Chum zalm

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Chum zalm

Oncorhynchus keta
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Stille Oceaan, noordoostelijke en noordwestelijke (FAO 61|67)

Kweek- / Vangstmethode

Korven, fuiken en vallen, Handlijnen en hengelsnoeren, Ringzegen, Drijfnetten, Kieuwnetten (staand want)

Uitleg beoordeling

Verschillende visserijen op chumzalm zijn [MSC gecertificeerd msc-gecertificeerd], in Alaska, Canada en Rusland. Deze gebruiken veel verschillende vangstmethodes, waaronder het “viswiel” een rad met schepnetten eraan dat ronddraait in de stroming en zo de vissen uit de stroom schept, waarna die in een opvangbassin vallen. De Pacifische zalmvisserij is goed gereguleerd en de methodes brengen weinig schade toe aan de natuur.

Chum zalm

Oncorhynchus keta
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Stille Oceaan, noordoostelijke (FAO 67)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen, Haken en Lijnen, Kieuwnetten (staand want)

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het Chum zalmbestand in Alaska is gezond. De vangsttechnieken op zalm met zegens en drijfnetten vormen geen gevaar voor beschermde soorten en er is weinig bijvangst en [“discarding” discards]. De zeebodem wordt bij de [Pelagische pelagisch] visserij niet verstoort. Het vangen van Chum met kieuwnettenkieuwnetten:
Een visserijtechniek waarin passerende vissen met hun kieuwen verstrikt raken in de mazen. Het net staat verticaal op de bodem of hangt aan boeien in de waterkolom. De bijvangst van soorten als bruinvissen en dolfijnen is hierbij een probleem.
heeft wel het risico op bijvangst van bedreigde zalmbestanden en zeevogels. De zalmvisserij wordt goed beheerd door het vaststellen van [ “escapement goals” escapement-goals] voor de belangrijkste zalmbestanden en door intensieve monitoring. Wat de effecten van het loslaten van jonge zalm zijn op het ecosysteem is nog onbekend.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Chum zalm

Oncorhynchus keta
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Stille Oceaan, noordwestelijke (FAO 61)

Kweek- / Vangstmethode

Fuik

Uitleg beoordeling

Het Russische Chum zalmbestand lijkt gezond. Een goede [schatting bestandsschatting] van het Chum zalmbestand is lastig door de hoge aantallen uitgezette zalmen. Bij het vissen met fuikenfuiken:
Een visserijtechniek waarbij vis wordt gelokt in een fuik. Dit zijn vallen of korven van bijvoorbeeld kippengaas.
op zalm zijn over het algemeen weinig negatieve effecten op kwetsbare soorten, behalve de bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
van de zalmsoort Taimen. Er is waarschijnlijk een negatieve impact van de fuikvisserij op zalm op deze bedreigde zalmsoort. Het beheer is grotendeels effectief.

Chum zalm

Oncorhynchus keta
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Stille Oceaan, noordoostelijke (FAO 67)
Deelgebieden: Canada (west)

Kweek- / Vangstmethode

Kieuwnetten (staand want)

Uitleg beoordeling

De Chum zalmbestanden in Brits-Columbia zijn klein. De vangstmethode met kieuwnettenkieuwnetten:
Een visserijtechniek waarin passerende vissen met hun kieuwen verstrikt raken in de mazen. Het net staat verticaal op de bodem of hangt aan boeien in de waterkolom. De bijvangst van soorten als bruinvissen en dolfijnen is hierbij een probleem.
heeft als nadeel dat vogels verstrikt raken. Bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
en ‘discardsdiscards:
Ongewilde bijvangst, die wordt teruggegooid omdat er geen quotom voor is, de marktprijs te laag is , of de vis beneden de wettelijk minimum aanlandingsmaat is. Discards kunnen levend of dood zijn.
’ zijn bij deze vangsttechniek over het algemeen laag en kieuwnetten verstoren de zeebodem niet. De zalmvisserij wordt deels goed beheerd. [“Escapement goals” escapement-goals] worden wel vastgesteld voor de zalmvisserij, maar deze worden niet gebaseerd op [biologische referentiepunten biologische-referentiepunten]. Wat de effecten van het loslaten van jonge zalm zijn op het ecosysteem is nog onbekend. Het verdwijnen van zalm zal grote effecten hebben voor de [nutriënten] toevoer van zoetwater ecosystemen.

Chum zalm

Oncorhynchus keta
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Stille Oceaan, noordwestelijke (FAO 61)

Kweek- / Vangstmethode

Drijfnetten, Kieuwnetten (staand want)

Uitleg beoordeling

Het Russische Chum zalmbestand lijkt gezond. Een goede schatting van het Chum zalmbestand is lastig door de hoge aantallen uitgezette zalmen. Bij vissen met drijfnettendrijfnetten:
kieuwnetten die meedrijven op de zeestroming (met of zonder boot). Vissen raken met hun kieuwen verstrikt in de netten. Drijfnetten zijn verboden in Europese wateren.
en [kieuwnetten kieuwnetten-en-soortgelijke-netten] worden veel kwetsbare zeevogels, walvissen en dolfijnen bijgevangen. Ook is er bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
van de beschermde zalmsoort Taimen. Het beheer van de visserij op Chum zalm is gedeeltelijk effectief.

Algemeen

Zalmen

Zalm wordt zowel wild als gekweekt verkocht. Wildgevangen zalm komt vrijwel altijd uit de Stille Oceaan. Op de Nederlandse markt zijn met name de chinook, chum, coho, roze zalm en sockeye zalm te vinden. Bijna alle Atlantische zalm in de handel is gekweekt. Zalmkweek is sinds de jaren ‘90 wereldwijd explosief toegenomen. Noorwegen, Chili, Schotland, Canada en de Faroe eilanden zijn belangrijke zalmkweeklanden. Over smaak valt niet te twisten, maar zowel bij kweek als bij wilde zalm spelen er problemen rondom duurzaamheid.

 

Chum zalm

De chum zalm is één van vijf zalmsoorten die voorkomen in de noordelijke Stille Oceaan en aangrenzende rivieren. De chum zalm heeft het grootste verspreidingsgebied van de Pacifische zalmen. Het loopt van Alaska tot Californië in het oosten en van Siberië tot Japan en noord-west China in het westen. De chum zalm wordt gemiddeld 60 cm lang en 4.4 – 10 kg zwaar. Op enkele lokale populaties na zijn zalmen anadrome vissen. Dat betekent dat ze geboren worden in zoetwater (in de rivieren) en vervolgens naar zee trekken, waar ze opgroeien. Na 1-3 jaar keren de volwassen zalmen terug naar hun geboortegrond om te paaien. Hiervoor leggen ze soms enorme afstanden af van duizenden kilometers, tegen de stroom op. Als de zalmen terugkeren naar hun paaiplaats verandert hun uiterlijk; ze worden donkergroen en de mannetjes ontwikkelen een verlengde neus. Zalmen planten zich maar één keer voort en sterven kort na de voorplanting. Zalm is een ecologisch gezien een sleutelsoort en vormt een belangrijke voedselbron voor vogels, beren, otters en ander wild.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.