele jaren bevist zonder bestandsschattingen.

Zeewolf leidt doorgaans een traag en onopvallend bestaan. Deze vis komt soms voor in kwetsbare leefgebieden, zoals koudwaterkoralen. Daarom is het belangrijk dat de vangstmethode deze habitats niet beschadigt. Bodemsleepnetten veroorzaken echter veel bodemschade. Zeewolf eet zee-egels en geïntroduceerde krabbensoorten en houdt daarmee de populaties hiervan onder controle. Ook vormt hij een prooi voor de grijze zeehond. Het is dus in het belang van het hele ecosysteem, dat zeewolf niet overbevist raakt.

Er is een beheerplan voor de visserij op zeewolf, maar de effectiviteit van dit management kan niet worden beoordeeld door een gebrek aan gegevens.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Zeewolf

Anarhichas lupus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Barentszzee

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines)

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De status van het zeewolfbestand is onbekend. Zeewolf is erg gevoelig voor visserijdruk en wordt nu al enkele jaren bevist zonder bestandsschattingen.

Zeewolf leidt doorgaans een traag en onopvallend bestaan en komt soms voor in kwetsbare leefgebieden, zoals koudwaterkoralen. Daarom is het belangrijk dat de vangstmethode deze habitats niet beschadigt. Zeewolf eet zee-egels en geïntroduceerde krabbensoorten en houdt daarmee de populaties hiervan onder controle. Ook vormt hij een prooi voor de grijze zeehond. Het is dus in het belang van het hele ecosysteem, dat zeewolf niet overbevist raakt.

Er is een beheerplan voor de visserij op zeewolf maar de effectiviteit van dit management kan niet worden beoordeeld door een gebrek aan gegevens.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Zeewolf

Anarhichas lupus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De status van het zeewolfbestand in Ijsland is onbekend. Zeewolf is erg gevoelig voor [visserijdruk] en wordt al enkele jaren bevist zonder bestandsschattingen.

Deze vis komt soms voor in kwetsbare habitats, bodemsleepnetten kunnen in deze gebieden veel bodemschade veroorzaken. Zeewolf heeft waarschijnlijk een belangrijke functie binnen het ecosysteem: hij eet zee-egels en geïntroduceerde krabbensoorten en houdt daarmee de populaties hiervan onder controle. Ook vormt hij een prooi voor de grijze zeehond.

Er is een beheerplanbeheerplan:
Een beheerplan beschrijft de beheersmaatregelen (zoals vangstlimieten) en de evaluatie daarvan voor één of meer visserijen.
voor de visserij op zeewolf in IJsland. Dit is effectief, alleen zijn de vangsten nog steeds hoger dan de TAC (Total Allowable Catch).

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

 

Algemeen

Zeewolf

Zeewolf is een vis die er nogal vraatzuchtig uitziet, met een zware kop en grote voortanden. Zijn achtertanden zijn aangepast om hard materiaal mee te kraken, zoals krabben en sintjakobsschelpen. Zeewolf kan 1,5 meter lang worden, heeft een donkere blauwgrijze of groenachtige kleur en wordt maximaal 22 jaar oud. De vis leeft in het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan, op steenachtige, zandige of modderige bodems tot 500 meter diepte. Vroeger was zeewolf niet erg populair, maar tegenwoordig staat hij steeds vaker op het menu.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.