Atlantische zalm (Bio)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Atlantische zalm (Bio)

Salmo salar
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Noorwegen

Kweek- / Vangstmethode

Kooien (Kweek)

Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Zalm heeft veel wilde vis nodig om te kunnen groeien en het is om die reden belangrijk dat het voer komt van een duurzame bron. Dit is het geval bij biologische vis. Ook wordt er zo min mogelijk wilde vis in het voer verwerkt, en worden er geen genetisch gemanipuleerde producten gebruikt. Bij de kweek van biologische zalm wordt extra aandacht geschonken aan het welzijn van de vis en aan het gebruik van medicijnen.
Keurmerken en vis die voldoen aan de Europese norm van biologische vis, kan men herkennen aan het Europese biologische teken.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

Algemeen

Zalmen

Zalm wordt zowel wild als gekweekt verkocht. Wildgevangen zalm komt vrijwel altijd uit de Stille Oceaan. Op de Nederlandse markt zijn met name de chinook, chum, coho, roze zalm en sockeye zalm te vinden. Bijna alle Atlantische zalm in de handel is gekweekt. Zalmkweek is sinds de jaren ‘90 wereldwijd explosief toegenomen. Noorwegen, Chili, Schotland, Canada en de Faroe eilanden zijn belangrijke zalmkweeklanden. Over smaak valt niet te twisten, maar zowel bij kweek als bij wilde zalm spelen er problemen rondom duurzaamheid.

 

Atlantische zalm (Bio)

In de Atlantische Oceaan komt één zalmsoort voor. De Atlantische zalm wordt gemiddeld 71 tot 76 cm lang en 3.6 tot 5.4 kg zwaar, maar ze kunnen veel groter worden. Op enkele lokale populaties na zijn zalmen anadrome vissen. Dat betekent dat ze geboren worden in zoetwater (in de rivieren) en vervolgens na 1-4 jaar naar zee trekken, waar ze verder opgroeien. Na 1 tot 4 jaar keren de volwassen zalmen terug naar hun geboortegrond om te paaien. Hiervoor leggen ze soms enorme afstanden af van duizenden kilometers, tegen de stroom op. Atlantische zalmen kunnen meerdere keren paaien. Atlantische zalmen worden op veel plekken gekweekt. Door overbevissing, vervuiling en het afsluiten van de loop van rivieren door dammen, stuwen en sluizen is de Atlantische zalm op veel plekken zo goed als uitgestorven. In Nederland kwam de soort vroeger algemeen voor in de Rijn. Op veel plekken wordt gewerkt aan de herintroductie van de Atlantische zalm door het uitzetten van vis, verbeteren van de waterkwaliteit en het wegnemen van barrières.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.