Roze zalm

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Roze zalm

Oncorhynchus gorbuscha
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Stille Oceaan, noordoostelijke en noordwestelijke (FAO 61|67)

Kweek- / Vangstmethode

Korven, fuiken en vallen, Handlijnen en hengelsnoeren, Ringzegen, Drijfnetten, Kieuwnetten (staand want)

Uitleg beoordeling

Verschillende visserijen op roze zalm zijn [MSC gecertificeerd msc-gecertificeerd]; in Alaska, Canada en Rusland. Deze gebruiken veel verschillende vangstmethodes, waaronder het “viswiel” een rad met schepnetten eraan dat ronddraait in de stroming en zo de vissen uit de stroom schept, waarna die in een opvangbassin vallen. De Pacifische zalmvisserij is goed gereguleerd en de methodes brengen weinig schade toe aan de natuur.

Roze zalm

Oncorhynchus gorbuscha
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Stille Oceaan, noordoostelijke (FAO 67)
Deelgebieden: Canada (west)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen, Kieuwnetten (staand want)

Uitleg beoordeling

De meeste roze [zalmbestanden bestand] in Alaska en Brits-Columbia zijn gezond.

Roze zalm wordt gevangen met [kieuwnetten gecombineerde-kieuwnetten-en-schakels] en zegenszegens:
een visserijtechniek waarmee op scholen vis in de waterkolom wordt gevist. Zegens bestaan uit een verticaal staand net met aan weerszijden een lange lijn (de zegentouwen). Door een omtrekkende beweging te maken, wordt de vis ingesloten in het net.
. Het is niet duidelijk of deze vangstmethoden een gevaar vormen voor bedreigde en beschermde vissoorten, waaronder ook sommige zalmbestanden. Wat de effecten zijn op het ecosysteem van het loslaten van jonge zalm is nog onbekend. Het verdwijnen van zalm heeft zal grote effecten hebben voor de [nutriëntentoevoer nutrienten] van zoetwaterecosystemen.

De zalmvisserij wordt goed beheerd door het vaststellen van [“escapement goals” escapement-goals] voor de belangrijkste zalmbestanden en door intensieve monitoring.

Roze zalm

Oncorhynchus gorbuscha
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Stille Oceaan, noordoostelijke (FAO 67)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen, Haken en Lijnen

Uitleg beoordeling

De meeste roze [zalmbestanden bestand] in Alaska zijn gezond.

De vangsttechnieken vormen geen gevaar voor beschermde soorten en er is weinig bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
en [“discarding” discards]. De zeebodem wordt bij de [pelagische pelagisch] visserij niet verstoord. Wat de effecten zijn op het ecosysteem van het loslaten van jonge zalm is nog onbekend. Het verdwijnen van zalm heeft grote effecten op de [nutriëntentoevoer nutrienten] van zoetwaterecosystemen.

De zalmvisserij wordt goed beheerd door het vaststellen van [“escapement goals” escapement-goals] voor de belangrijkste zalmbestanden en door intensieve monitoring.

Roze zalm

Oncorhynchus gorbuscha
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Stille Oceaan, noordwestelijke (FAO 61)

Kweek- / Vangstmethode

Korven, fuiken en vallen

Uitleg beoordeling

Het roze [zalmbestand bestand] in Rusland is gezond. Door een lage [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning] staat het bestand niet onder druk.

Fuikenfuiken:
Een visserijtechniek waarbij vis wordt gelokt in een fuik. Dit zijn vallen of korven van bijvoorbeeld kippengaas.
hebben over het algemeen weinig negatieve effecten op kwetsbare soorten. De zalmsoort Taimen is hierop een uitzondering. De grootte van de negatieve impact van de fuikvisserij op deze bedreigde zalmsoort blijft onzeker, maar een negatieve impact is wel te verwachten.

Het beheer is grotendeels effectief.

