Sockeye zalm

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Sockeye zalm

Oncorhynchus nerka
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Stille Oceaan, noordoostelijke en noordwestelijke (FAO 61|67)

Kweek- / Vangstmethode

Korven, fuiken en vallen, Handlijnen en hengelsnoeren, Ringzegen, Drijfnetten, Kieuwnetten (staand want)

Uitleg beoordeling

Verschillende visserijen op sockeye zalm zijn [MSC gecertificeerd msc-gecertificeerd]; in Alaska, Rusland en Canada. Deze gebruiken veel verschillende vangstmethodes, waaronder het “viswiel” een rad met schepnetten eraan dat ronddraait in de stroming en zo de vissen uit de stroom schept, waarna die in een opvangbassin vallen. De Pacifische zalmvisserij is goed gereguleerd en de methodes brengen weinig schade toe aan het ecosysteem.

Sockeye zalm

Oncorhynchus nerka
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Stille Oceaan, noordoostelijke (FAO 67)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen, Haken en Lijnen, Kieuwnetten (staand want)

Uitleg beoordeling

Met de Sockeye [zalmbestanden bestand] in Alaska gaat het goed.

Bij het vangen van Sockeye zalm met ringzegenringzegen:
een ringnet waarbij het net in een cirkel om een school vissen heen wordt uitgezet. Vervolgens wordt het net aan de onderkant gesloten en binnengehaald. Ook wel purse seine genoemd.
of kieuwnetten worden er weinig beschermde of [ondermaatse ondermaatse-vis] vissoorten [bijgevangen bijvangst]. Ook wordt er weinig tot geen vis overboord gegooid. Deze technieken hebben weinig tot geen impact op de zeebodem. Wat het effect  is van het aanvullen van het zalmbestand met opgekweekte zalm is nog onbekend.

Het beheer in Alaska is goed door het vaststellen van [‘escapement goals’ escapement-goals] voor de belangrijkste bestanden en door intensief monitoren. De meest kritieke punten in de zalmvisserij worden door het beheer goed ondervangen.

Sockeye zalm

Oncorhynchus nerka
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Stille Oceaan, noordwestelijke (FAO 61)

Kweek- / Vangstmethode

Fuik

Uitleg beoordeling

Sockeye zalm bedraagt maar een klein deel van de zalmvisserij in Rusland en wordt voornamelijk [bijgevangen bijvangst] bij de Chum en roze zalmvisserij. Met het [Sockeyebestand bestand] gaat het goed.

Fuiken hebben over het algemeen weinig negatieve effecten op kwetsbare soorten. De grootte van de negatieve impact van de fuikvisserij op zalm op de bedreigde Taimen zalm blijft onzeker, maar een negatieve impact is wel te verwacht. Vis die in de fuiken wordt bijgevangen kan vaak met een hoge overlevingskans terug in zee gegooid worden [(discarding) discards].

Het management van deze zalm is deels effectief.

Sockeye zalm

Oncorhynchus nerka
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Stille Oceaan, noordoostelijke (FAO 67)
Deelgebieden: Canada (west)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen, Haken en Lijnen, Kieuwnetten (staand want)

Uitleg beoordeling

Het Sockeye zalmbestand in Canada/Brits Colombia is in een slechte conditie. Sommige Sockeye zalmbestanden staan op de IUCN lijst voor bedreigde soorten. Op een deel van de zalmen wordt bewust niet gevist zodat de zalmen de gelegenheid hebben om zich voort te planten. Hoe groot dit deel moet zijn voor een duurzaam zalmbestand wordt vastgesteld in zogenoemde “escapement goals”. Deze doelen worden vaak niet gehaald doordat er toch meer zalm wordt weggevangen. Wat het effect is van de visserij op kwetsbare zalmbestanden is nog onbekend. Er zijn maatregelen in de maak om de visserijdruk op zalm te verminderen. Op Sockeye wordt vooral gevist met kieuwnetten, zegens en haken en lijnen. De vangstmethoden kunnen verschillende effecten op het ecosysteem hebben. In de haken en lijnen visserij is er bijvangst van bodemvissen. Vaak wordt deze bijvangst ook aangeland. Bij het vissen met kieuwnetten en zegens worden er relatief weinig beschermde of ondermaatse vissoorten bijgevangen. Ook verstoren deze technieken de zeebodem niet. Wat het effect is van het aanvullen van het zalmbestand met opgekweekte zalm is nog onbekend. Het verdwijnen van zalm heeft grote effecten op de nutriëntentoevoer van zoetwater ecosystemen.

