Wijde mantel

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Wijde mantel

Aequipecten opercularis
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Gemechaniseerde dreggen (waaronder zuigers), Dreggen, Bodemottertrawls

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het bestand van Wijde Mantelschelp wordt momenteel overbevist. De bestandsschatting wordt vaak overschat, waardoor te hoge vangstlimieten worden afgegeven.

Het vissen met dreggen of bodemsleepnetten heeft veel bijvangst van beschermde en bedreigde soorten, zoals haaien, roggen en zeepaardjes. Ook bestaat een groot deel van de bijvangst uit ongewervelden. Er zijn aanwijzingen dat dreggen het ecosysteem op de bodem blijvend beschadigen.

Door de hoge economische en ecologische waarde van de Wijde Mantelschelp worden er een groot aantal beheermaatregelen genomen. Het beheer bestaat uit gesloten gebieden, vangstlimieten en een beperkt aantal toegestane vissersboten.

 

Algemeen

Schelpdieren

Onder de naam schelpdieren vallen meerdere soorten tweekleppige weekdieren, zeeslakken en schelpen. Voorbeelden hiervan zijn de St. Jakobsschelp, mosselen, scheermesjes, oesters, kokkels en de wulk. Schelpdieren leven gedeeltelijk in of op de zeebodem en komen wereldwijd voor. Schelpdieren filteren het water en halen de benodigde voedingsstoffen eruit. Zaad en eitjes worden in het water vrijgelaten en extern bevrucht. De meeste soorten zijn hermafrodiet en kunnen gedurende hun leven zowel eitjes als zaad produceren.  Schelpdieren komen voor in veel verschillende vormen en maten. Deze verscheidenheid is tot op heden onderwerp van wetenschappelijke discussie.

Wijde mantel

De wijde mantel lijkt op de Sint-Jakobsschelp maar is een stuk kleiner. Hij komt voor op zand en grindbodems van het noordoost Atlantische kustgebied en de Middellandse Zee tot ongeveer 450 m diepte. De schelpen worden maximaal 7 cm groot en ongeveer 8-10 jaar oud. Krabben, zeesterren en verschillende vissoorten hebben de wijde mantel op hun menu staan.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit.