Atlantische zalm

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Atlantische zalm

Salmo salar
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Wereldwijd

Kweek- / Vangstmethode

Kooien, Recirculatiesysteem

Uitleg beoordeling

De meeste zalm wordt in Noorwegen, Chili and de UK geproduceerd. De kweek gebeurt in open systemen door middel van kooien in de zee. Sinds 2014 is er ASCASC:
Aquaculture Stewardship Council, een wereldwijd keurmerk voor verantwoord gekweekte vis
zalm beschikbaar. Tegenwoordig is er ook ASC zalm uit recirculatiesystemen (RAS) verkrijgbaar. Er worden door ASC niet alleen eisen gesteld aan het voer, het antibioticagebruik, de bestrijding van zalmluis, het materiaal (dat ontsnappingen moet tegengaan), de water- en bodemkwaliteit (onder de kooien), maar ook aan de afstand van de kwekerijen tot collega’s en arbeidsomstandigheden.

ASC is een betrouwbaar keurmerk die er voor zorgt dat een groot en belangrijk deel van de visteeltsector aan de slag gaat om te verduurzamen. Zo wordt het door ASC mogelijk gemaakt dat er op grote schaal een belangrijke slag wordt gemaakt in het verduurzamen van het voer. ASC is niet specifiek tegen genetisch gemanipuleerd visvoer maar als de zalm het krijgt tijdens de kweek, dan moet dit wel op de verpakking komen te staan.

Ondanks strenge regelgeving en verbeterde kweekomstandigheden, kan ASC nog niet alle negatieve effecten van de zalmkweek wegnemen. ASC-zalm is om die reden dus ook een verantwoorde keuze maar nog geen duurzame keuze.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

Atlantische zalm

Salmo salar
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Oostzee, westelijk van Bornholm

Kweek- / Vangstmethode

Fuik

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het zalmbestand in de Oostzee, oftewel Baltische Zee, is zich aan het herstellen. Het is lastig een bestandsstatus te bepalen, daarom wordt een bestandsschatting gemaakt op basis van aantallen uitzwemmende jonge zalm uit rivieren.

Het is niet bekend welke en hoeveel bijvangst er is door het vissen met fuiken. Er zijn bijvangsten van zeehonden bekend. Vissen met fuiken brengt geen schade toe aan de bodem.

Het beheer van de zalmvisserij is gedeeltelijk effectief. Een management herstelplan is nog in de maak. Daarnaast is het van belang dat er aanvullende conservatie maatregelen genomen worden. Dit kan zijn habitat herstel en het wegnemen van migratie barrières.

 

 

Atlantische zalm

Salmo salar
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Noorwegen

Kweek- / Vangstmethode

Kooien

Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De meeste zalm wordt in Noorwegen, Schotland, Ierland en de Faeröer op grote schaal gekweekt. In Europa gebeurt het beheer goed en strikt. Men houdt nu alles bij wat er in een bedrijf gebeurd en de traceerbaarheid is goed geregeld. Desondanks kan men er nog niet voor zorgen dat de meeste negatieve effecten worden weggenomen zoals [eutrofiëring], verspreiding van zeeluis, ziekten en de negatieve effecten van ontsnappingen op de wilde populatie. Er is veel onderzoek geweest naar het optimaliseren van het voer, hierdoor is het gehalte van visolie en vismeel in het voer naar een optimaal niveau gedaald. Ondanks dat blijft het gehalte relatief hoog en daarom is het van groot belang om de inkoop van voer te verduurzamen. Dit gebeurd vooralsnog alleen bij zalmbedrijven met een biologisch of ASCASC:
Aquaculture Stewardship Council, een wereldwijd keurmerk voor verantwoord gekweekte vis
-keurmerk.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

Algemeen

Zalmen

Zalm wordt zowel wild als gekweekt verkocht. Wildgevangen zalm komt vrijwel altijd uit de Stille Oceaan. Op de Nederlandse markt zijn met name de chinook, chum, coho, roze zalm en sockeye zalm te vinden. Bijna alle Atlantische zalm in de handel is gekweekt. Zalmkweek is sinds de jaren ‘90 wereldwijd explosief toegenomen. Noorwegen, Chili, Schotland, Canada en de Faroe eilanden zijn belangrijke zalmkweeklanden. Over smaak valt niet te twisten, maar zowel bij kweek als bij wilde zalm spelen er problemen rondom duurzaamheid.

 

Atlantische zalm

In de Atlantische Oceaan komt één zalmsoort voor. De Atlantische zalm wordt gemiddeld 71 tot 76 cm lang en 3.6 tot 5.4 kg zwaar, maar ze kunnen veel groter worden. Op enkele lokale populaties na zijn zalmen anadrome vissen. Dat betekent dat ze geboren worden in zoetwater (in de rivieren) en vervolgens na 1-4 jaar naar zee trekken, waar ze verder opgroeien. Na 1 tot 4 jaar keren de volwassen zalmen terug naar hun geboortegrond om te paaien. Hiervoor leggen ze soms enorme afstanden af van duizenden kilometers, tegen de stroom op. Atlantische zalmen kunnen meerdere keren paaien. Atlantische zalmen worden op veel plekken gekweekt. Door overbevissing, vervuiling en het afsluiten van de loop van rivieren door dammen, stuwen en sluizen is de Atlantische zalm op veel plekken zo goed als uitgestorven. In Nederland kwam de de soort vroeger algemeen voor in de Rijn. Op veel plekken wordt gewerkt aan de herintroductie van de Atlantische zalm door het uitzetten van vis, verbeteren van de waterkwaliteit en het wegnemen van barrières.