Steur (kaviaar)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Steur (kaviaar)

Acipenseridae spp.
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Europa, binnenlandse wateren

Kweek- / Vangstmethode

Recirculatiesysteem

Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Steur wordt voornamelijk gekweekt voor zijn hoogwaardige kaviaar. In Nederland zijn er op dit moment 2 steurkwekerijen actief voor de kweek van kaviaar. Hier wordt zowel de Russische (Acipenser gueldenstaedtii) als de Siberische (Acipenser baerii) steur gekweekt. Steur is een trage groeier, ze zijn pas tussen de 7-9 jaar geslachtsrijp en beginnen dan met de productie van kuit.

De kweek vindt plaats in recirculatiesystemenrecirculatiesystemen:
een milieuvriendelijk kweeksysteem dat volledig is afgesloten van de natuurlijke omgeving, afvalwater wordt gezuiverd en hergebruikt en het systeem is goed onder controle te houden
(RAS). Deze methode heeft veel voordelen t.o.v. andere kweeksystemen. Zo is er weinig afvalwater, is afvalwaterzuivering in Nederland goed geregeld, een laag risico op ziektes en parasieten en ontsnappingen. Bij het kweken van steur heeft het voer vaak de grootste milieu impact doordat bestanddelen zoals vismeel, visolie of soja niet op een duurzame manier worden gevangen of geproduceerd. Wel worden er grote stappen gezet door de industrie voor het verduurzamen van het visvoer. Ook is het energieverbruik bij RAS hoog. Alle Nederlandse steur wordt gedood, voordat de kuit geoogst wordt, door de steur eerst te verdoven. De steur zonder eitjes wordt eveneens verkocht voor consumptie.

Kaviaar en steurvlees vallen onder de CITES handelslijst. Dit zijn producten die alleen onder strenge regelgeving, zoals speciale certificaten, verhandeld mogen worden. Doordat steur zo’n hoogwaardig product is, wordt er momenteel veel goedkope steur van buiten Europa (vaak China) geïmporteerd en verder verwerkt. Hierdoor is de herkomst niet meer te herleiden.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

Steur (kaviaar)

Acipenseridae spp.
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Wereldwijd

Kweek- / Vangstmethode

Recirculatiesysteem

Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Steur wordt vooral gekweekt voor zijn hoogwaardige kaviaar en vlees. Het telen van steur in recirculatiesystemenrecirculatiesystemen:
een milieuvriendelijk kweeksysteem dat volledig is afgesloten van de natuurlijke omgeving, afvalwater wordt gezuiverd en hergebruikt en het systeem is goed onder controle te houden
(RAS) systemen wordt nog niet op grote schaal gedaan. Wel wordt steur vaak in zijn eerste levensfasen in RAS opgekweekt. Het voordeel van het telen van steur in recirculatiesystemenrecirculatiesystemen:
een milieuvriendelijk kweeksysteem dat volledig is afgesloten van de natuurlijke omgeving, afvalwater wordt gezuiverd en hergebruikt en het systeem is goed onder controle te houden
is dat er geen of weinig negatieve effecten op de omgeving zijn.

Bij het kweken van vis is het voer vaak niet duurzaam omdat het bestaat uit bestanddelen die niet op een duurzame manier worden gevangen of geproduceerd. Wel worden er grote stappen gezet door de industrie voor het verduurzamen van het visvoer door de ratio vismeel en -olie te verminderen.

Kaviaar en steurvlees vallen onder de CITES handelslijst. Dit zijn producten die alleen onder strenge regelgeving, zoals speciale certificaten, verhandeld mogen worden. Regelgeving voor kwekerijen verschilt tussen de productielanden.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

Steur (kaviaar)

Acipenseridae spp.
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Wereldwijd

Kweek- / Vangstmethode

Doorstroomsysteem

Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Steur wordt gekweekt voor zijn hoogwaardige kaviaar en vlees. Steur wordt vooral in China, Rusland en de EU gekweekt. Bij het telen van steur in doorstroomsystemendoorstroomsystemen:
een kweektechniek waarbij er water van een hoger gelegen punt naar het kweekbasin wordt geleid. Vanuit hier stroomt het door naar de afvoer. Dit water moet goed gezuiverd worden, anders kan dit negatieve gevolgen hebben voor de omgeving.
 kunnen er een aantal mogelijke negatieve effecten op de omgeving zijn. Er is een risico op ontsnappingen, [eutrofiëring] van het omgevingswater en de verspreiding van ziekten en parasieten naar vissen in het directe ecosysteem.

Bij het kweken van vis is het voer vaak niet duurzaam omdat het bestaat uit bestanddelen die niet op een duurzame manier worden gevangen of geproduceerd. Wel worden er grote stappen gezet door de industrie voor het verduurzamen van het visvoer door de ratio vismeel en -olie te verminderen.

Kaviaar en steurvlees vallen onder de CITES handelslijst. Dit zijn producten die alleen onder strenge regelgeving, zoals speciale certificaten, verhandeld mogen worden.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

Algemeen

Steur (kaviaar)

De steur is een vis met kraakbeenplaten in plaats van schubben. Ze hebben een lange snuit. Steuren kunnen enorm groot worden, tot wel 6 meter lang, 1000 kg zwaar en meer dan 100 jaar oud. De vissen worden pas geslachtsrijp als ze ongeveer 10 jaar oud zijn. De eieren van de steur (kaviaar) worden als delicatesse beschouwd. De vis kwam vroeger voor in de meeste Nederlandse rivieren maar is nu verdwenen. Er wordt gewerkt aan de herintroductie van de soort.

Vis in het seizoen 

De kaviaar wordt gekweekt. Het seizoen is daarom niet van belang.