Europese sardine (pelser, pilchards)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Europese sardine (pelser, pilchards)

Sardina pilchardus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: westelijke Kanaalregio

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen, Kieuwnetten (staand want), Sleepnetten

Uitleg beoordeling

Er zijn MSC-gecertificeerde sardinevisserijen langs de kust van Bretagne (Frankrijk), Cornwall (Engeland) en de Golf van Biskaje. Deze visserijen werken met ringzegen, pelagische sleepnetten en kieuwnetten.

Europese sardine (pelser, pilchards)

Sardina pilchardus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Ierse Zee, westelijk van Ierland, Porcupine Bank, oostelijke en westelijke kanaalregio, Kanaal van Bristol, Keltische Zee en zuidwest van Ierland

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er is geen goede bestandsschatting van sardine in dit gebied, maar de soort wordt waarschijnlijk niet overbevist. De sardine is redelijk goed bestand tegen visserijdruk, omdat deze vroeg volwassen wordt en tamelijk snel groeit. Echter, de aanwas van jonge sardine reageert sterk op schommelingen in de natuur, waardoor het visbestand erg veranderlijk is. Ook het zwemmen in scholen maakt ze kwetsbaar voor overbevissing.

Bijvangsten in de ringzegenvisserij zijn over het algemeen laag, maar visserijspecifieke gegevens ontbreken. Er is geen bodemimpact, de vissen zwemmen hoog door de waterkolom. Sardines vormen een belangrijke voedselbron voor andere soorten, zoals zeezoogdieren en zeevogels. Het op grote schaal wegvangen van sardines kan een negatief effect hebben op dergelijke soorten.

De visserij wordt beheerd binnen het gemeenschappelijke visserijbeleid (GVB) van de EU. Sinds kort geldt er een verbod op discards in deze visserij; bijvangst van soorten waar een quotum voor is mag niet worden teruggegooid.

 

Algemeen

Europese sardine (pelser, pilchards)

De Europese sardine is familie van de haring en komt voor in de noordoost-Atlantische Oceaan, vanaf de Britse Eilanden in het noorden, tot aan Mauritanië in het zuiden. Er zwemmen ook populaties in het westen van de Middellandse Zee. Sardines danken hun naam aan het mediterrane eiland Sardinië, waar ze ooit zeer talrijk voorkwamen. Sardines zwemmen in scholen en eten vooral plankton. Ze worden doorgaans zo’n 20 cm lang en kunnen maar liefst 15 jaar oud worden.