Sprot

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Sprot

Sprattus sprattus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen, Zwevende ottertrawls

Uitleg beoordeling

In 2017 is de Deense industriële visserij door DFPO en DPPO MSC gecertificeerd. Deze visserij vist op sprot, zandspiering en kever met ringzegens en zwevende ottertrawls. Het overgrote deel van de vangst wordt tot vismeel verwerkt.

Sprot zwemt hoog in de waterkolom, dus het vissen heeft geen bodemimpact. Er is wel veel bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
van jonge haring. Jonge haring is moeilijk te onderscheiden van sprot en zwemt vaak in dezelfde school. Deze bijvangst wordt meestal aangeland en wordt verrekend met het haringbijvangstquotum die voor de sprotvisserij van toepassing is.

De Europese Commissie stelt ieder jaar een [vangstlimiet tac] vast voor sprot. In de afgelopen jaren werd dit echter niet volledig opgevist, omdat de visserij werd beperkt door de haringbijvangstrestricties die van toepassing zijn. Om de bijvangst van jonge haring te beperken zijn er naast een [bijvangstquotum quota] ook gesloten gebieden en gesloten periodes.

Sprot

Sprattus sprattus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Sont

Kweek- / Vangstmethode

Zwevende ottertrawls, Sleepnetten

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Sprot is een klein, algemeen voorkomend visje uit de haringfamilie. Sprot wordt gevangen voor de conservenindustrie, om te roken, voor aas, maar vooral voor de vismeel- en visolieproductie. Sprot groeit snel en leeft hooguit 4 jaar. Sprot is licht bevist.

De vismethode is niet schadelijk voor de bodem, maar er wordt wel veel jonge haring bijgevangen. Jonge haring is namelijk moeilijk te onderscheiden van sprot en zwemt ook vaak in dezelfde school. Deze bijvangst wordt meestal aangeland en wordt verrekend met het haringbijvangstquotum die voor de sprotvisserij van toepassing is

De Europese Commissie stelt ieder jaar een [vangstlimiet tac] vast voor sprot. In de afgelopen jaren werd dit echter niet volledig opgevist, omdat de visserij werd beperkt door de haringbijvangstrestricties die van toepassing zijn. Om de bijvangst van jonge haring te beperken zijn er naast een [bijvangstquotum quota] ook gesloten gebieden en gesloten periodes.

 

 

Sprot

Sprattus sprattus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Sleepnetten

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De grootte van het sprotbestand in Skagerrak en Kattegat is onbekend maar het lijkt toe te nemen. De vangsten zijn vaak hoger dan de vastgestelde vangstlimieten.

Sprot zwemt hoog in de waterkolom, dus het vissen heeft geen bodemimpact. Er is wel veel bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
van jonge haring. Jonge haring is moeilijk te onderscheiden van sprot en zwemt vaak in dezelfde school. Deze bijvangst wordt aangeland en wordt verrekend met het haringbijvangstquotum die voor de sprotvisserij van toepassing is.

De Europese Commissie stelt ieder jaar, op basis van wetenschappelijke adviezen, een vangstlimiet (een TAC) vast voor sprot. Deze wordt echter in het Skagerrak en Kattegat regelmatig overschreden.

Algemeen

Haringachtigen

Haringachtigen zijn allemaal vrij kleine, zilverkleurige visjes.  Ze zwemmen in grote scholen in het open water (pelagisch) en voeden zich met plankton. De meeste soorten kunnen een heleboel eitjes tegelijk produceren, tot wel 200.000 per individu.  Een groot deel van ’s werelds visvangst bestaat uit haringachtigen. Niet alles hiervan is direct bestemd voor menselijke consumptie, veel wordt verwerkt tot vismeel of visolie. Haringachtigen zwemmen samen in grote scholen waardoor ze makkelijk massaal gevangen kunnen worden.

 

Sprot

De sprot is een culinair ondergewaardeerd visje uit de haringfamilie. Hij zwemt in grote scholen in de kustwateren, van het noorden van Noorwegen tot aan de Middellandse Zee. In de zomer zit sprot in ondiep kustwater, in de winter trekt hij naar dieper water. Sprot kan ook overleven in water met een laag zoutgehalte, zoals de Oostzee. Sprot is een snelle groeier die hooguit vier jaar leeft. Hij blijft klein met een maximale lengte van 16 cm (gemiddeld 12). Sprot is een belangrijk ingrediënt van het dieet van roofvissen.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.