Geelvintonijn

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Geelvintonijn

Thunnus albacares
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan (FAO 27), Stille Oceaan (FAO 71, 77, 81)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren machinaal, Ringzegen

Uitleg beoordeling

Er zijn zes [MSC gecertificeerde MSC-gecertificeerd] visserijen in de Stille Oceaan en één gecertificeerde visserij in de Atlantische Oceaan. Vaak wordt geelvintonijn samen gevangen met albacore of skipjack tonijn gevangen.

Tonijnvissers werken met [handlijnen (hengel, jiggen, trolling) handlijnen-en-hengelsnoeren-machinaal] of [ringzegens ringzegen] gevangen.

Er zitten ook meerdere hengel- en ringzegenvisserijen in het MSC beoordelingstraject.

Geelvintonijn

Thunnus albacares
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Stille Oceaan, centraal oostelijke (FAO 77)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren

Uitleg beoordeling

Mexicaanse [handlijnvisserijen handlijnen-en-hengelsnoeren-machinaal] in de Golf van Californië en handlijnvisserijen in de wateren van de Malediven op geelvintonijn zijn [MSC-gecertificeerd msc-gecertificeerd] sinds 2012.  Er zitten diverse geelvintonijnvisserijen in het [MSC-beoordelingstraject msc-beoordelingstrajectproces].

Geelvintonijn

Thunnus albacares
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Indische Oceaan, westelijke (FAO 51)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren

Uitleg beoordeling

Mexicaanse [handlijnvisserijen handlijnen-en-hengelsnoeren-machinaal] in de Golf van Californië en handlijnvisserijen in de wateren van de Malediven op geelvintonijn zijn [MSC-gecertificeerd msc-gecertificeerd] sinds 2012.  Er zitten diverse geelvintonijnvisserijen in het [MSC-beoordelingstraject msc-beoordelingstrajectproces].

Geelvintonijn

Thunnus albacares
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Stille Oceaan - westelijke en centrale (FAO 61|71|77|81)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren

Uitleg beoordeling

Het [bestands bestand]niveau van geelvintonijn in de westelijke en centrale Stille Oceaan is laag en onder het referentieniveau maar wordt niet overbevistoverbevist:
een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
. De hengelvisserij is erg selectief met weinig bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
en geen discardsdiscards:
Ongewilde bijvangst, die wordt teruggegooid omdat er geen quotom voor is, de marktprijs te laag is , of de vis beneden de wettelijk minimum aanlandingsmaat is. Discards kunnen levend of dood zijn.
. Voor de visserij wordt aasvis gevangen. De lange termijn gevolgen van het vangen van de aasvis zijn onzeker maar waarschijnlijk minimaal. De visserij veroorzaakt geen schade aan kwetsbare [habitats habitatschade]. Het beheer van de hengelvisserij in de westelijke en centrale Stille Oceaan is gedeeltelijk effectief.

Geelvintonijn

Thunnus albacares
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Indische Oceaan (FAO 51|57)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het geelvintonijn bestand is de afgelopen tien jaar zwaar overbevist. De visserij-inspanning is nu afgenomen. De betrouwbaarheid van de bestandsschattingen is echter zeer onzeker. Er zijn maatregelen nodig om de visserij-inspanning effectief te kunnen controleren en corrigeren. In de meest recente bestandsschatting is het bestand veel kleiner dan eerder werd aangenomen. Het bestand wordt nog steeds overbevist.

De hengelvisserij is erg selectief met weinig bijvangst en geen discards. Voor de visserij wordt aasvis gevangen. De lange termijn gevolgen van het vangen van de aasvis zijn onzeker maar waarschijnlijk minimaal. De visserij veroorzaakt geen schade aan de leefomgeving. 

