Atlantische zalm (GlobalGAP)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Atlantische zalm (GlobalGAP)

Salmo salar
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Noorwegen

Kweek- / Vangstmethode

Kooien

Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De meeste zalm wordt in Noorwegen, Schotland, Ierland en de Faeröer op grote schaal gekweekt. In Europa gebeurt het beheer goed en strikt. Men houdt nu alles bij wat er in een bedrijf gebeurd en de traceerbaarheid is goed geregeld. Desondanks kan men er nog niet voor zorgen dat de meeste negatieve effecten worden weggenomen zoals [eutrofiëring], verspreiding van zeeluis, ziekten en de negatieve effecten van ontsnappingen op de wilde populatie. Er is veel onderzoek geweest naar het optimaliseren van het voer, hierdoor is het gehalte van visolie en vismeel in het voer naar een optimaal niveau gedaald. Ondanks dat blijft het gehalte relatief hoog en daarom is het van groot belang om de inkoop van voer te verduurzamen. Het voer van GlobalGAP gecertificeerde zalm is duurzamer dan het voer dat in de reguliere teelt wordt gebruikt.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

Algemeen

Zalmen

Zalm wordt zowel wild als gekweekt verkocht. Wildgevangen zalm komt vrijwel altijd uit de Stille Oceaan. Op de Nederlandse markt zijn met name de chinook, chum, coho, roze zalm en sockeye zalm te vinden. Bijna alle Atlantische zalm in de handel is gekweekt. Zalmkweek is sinds de jaren ‘90 wereldwijd explosief toegenomen. Noorwegen, Chili, Schotland, Canada en de Faroe eilanden zijn belangrijke zalmkweeklanden. Over smaak valt niet te twisten, maar zowel bij kweek als bij wilde zalm spelen er problemen rondom duurzaamheid.

 

Atlantische zalm (GlobalGAP)

In de Atlantische Oceaan komt één zalmsoort voor. De Atlantische zalm wordt gemiddeld 71 tot 76 cm lang en 3.6 tot 5.4 kg zwaar, maar ze kunnen veel groter worden. Op enkele lokale populaties na zijn zalmen anadrome vissen. Dat betekent dat ze geboren worden in zoetwater (in de rivieren) en vervolgens na 1-4 jaar naar zee trekken, waar ze verder opgroeien. Na 1 tot 4 jaar keren de volwassen zalmen terug naar hun geboortegrond om te paaien. Hiervoor leggen ze soms enorme afstanden af van duizenden kilometers, tegen de stroom op. Atlantische zalmen kunnen meerdere keren paaien. Atlantische zalmen worden op veel plekken gekweekt. Door overbevissing, vervuiling en het afsluiten van de loop van rivieren door dammen, stuwen en sluizen is de Atlantische zalm op veel plekken zo goed als uitgestorven. In Nederland kwam de de soort vroeger algemeen voor in de Rijn. Op veel plekken wordt gewerkt aan de herintroductie van de Atlantische zalm door het uitzetten van vis, verbeteren van de waterkwaliteit en het wegnemen van barrières.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.