Pacifische zalm

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Pacifische zalm

Oncorhynchus spp.
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Stille Oceaan, noordoostelijke (FAO 67)
Deelgebieden: Rusland (oost)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen, Haken en Lijnen, Kieuwnetten (staand want)

Uitleg beoordeling

Diverse zalmvisserijen langs de noordoost en noordwest kust van de Stille Oceaan zijn MSC-gecertificeerdMSC gecertificeerd:
visserijen die voldoen aan de beoordelingscriteria van de Marine Stewardship Council en zijn gecertificeerd. Visproducten met het blauwe MSC-keurmerk zijn gevangen door duurzame visserijen.
. In Alaska zijn dat de sockeye, chum, chinook, coho en pink zalmvisserijen. Ook de Annette Island zalmvisserijen op chum, coho, king en pink zijn MSC-gecertificeerd. Anette Island ligt langs de kust van Zuid-Alaska. In Brits-Columbia is de pink zalmvisserij MSC-gecertificeerd.  Er zijn vier zalmvisserijen in Russische wateren MSC-gecertificeerd. Deze visserijen vissen met [vallen korven-en-vallen] en met [strandzegens strandzegen] op sockeye, chum, coho en pink zalm.

Een aantal zalmvisserijen in Russische wateren doorlopen momenteel het [MSC-beoordelingstraject msc-beoordelingstrajectproces]. De zalmvisserijen in Narody Severa-Bolsheretsk en VA-Delta Kamchatka worden opnieuw beoordeeld. Tot die tijd mogen zalmproducten van deze visserijen geen MSC-keurmerk dragen.

Algemeen

Zalmen

Zalm wordt zowel wild als gekweekt verkocht. Wildgevangen zalm komt vrijwel altijd uit de Stille Oceaan. Op de Nederlandse markt zijn met name de chinook, chum, coho, roze zalm en sockeye zalm te vinden. Bijna alle Atlantische zalm in de handel is gekweekt. Zalmkweek is sinds de jaren ‘90 wereldwijd explosief toegenomen. Noorwegen, Chili, Schotland, Canada en de Faroe eilanden zijn belangrijke zalmkweeklanden. Over smaak valt niet te twisten, maar zowel bij kweek als bij wilde zalm spelen er problemen rondom duurzaamheid.

 

Pacifische zalm

Er worden 5 verschillende zalmsoorten gevangen in Alaska: sockeye, chum, chinook, coho en pink. Op enkele lokale populaties na zijn zalmen anadrome vissen. Dat betekent dat ze geboren worden in zoetwater (in de rivieren) en vervolgens naar zee trekken, waar ze opgroeien. Na 1 tot 5 jaar (afhankelijk van de soort) keren de volwassen zalmen terug naar hun geboortegrond om te paaien. Hiervoor leggen ze soms enorme afstanden af van duizenden kilometers, tegen de stroom op. Zalmen planten zich maar één keer voort en sterven kort na de voorplanting. Zalm is een ecologisch gezien een sleutelsoort en vormt een belangrijke voedselbron voor vogels, beren, otters en ander wild.