De IOTC is verantwoordelijk voor het beheer van tonijn in de Indische Oceaan. Er wordt geen vangstlimietvastgesteld en toezicht en controle in deze visserij zijn zwak. De illegale visserij op tonijn in de Indische Oceaan is tevens een groot probleem: naar schatting beslaan illegale vangsten 18-32% van de totale tonijnvangst. Monitoring en dataverzameling zijn gebrekkig. Visserijgegevens over vangsten en bijvangsten zijn daarom onbetrouwbaar en incompleet.

Geelvintonijn

Thunnus albacares
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan (FAO 21|27|31|34|41|47)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren

Uitleg beoordeling

Volgens [bestandsschattingen bestandsschatting] van de ICCATICCAT:
International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, een internationale visserijorganisatie verantwoordelijk voor het behoud van tonijn en tonijnachtige soorten in de Atlantische Oceaan en haar aansluitende zeeën
is de status van het geelvintonijnbestand in de Atlantische Oceaan sinds 2008 verslechterd. Het bestandsniveau ligt onder het MSYMSY:
Maximum Sustainable Yield, ofwel maximaal duurzame oogst. Dit is theoretisch de grootst mogelijke 'veilige' vangst waarbij vispopulaties voldoende omvang houden om zich op lange termijn voort te planten. 
niveau.  De schattingen doen vermoeden dat het bestand momenteel wordt overbevistoverbevist:
een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
.

De hengelvisserij is een selectieve visserij, met geringe bijvangsten en zonder bodemberoering. Bijvangsten in de hengelvisserij zijn verwaarloosbaar in vergelijking met andere vistechnieken zoals ringzegenringzegen:
een ringnet waarbij het net in een cirkel om een school vissen heen wordt uitgezet. Vervolgens wordt het net aan de onderkant gesloten en binnengehaald. Ook wel purse seine genoemd.
en longlinelongline:
Engelse benaming voor beugvisserij of lijnenvisserij, waarbij met lijnen en haken wordt gevist
(beugen).

De ICCAT is verantwoordelijk voor het beheer van Atlantische tonijn. Deze commissie stelt [vangstlimieten vangstlimiet] en andere beheersmaatregelen vast en voert een handhavings- en controleprogramma uit. Beheersmaatregelen zijn deels effectief. Handhaving, toezicht en monitoring zijn echter zwak. Het ontbreekt daardoor aan betrouwbare en volledige visserijgegevens.

Geelvintonijn

Thunnus albacares
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Indische Oceaan (FAO 51|57)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het geelvintonijn bestandbestand:
de vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
is de afgelopen tien jaar zwaar overbevistoverbevist:
een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
. De [visserij-inspanning visserijdrukvisserij-inspanning] is echter afgenomen. De betrouwbaarheid van de [bestandsschattingen bestandsschatting] is echter zeer onzeker. In de meest recente bestandsschatting is het bestand veel kleiner dan eerder werd aangenomen. Het bestand wordt overbevistoverbevist:
een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
.

Vissen met ringzegenringzegen:
een ringnet waarbij het net in een cirkel om een school vissen heen wordt uitgezet. Vervolgens wordt het net aan de onderkant gesloten en binnengehaald. Ook wel purse seine genoemd.
met [FADs fad] brengt hoge [bijvangsten bijvangst] met zich mee van jonge tonijnen en van ongewenste soorten als zeeschildpadden, roggen, zeevogels en haaien. Hieronder bevinden zich kwetsbare en bedreigde soorten.

De [ringzegenvisserij ringzegen] die zich richt op vrij zwemmende tonijnscholen is een selectieve visserij met weinig [bijvangsten bijvangst]. De visserij heeft geen negatieve effecten op de zeebodem of de leefomgeving in zee.

