Coho zalm

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Coho zalm

Oncorhynchus kisutch
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Stille Oceaan, noordoostelijke (FAO 67)

Kweek- / Vangstmethode

Korven, fuiken en vallen, Handlijnen en hengelsnoeren, Ringzegen, Drijfnetten, Kieuwnetten (staand want)

Uitleg beoordeling

Verschillende visserijen op cohozalm zijn [MSC gecertificeerd msc-gecertificeerd], allen in Alaska. Deze gebruiken veel verschillende vangstmethodes, waaronder het “viswiel” een rad met schepnetten eraan dat ronddraait in de stroming en zo de vissen uit de stroom schept, waarna die in een opvangbassin vallen. De Pacifische zalmvisserij is goed gereguleerd en de methodes brengen weinig schade toe aan de natuur.

Een aantal Russische cohozalmvisserijen zit in het MSC beoordelingstraject.

Coho zalm

Oncorhynchus kisutch
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Stille Oceaan, noordoostelijke (FAO 67)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen, Haken en Lijnen, Kieuwnetten (staand want)

Uitleg beoordeling

Het gaat goed met de meeste Coho [zalmbestanden bestand] in Alaska.

De vangsttechnieken vormen geen gevaar voor beschermde soorten en er is weinig bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
en [“discarding” discards]. De zeebodem wordt bij de [pelagische pelagisch] visserij niet verstoord. Wat de effecten zijn op het ecosysteem van het loslaten van jonge zalm is nog onbekend. Het verdwijnen van zalm heeft grote effecten op de [nutriëntentoevoer nutrienten] van zoetwaterecosystemen.

De zalmvisserij wordt goed beheerd door het vaststellen van [“escapement goals” escapement-goals] voor de belangrijkste zalmbestanden.

Coho zalm

Oncorhynchus kisutch
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Stille Oceaan, noordoostelijke (FAO 67)
Deelgebieden: Canada (west)

Kweek- / Vangstmethode

Haken en Lijnen, Kieuwnetten (staand want)

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De Coho [zalmbestanden bestand] in Brits-Colombia zijn erg klein.

In de [haken en lijnenvisserij haken-en-lijnen] is er bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
van bodemvissen. Vaak wordt deze bijvangst ook aangeland. Wat de effecten zijn op het ecosysteem van het loslaten van jonge zalm is nog onbekend. Het verdwijnen van zalm heeft zal grote effecten hebben voor de [nutriëntentoevoer nutrienten] van zoetwaterecosystemen.

De zalmvisserij wordt goed beheerd door het vaststellen van “escapement goals” voor de belangrijkste zalmbestanden en door intensieve monitoring.

Coho zalm

Oncorhynchus kisutch
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Stille Oceaan, noordwestelijke (FAO 61)

Kweek- / Vangstmethode

Korven, fuiken en vallen

Uitleg beoordeling

Coho zalm bedraagt maar een klein deel van de zalmvisserij in Rusland en wordt voornamelijk [bijgevangen bijvangst] bij de Chum en roze zalmvisserij. Het is onbekend wat voor effect de [visserijdruk] heeft op het Coho [zalmbestand bestand].

Fuikenfuiken:
Een visserijtechniek waarbij vis wordt gelokt in een fuik. Dit zijn vallen of korven van bijvoorbeeld kippengaas.
hebben over het algemeen weinig negatieve effecten op kwetsbare soorten. De zalmsoort Taimen is hierop een uitzondering. De grootte van de negatieve impact van de fuikvisserij op deze bedreigde zalmsoort blijft onzeker, maar een negatieve impact is wel te verwachten.

Het beheer is grotendeels effectief.

Coho zalm

Oncorhynchus kisutch
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Stille Oceaan, noordoostelijke (FAO 67)
Deelgebieden: Alaska EEZ

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen

Uitleg beoordeling

De Coho [zalmbestanden bestand] in Brits-Colombia zijn erg klein.

