Grootoogtonijn

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Grootoogtonijn

Thunnus obesus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Indische Oceaan (FAO 51|57)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Volgens de meest recente bestandsschattingbestandsschatting:
het schatten van het aantal vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
van grootoogtonijn is het bestandbestand:
de vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
niet overbevistoverbevist:
een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
in de Indische Oceaan.

De hengelvisserij op grootoogtonijn is erg selectief, heeft weinig  bijvangst en geen invloed op de zeebodem.  Er wordt niks teruggegooid. De visserij vangt kleine visjes om te gebruiken als aas. De impact van het vangen van deze aasvisjes is onbekend.

De IOTCIOTC:
Indian Ocean Tuna Commission, een internationale organisatie die zich richt op het beheer van tonijn en tonijnachtigen in de Indische Oceaan en aansluitende zeeën
is verantwoordelijk voor het beheer van tonijn in de Indische Oceaan. Er zijn nog geen vangstlimiet in deze visserij.

Grootoogtonijn

Thunnus obesus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Stille Oceaan en Atlantische Oceaan (FAO 21|27|31|34|61|67|71|77|81|87)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het grootoogtonijn bestandbestand:
de vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
in de Atlantische oceaan is erg kwetsbaar voor overbevissingoverbevissing:
er wordt zoveel vis weggevist dat de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
. Alle populaties grootoogtonijn zijn sterk afgenomen sinds de jaren ’60. Gebrek aan data over de bestanden en hoge vangsten van jonge tonijnen vormen een probleem. Illegale visserij vormt een extra probleem.

Het gebruik van handlijnen (trollingtrolling:
een variatie binnen de handlijnvisserij, waarbij de lijnen met aas of kunstaas langzaam door het water worden getrokken
) en hengels is een selectieve vismethode die weinig of geen bijvangsten kent. Eventuele bijgevangen soorten worden meteen van de haak gehaald en teruggegooid, waardoor de overlevingskans van de dieren groot is.

Beheersmaatregelen zijn deels effectief. Handhaving, toezicht en monitoring zijn zwak in deze visserij. Het ontbreekt daarom aan betrouwbare en volledige visserijgegevens.

Grootoogtonijn

Thunnus obesus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Indische Oceaan (FAO 51|57)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Volgens de meest recente bestandsschatting van grootoogtonijn is het bestand niet overbevist in de Indische Oceaan.

Het gebruik van ringzegen is een relatief goede methode, aangezien deze methode de bodem niet beroert en een geringe bijvangst met zich mee brengt.

De IOTC is verantwoordelijk voor het beheer van tonijn in de Indische Oceaan. Er zijn nog geen vangstlimiet in deze visserij.

 

 

Grootoogtonijn

Thunnus obesus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Indische Oceaan (FAO 51|57)

Kweek- / Vangstmethode

Drijvende beugen (longlines)

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het grootoogtonijn bestand in de Indische Oceaan is erg kwetsbaar voor overbevissing. Alle populaties grootoogtonijn zijn sterk afgenomen sinds de jaren ’60. Op dit moment lijkt dit bestand niet overbevist.

Met de longlinevisserij worden grotere tonijnen gevangen. Illegale schepen vormen een probleem. Naar schatting beslaan illegale vangsten 18-32 % van de totale tonijnvangst.

Ook is longline een onselectief vistuig bestaande uit een lange horizontale lijn van 50-100 km lang.  Rond  40-60 % van de vangst bij de longlinevisserij bestaat uit ongewenste bijvangst zoals zeeschildpadden, haaien, roggen en zeevogels.

De IOTCIOTC:
Indian Ocean Tuna Commission, een internationale organisatie die zich richt op het beheer van tonijn en tonijnachtigen in de Indische Oceaan en aansluitende zeeën
is verantwoordelijk voor het beheer van tonijn in de Indische Oceaan. Het beheer kampt met verschillende problemen. Er wordt geen vangstlimietvangstlimiet:
de maximale hoeveelheid vis van een vissoort die mag worden gevangen per land, per jaar.
vastgesteld en er bestaan geen effectieve middelen om visserijdruk te controleren en corrigeren. Toezicht en controle in deze visserij zijn zwak. Monitoring en dataverzameling zijn gebrekkig. Visserijgegevens over vangsten en bijvangsten zijn daardoor onbetrouwbaar en incompleet.

Grootoogtonijn

Thunnus obesus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Stille Oceaan en Atlantische Oceaan (FAO 21|27|31|34|61|67|71|77|81|87)

Kweek- / Vangstmethode

Drijvende beugen (longlines), Ringzegen

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het grootoogtonijnbestand bestand in de Atlantische oceaan en in de Stille Oceaan zijn erg kwetsbaar voor overbevissingoverbevissing:
er wordt zoveel vis weggevist dat de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
. Alle populaties grootoogtonijn zijn sterk afgenomen sinds de jaren ’60. Gebrek aan data over de bestanden en hoge vangsten van jonge tonijnen vormen een probleem. Illegale schepen vormen een extra probleem. In de meest recente bestandsschatting is het bestand een stuk kleiner dan gedacht.

Omdat tonijn met andere (tonijn)soorten samenschoolt rond FADs leidt deze vismethode tot aanzienlijke bijvangsten . Hier zitten ook kwetsbare en bedreigde soorten bij. Bij drijvende beugen bestaat 40-60% uit ongewenste bijvangst zoals zeeschildpadden, haaien, roggen en zeevogels.

Beheersmaatregelen zijn deels effectief. Handhaving, toezicht en monitoring zijn zwak in deze visserij. Het ontbreekt daardoor aan betrouwbare en volledige visserijgegevens.

Algemeen

Tonijn

Er zijn veel verschillende soorten tonijn op de markt. Het bestand van  Blauwvin tonijn en Grootoog tonijn is er slecht aan toe. Met Geelvin, Albacore en Skipjack tonijn gaat het wel beter. Tonijn gevangen met Pole&Line is een goede optie, mits het visbestand gezond is. Tonijn gevangen met longlines en ringzegen met FADs kun je beter vermijden.

 

 

Grootoogtonijn

Grootoogtonijn leeft in de (sub)tropische delen van alle grote oceanen. Met een maximale lengte van 250 cm is grootoogtonijn een van de grotere tonijnen. Jonge grootoog zwemt in scholen, dikwijls in gemengde scholen met andere tonijnsoorten. Grootoog wordt vanaf het 4de jaar geslachtsrijp en kan 12 jaar oud worden. Er zijn vier grootoogtonijn bestanden: twee in de Stille oceaan, één in de Indische Oceaan, en één in de Atlantische oceaan. In de Atlantische Oceaan wordt er onder andere met ringzegens gevist. Tonijn schoolt samen rond drijvende voorwerpen. Ringzegenvissers profiteren hiervan door hun netten om natuurlijke of eigengemaakte drijvende voorwerpen uit te zetten.