Rode zeebrasem

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Rode zeebrasem

Pagellus bogaraveo
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren

Uitleg beoordeling

Rode zeebrasem in de kustwateren van de Azoren wordt gevangen in een kleinschalige visserij. Data over het bestandbestand:
de vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
van rode zeebrasem zijn niet beschikbaar. De soort is erg gevoelig voor [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning].

Er wordt voornamelijk met [handlijnen handlijnen-en-hengelsnoeren-machinaal] in diep water gevist. Bij deze vistechniek is er weinig bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
van beschermde of bedreigde soorten. Ook wordt er weinig ongewenste vis, zogenoemde [‘discards’ discards] overboord gegooid. Het vissen met handlijnen heeft weinig negatieve effecten op het ecosysteem.

Het beheer van het bestand is grotendeels effectief, ondanks het gebrek aan een goede bestandsschattingbestandsschatting:
het schatten van het aantal vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
. Het visserijbeheer in de Azoren heeft een voorbeeldfunctie in Europa. Een hele set aan maatregelen moet zorgen voor een duurzaam visserijbeheer. Zo zijn vistechnieken die schade toebrengen aan het ecosysteem verboden, is er een grote controle door onafhankelijk observators, zijn MPAsMPA's:
Marine Protected Area's zijn zeereservaten waar gebruiksfuncties die een negatieve invloed hebben op de marine waarden, worden beperkt of verboden.
vastgesteld en gelden er minimum [aanlandingsmaten aanlandingsmaat] en gesloten periodes voor de beroepsvisserij.

Rode zeebrasem

Pagellus bogaraveo
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Bodemottertrawls

Uitleg beoordeling

De rode zeebrasem leeft in diepe wateren en is erg gevoelig voor [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning], omdat hij zich langzaam voortplant. In één seizoen kan een subpopulatie leeggevist worden zonder kans op herstel. De bestanden worden of overbevistoverbevist:
een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
of bestandsinformatie is onbekend. De visserijsterfte onder jonge vis is bij de diepzeevisserij erg hoog.

Rode zeebrasem wordt gevangen bij de diepzeevisserij als bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
op onder andere heek. Overlevingskans van bijvangst is minimaal en ook jonge vis die door de mazen van het net ontsnapt overleeft dit door beschadiging waarschijnlijk niet.

Er zijn geen onderzoeksprogramma’s voor rode zeebrasem. Volgens ICESICES:
International Council for the Exploration of the Sea, een internationale organisatie die zich richt op onderzoek en advies met betrekking tot duurzaam gebruik van de oceanen
zijn alle diepzeesoorten op het moment buiten biologische veilige grenzen. Er zou niet gevist moeten worden op deze soorten totdat referentiepunten voor bestandsherstel bekend zijn.

Algemeen

Rode zeebrasem

De rode zeebrasem komt voor in gematigde wateren in het noordoosten en het oosten van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee tot een diepte van 700 m. De vis wordt gemiddeld 30 cm en kan maximaal 70 cm lang, 4 kg zwaar en 15 jaar oud worden. Het is een alleseter.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.