Roze zalm

Oncorhynchus gorbuscha
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Stille Oceaan, noordoostelijke (FAO 67)
Deelgebieden: Canada (west)

Kweek- / Vangstmethode

Kieuwnetten (staand want)

Uitleg beoordeling

De toestand van de meeste Pink zalmbestanden in Brits-Columbia is onduidelijk. De vangstmethode met [kieuwnetten kieuwnetten-en-soortgelijke-netten] heeft als nadeel dat vogels verstrikt raken. Bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
en [‘discards’  discards] zijn bij deze vangsttechniek over het algemeen laag en kieuwnetten verstoren de zeebodem niet. Wel is bijvangst van de beschermde zalmsoort Taimen bekend. Wat de effecten van het loslaten van jonge zalm zijn op het ecosysteem is nog onbekend. Het verdwijnen van zalm heeft zal grote effecten hebben voor de [nutriënten nutrienten] toevoer van zoetwater ecosystemen. De zalmvisserij wordt goed beheerd door het vaststellen van [“escapement goals” escapement-goals] voor de belangrijkste zalmbestanden en door intensieve monitoring.

Roze zalm

Oncorhynchus gorbuscha
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Stille Oceaan, noordwestelijke (FAO 61)

Kweek- / Vangstmethode

Drijfnetten, Kieuwnetten (staand want)

Uitleg beoordeling

Het Pink zalm bestand in Rusland is gezond. Door een lage [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning] staat het bestand niet onder druk. Bij het vangen van zalm met drijfnettendrijfnetten:
kieuwnetten die meedrijven op de zeestroming (met of zonder boot). Vissen raken met hun kieuwen verstrikt in de netten. Drijfnetten zijn verboden in Europese wateren.
en [kieuwnetten kieuwnetten-en-soortgelijke-netten] raken kwetsbare zeevogels en walvissen en dolfijnen verstrikt in de netten. Er wordt geschat dat bij deze visserijtechniek veel bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
en ‘discarding’ plaatsvind. Helaas ontbreken hiervoor betrouwbare gegevens. Ook is IUUIUU:
Illegal Unreported Unregulated, ofwel illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij
(Illegal, unreported and unregulated) vissen in bij deze visserij een groot probleem. Vangsten worden niet of onjuist doorgegeven aan autoriteiten. Het beheer van deze visserij is niet effectief.

Algemeen

Zalmen

Zalm wordt zowel wild als gekweekt verkocht. Wildgevangen zalm komt vrijwel altijd uit de Stille Oceaan. Op de Nederlandse markt zijn met name de chinook, chum, coho, roze zalm en sockeye zalm te vinden. Bijna alle Atlantische zalm in de handel is gekweekt. Zalmkweek is sinds de jaren ‘90 wereldwijd explosief toegenomen. Noorwegen, Chili, Schotland, Canada en de Faroe eilanden zijn belangrijke zalmkweeklanden. Over smaak valt niet te twisten, maar zowel bij kweek als bij wilde zalm spelen er problemen rondom duurzaamheid.

 

Roze zalm

Roze zalm is één van vijf zalmsoorten die voorkomen in de noordelijke Stille Oceaan en aangrenzende rivieren. De roze zalm heeft een groot verspreidingsgebied dat loopt van Canada tot Californië in het oosten en van Siberië tot Korea in het westen. De roze zalm wordt gemiddeld een halve meter lang en 2 kg zwaar. Op enkele lokale populaties na zijn zalmen anadrome vissen. Dat betekent dat ze geboren worden in zoetwater (in de rivieren) en vervolgens naar zee trekken, waar ze opgroeien. Na 2 jaar keren de volwassen zalmen terug naar hun geboortegrond om te paaien. Hiervoor leggen ze soms enorme afstanden af van duizenden kilometers, tegen de stroom op. Als de zalmen terugkeren naar hun paaiplaats verandert hun uiterlijk; ze krijgen kleur en de mannetjes ontwikkelen een grote kromme onderkaak en een bult op hun rug. Zalmen planten zich maar één keer voort en sterven kort na de voorplanting. Zalm is een ecologisch gezien een sleutelsoort en vormt een belangrijke voedselbron voor vogels, beren, otters en ander wild.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.