De IOTCIOTC:
Indian Ocean Tuna Commission, een internationale organisatie die zich richt op het beheer van tonijn en tonijnachtigen in de Indische Oceaan en aansluitende zeeën
is verantwoordelijk voor het beheer van tonijn in de Indische Oceaan. Er wordt echter geen vangstlimietvangstlimiet:
de maximale hoeveelheid vis van een vissoort die mag worden gevangen per land, per jaar.
vastgesteld en er bestaan geen effectieve middelen om de [visserij-inspanning visserijdrukvisserij-inspanning] te controleren en corrigeren. De [illegale visserij illegale-visserij] op geelvintonijn is nog altijd aanzienlijk: 18-32% van de totale vangst. Maatregelen tegen ongewenste bijvangsten blijven uit. De IOTC heeft een resolutie opgesteld om het ontvinnen van haaien aan te pakken, maar door het ontbreken van controle en toezicht op zee heeft dit initiatief weinig effect.

Geelvintonijn

Thunnus albacares
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Indische Oceaan (FAO 51|57)

Kweek- / Vangstmethode

Drijvende beugen (longlines)

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het geelvintonijnbestand is de afgelopen tien jaar zwaar overbevistoverbevist:
een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
. De [visserij-inspanning visserijdrukvisserij-inspanning] is echter afgenomen en het bestand lijkt nu binnen biologisch veilige grenzen en wordt niet overbevist. De betrouwbaarheid van de [bestandsschattingen bestandsschatting] is echter zeer onzeker.

Daarbij is de vangstmethode met [beugen beugvisserij-2] (longline) een niet-selectieve vangstmethode. De beugvisserij op geelvintonijn in de Indische Oceaan staat bekend om haar hoge [bijvangsten bijvangst] van jonge tonijnen en ongewenste soorten als zeeschildpadden, zeevogels en haaien. In het noordoosten van de Indische Oceaan, zijn haaibijvangsten waargenomen van 54% van het totale vangstgewicht.

De IOTCIOTC:
Indian Ocean Tuna Commission, een internationale organisatie die zich richt op het beheer van tonijn en tonijnachtigen in de Indische Oceaan en aansluitende zeeën
is verantwoordelijk voor het beheer van tonijn in de Indische Oceaan. Er zijn verschillende problemen rondom het beheer. Er wordt geen vangstlimietvangstlimiet:
de maximale hoeveelheid vis van een vissoort die mag worden gevangen per land, per jaar.
vastgesteld en er bestaan geen effectieve middelen om de [visserij-inspanning visserijdrukvisserij-inspanning] te controleren en te corrigeren. De [illegale visserij illegale-visserij] op geelvintonijn is nog altijd aanzienlijk: 18-32% van de totale vangst. Maatregelen tegen ongewenste bijvangsten blijven uit. De IOTC heeft een resolutie opgesteld om het ontvinnen van haaien aan te pakken, maar door het ontbreken van controle en toezicht op zee heeft dit initiatief weinig effect.

Algemeen

Tonijn

Er zijn veel verschillende soorten tonijn op de markt. Het bestand van  Blauwvin tonijn en Grootoog tonijn is er slecht aan toe. Met Geelvin, Albacore en Skipjack tonijn gaat het wel beter. Tonijn gevangen met Pole&Line is een goede optie, mits het visbestand gezond is. Tonijn gevangen met longlines en ringzegen met FADs kun je beter vermijden.

 

 

Geelvintonijn

Geelvintonijn leeft in de (sub)tropische delen van alle grote Oceanen. Het is een middelgrote tonijnsoort met een maximale lengte van 239 cm. Geelvintonijn zwemt vaak in gemengde scholen met andere tonijnsoorten en zeeschildpadden. In vergelijking met andere tonijnsoorten wordt de geelvin relatief vroeg, vanaf het 2de levensjaar, geslachtsrijp. Daar staat tegenover dat deze soort niet ouder wordt dan 9 jaar. In de Indische Oceaan zwemt één geelvinbestand. Hier wordt op gevist met (onder andere) ringzegens. Tonijn schoolt samen rond drijvende voorwerpen. Ringzegenvissers profiteren hier van door hun netten om natuurlijke of eigengemaakte drijvende voorwerpen uit te zetten.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.