Snoekbaars

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Snoekbaars

Sander lucioperca
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Europa, binnenlandse wateren (FAO 5)
Deelgebieden: Nederland

Kweek- / Vangstmethode

Recirculatiesysteem

Uitleg beoordeling

In veel Europese landen, waaronder Nederland, wordt snoekbaars gekweekt in recirculatiesystemenrecirculatiesystemen:
een milieuvriendelijk kweeksysteem dat volledig is afgesloten van de natuurlijke omgeving, afvalwater wordt gezuiverd en hergebruikt en het systeem is goed onder controle te houden
of is men bezig met het opzetten van kwekerijen.

Het voordeel van het kweken van snoekbaars in recirculatiesystemen is dat een aantal mogelijke negatieve effecten op de omgeving effectief worden beperkt. Gekweekte vissen kunnen niet ontsnappen en geen ziektes verspreiden en het afvalwater wordt gefilterd en hergebruikt.

Er zijn nog een aantal verbeterpunten mogelijk bij de kweek van snoekbaars. Snoekbaarzen zijn gevoelig voor stress. De sterfte tijdens de snoekbaarskweek is soms hoog  en ook treden er soms vervormingen of beschadigingen op aan de vinnen. De oorzaken hiervan zijn vaak onbekend.  Meer onderzoek naar de optimale omstandigheden voor snoekbaarskweek is nodig. Zoals bij de meeste kweekvis gebeurt het bedwelmen en doden van de vissen nog niet op een humane manier.

In Nederland is er binnen het Duurzaam Snoekbaarscollectief onderzoek gedaan naar verbeterpunten in de snoekbaarskweek op het gebied van waterkwaliteit, preventie van ziektes en humane bedwelming- en dodingsmethodes.

Snoekbaarzen zijn roofvissen en het voer van de vissen bevat nog veel vismeel en visolie in het voer vrij hoog. Er is meer dan 2 kilo wilde vis nodig om 1 kilo snoekbaars te laten groeien. Het voer is vaak nog niet duurzaam omdat het bestaat uit bestanddelen die niet op een duurzame manier worden gevangen of geproduceerd.

Snoekbaars

Sander lucioperca
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Polen (FAO 5)

Kweek- / Vangstmethode

Kieuwnetten (staand want)

Uitleg beoordeling

Voor de snoekbaars uit Polen is geen bestandsschatting gemaakt en vangstgegevens ontbreken. De status van het visbestand in dit gebied is dus onbekend.

Kieuwnetten veroorzaken geen bodemberoering. Wel worden er dikwijls andere soorten bijgevangen.

Er is een nationaal beheerplan van kracht, deze wordt nageleefd en gecontroleerd. Hierin wordt het gehele ecosysteem meegenomen.

 

 

Snoekbaars

Sander lucioperca
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Europa, binnenlandse wateren (FAO 5)
Deelgebieden: Scandinavië

Kweek- / Vangstmethode

Korven, fuiken en vallen, Geankerde kieuwnetten (staand want)

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De visserijdruk op snoekbaars is hoog in de Nederlandse binnenwateren, met name in het IJsselmeer. Er zijn te veel beroepsvissers die op snoekbaars vissen. Door de langzame groei is de soort gevoelig voor visserijdruk.

De vismethoden zijn selectief, zonder bijvangsten of schadelijke invloed op de bodem.

Stroperij vormt wel een probleem in deze visserij, omdat het een waardevolle vis is.

Snoekbaars

Sander lucioperca
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Polen (FAO 5)

Kweek- / Vangstmethode

Korven, fuiken en vallen

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Voor de snoekbaars uit Polen is geen bestandsschatting gemaakt en vangstgegevens ontbreken. De soort groeit langzaam en is gevoelig voor visserijdruk. Toch lijkt het visbestand niet overbevist te zijn, met stabiele vangsten elk jaar.

De vismethode met fuiken is selectief. Er is weinig bijvangst en geen schadelijke invloed op de bodem.

Er is een nationaal beheerplan van kracht die wordt nageleefd en gecontroleerd. Hierin wordt het gehele ecosysteem meegenomen.

Snoekbaars

Sander lucioperca
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Kazachstan (FAO 4)

Kweek- / Vangstmethode

Korven, fuiken en vallen

Uitleg beoordeling

Voor snoekbaars in Kazakhstan wordt geen bestandsonderzoek gedaan en vangstgegevens ontbreken. De status van het [visbestand] in dit gebied is dus onbekend. Er zijn echter sterke aanwijzingen dat de populatie overbevist wordt.

De vismethode met fuiken is selectief. Er is weinig bijvangst en geen schadelijke invloed op de bodem.

Er is een beheerplan in uitvoering in samenwerking met de [FAO fao]. De effectiviteit van dit beheersplan is moeilijk in te schatten door een gebrek aan data.

 

Snoekbaars

Sander lucioperca
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Korven, fuiken en vallen, Geankerde kieuwnetten (staand want)

Uitleg beoordeling

Voor snoekbaars in Oost-Europa wordt geen bestandsonderzoek gedaan en vangstgegevens ontbreken. De status van snoekbaarsbestanden in deze gebieden is dus onbekend. Er zijn echter sterke aanwijzingen dat populaties in Oost-Europa overbevist worden.

De vismethoden zijn selectief, zonder bijvangsten of schadelijke invloed op de bodem.

Snoekbaars wordt in deze regio op lokaal niveau beheerd, dit beheer is slechts deels effectief.

Snoekbaars

Sander lucioperca
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Europa, binnenlandse wateren (FAO 5)

Kweek- / Vangstmethode

Korven, fuiken en vallen, Geankerde kieuwnetten (staand want)

Uitleg beoordeling

Voor snoekbaars in oost Europa en Rusland wordt geen bestandsonderzoek gedaan en vangstgegevens ontbreken. De status van snoekbaarsbestanden in deze gebieden is dus onbekend. Er zijn echter sterke aanwijzingen dat populaties in Oost-Europa overbevist worden.

De vismethoden zijn selectief, zonder bijvangsten of schadelijke invloed op de bodem.

Bij de meeste binnenwateren in de landen van de voormalige Sovjet-Unie is vrijwel geen beheer. De meeste ‘Russische’ snoekbaars komt tegenwoordig uit Kazachstan en de meren ten oosten van de Oeral. De vis wordt gelabeld als Russisch.

Algemeen

Snoekbaars

Snoekbaars, ook wel bekend als zander, is familie van de baarzen en moet niet verward worden met de inheemse snoek. Van oorsprong komt de snoekbaars voor in de binnenwateren en brakke kustwateren van Oost- en Midden-Europa. Door uitzettingen rond het einde van de 19de eeuw is snoekbaars ook in West-Europa wijdverspreid geraakt. In Nederland vinden we snoekbaars vooral in de Friese meren en in het IJsselmeer. Het is slanke roofvis die 100 cm lang kan worden en 20 kg kan wegen.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.