Het effect van vissen met zegenszegens:
een visserijtechniek waarmee op scholen vis in de waterkolom wordt gevist. Zegens bestaan uit een verticaal staand net met aan weerszijden een lange lijn (de zegentouwen). Door een omtrekkende beweging te maken, wordt de vis ingesloten in het net.
op bedreigde zalmbestanden is niet bekend. Maatregelen om de [visserijdruk] te verminderen zijn momenteel in de maak. Wat de effecten zijn op het ecosysteem van het loslaten van jonge zalm is nog onbekend. Het verdwijnen van zalm heeft zal grote effecten hebben voor de [nutriëntentoevoer nutrienten] van zoetwaterecosystemen.

De zalmvisserij wordt goed beheerd door het vaststellen van [“escapement goals” escapement-goals] voor de belangrijkste zalmbestanden en door intensieve monitoring.

Coho zalm

Oncorhynchus kisutch
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Stille Oceaan, noordwestelijke (FAO 61)

Kweek- / Vangstmethode

Drijfnetten, Kieuwnetten (staand want)

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Coho zalm bedraagt maar een klein deel van de zalmvisserij in Rusland en wordt voornamelijk bijgevangen bij de Chum en roze zalmvisserij. Het is onbekend wat voor effect de [visserijdruk] heeft op het Coho zalmbestand.

[Drijfnetten drijfnetten] vormen een gevaar voor kwetsbare zeevogels, dolfijnen en walvissen. Er wordt geschat dat bij deze visserijtechniek veel bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
en [‘discarding’ discards] plaatsvindt. Helaas ontbreken hiervoor betrouwbare gegevens. De vangstmethode met [kieuwnetten kieuwnetten-en-soortgelijke-netten] heeft als nadeel dat vogels verstrikt raken. Bijvangst en [‘discards’ discards] zijn bij deze vangsttechniek over het algemeen laag en kieuwnetten verstoren de zeebodem niet. Wel is bijvangst van de beschermde zalmsoort Taimen bekend.

Ook is IUUIUU:
Illegal Unreported Unregulated, ofwel illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij
(Illegal, unreported and unregulated) vissen in bij deze visserij een groot probleem. Vangsten worden niet of onjuist doorgegeven aan autoriteiten. Het beheer van deze visserij is niet effectief.

Algemeen

Zalmen

Zalm wordt zowel wild als gekweekt verkocht. Wildgevangen zalm komt vrijwel altijd uit de Stille Oceaan. Op de Nederlandse markt zijn met name de chinook, chum, coho, roze zalm en sockeye zalm te vinden. Bijna alle Atlantische zalm in de handel is gekweekt. Zalmkweek is sinds de jaren ‘90 wereldwijd explosief toegenomen. Noorwegen, Chili, Schotland, Canada en de Faroe eilanden zijn belangrijke zalmkweeklanden. Over smaak valt niet te twisten, maar zowel bij kweek als bij wilde zalm spelen er problemen rondom duurzaamheid.

 

Coho zalm

De cohozalm is één van vijf zalmsoorten die voorkomen in de noordelijke Stille Oceaan en aangrenzende rivieren. De cohozalm komt vooral in de kustwateren voor. Het verspreidingsgebied van de chum zalm loopt van Alaska tot Californië in het oosten en van Siberië tot Japan en noord-west China in het westen. De cohozalm wordt gemiddeld 70 cm lang en 3.2 – 5 kg zwaar. Op enkele lokale populaties na zijn zalmen anadrome vissen. Dat betekent dat ze geboren worden in zoetwater (in de rivieren) en vervolgens naar zee trekken, waar ze opgroeien. Na 1-3 jaar keren de volwassen zalmen terug naar hun geboortegrond om te paaien. Hiervoor leggen ze soms enorme afstanden af van duizenden kilometers, tegen de stroom op. Als de zalmen terugkeren naar hun paaiplaats verandert hun uiterlijk; ze krijgen helder rode flanken en blauwgroene koppen en de mannetjes ontwikkelen een grote kromme onderkaak en kromme tanden. Zalmen planten zich maar één keer voort en sterven kort na de voorplanting. Zalm is een ecologisch gezien een sleutelsoort en vormt een belangrijke voedselbron voor vogels, beren, otters en ander wild.