Sockeye zalm

Oncorhynchus nerka
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Stille Oceaan, noordwestelijke (FAO 61)

Kweek- / Vangstmethode

Drijfnetten

Uitleg beoordeling

Sockeye zalm bedraagt maar een klein deel van de zalmvisserij in Rusland en wordt voornamelijk [bijgevangen bijvangst] bij de Chum en roze zalmvisserij. Met het [Sockeyebestand bestand] gaat het goed.

[Drijfnetten drijfnetten] vormen een gevaar voor kwetsbare zeevogels, dolfijnen en walvissen. Er wordt geschat dat bij deze visserijtechniek veel bijvangst en [‘discarding’ discards] plaatsvind. Helaas ontbreken hiervoor betrouwbare gegevens.

Ook is IUUIUU:
Illegal Unreported Unregulated, ofwel illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij
(Illegal, unreported and unregulated) vissen in bij deze visserij een groot probleem. Vangsten worden niet of onjuist doorgegeven aan autoriteiten. Het beheer van deze soort is niet effectief.

Sockeye zalm

Oncorhynchus nerka
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Stille Oceaan, noordwestelijke (FAO 61)

Kweek- / Vangstmethode

Kieuwnetten (staand want)

Uitleg beoordeling

Sockeye zalm bedraagt maar een klein deel van de zalmvisserij in Rusland en wordt voornamelijk [bijgevangen bijvangst] bij de Chum en roze zalmvisserij. Met het [Sockeyebestand bestand] gaat het goed.

De vangstmethode met [kieuwnetten kieuwnetten-en-soortgelijke-netten] heeft als nadeel dat vogels verstrikt raken. Bijvangst en [‘discards’ discards] zijn bij deze vangsttechniek laag en kieuwnetten verstoren de zeebodem niet. Wel is bijvangst van de beschermde zalmsoort Taimen bekend.

Het beheer is deels effectief.

Algemeen

Zalmen

Zalm wordt zowel wild als gekweekt verkocht. Wildgevangen zalm komt vrijwel altijd uit de Stille Oceaan. Op de Nederlandse markt zijn met name de chinook, chum, coho, roze zalm en sockeye zalm te vinden. Bijna alle Atlantische zalm in de handel is gekweekt. Zalmkweek is sinds de jaren ‘90 wereldwijd explosief toegenomen. Noorwegen, Chili, Schotland, Canada en de Faroe eilanden zijn belangrijke zalmkweeklanden. Over smaak valt niet te twisten, maar zowel bij kweek als bij wilde zalm spelen er problemen rondom duurzaamheid.

 

Sockeye zalm

De sockeye, rode of blauwrugzalm is één van de vijf zalmsoorten die voorkomen in de noordelijke Stille Oceaan en aangrenzende rivieren. De sockeye zalm komt vooral in de kustwateren voor. Het verspreidingsgebied van de chum zalm loopt van Arctisch Canada tot Californië in het oosten en van Siberië tot noord-Japan in het westen. De sockeye zalm wordt gemiddeld 45 cm lang (maximaal 84 cm) en 2.3 – 7 kg zwaar. Op enkele lokale populaties na zijn zalmen anadrome vissen. Dat betekent dat ze geboren worden in zoetwater (in de rivieren) en vervolgens naar zee trekken, waar ze opgroeien. Na 1-8 jaar keren de volwassen zalmen terug naar hun geboortegrond om te paaien. Hiervoor leggen ze soms enorme afstanden af van duizenden kilometers, tegen de stroom op. Als de zalmen terugkeren naar hun paaiplaats verandert hun uiterlijk; ze worden rood met een groene kop en de mannetjes ontwikkelen vergrote kromme kaken en een bult op hun rug. Zalmen planten zich maar één keer voort en sterven kort na de voorplanting. Zalm is een ecologisch gezien een sleutelsoort en vormt een belangrijke voedselbron voor vogels, beren, otters en ander wild.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.