Roodbaars

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Roodbaars

Sebastes marinus/norvegicus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Haken en Lijnen, Kieuwnetten (staand want), Bodemottertrawls, Deense zegens

Uitleg beoordeling

De IJslandse roodbaarsvisserij is in 2014 MSC-gecertificeerdMSC gecertificeerd:
visserijen die voldoen aan de beoordelingscriteria van de Marine Stewardship Council en zijn gecertificeerd. Visproducten met het blauwe MSC-keurmerk zijn gevangen door duurzame visserijen.
. Het beheer in de IJslandse visserijzone is beter geregeld dan in de vangstgebieden daarbuiten. De visserij gebruikt verschillende methodes: [bodemtrawls bodemottertrawl], [Deense zegens deense-zegen], [kieuwnetten kieuwnetten-en-soortgelijke-netten], [longlines longline] en [handlijnen handlijnen-en-hengelsnoeren-machinaal].

Roodbaars

Sebastes marinus/norvegicus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Barentszzee

Kweek- / Vangstmethode

Kieuwnetten (staand want), Bodemottertrawls

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het roodbaars bestandbestand:
de vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
in de Barentszzee is overbevistoverbevist:
een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
. Het bestand is op het laagste niveau ooit. De [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning] is veel te hoog. Roodbaars is erg gevoelig voor visserijdruk, omdat ze langzaam groeien en pas na tien jaar geslachtsrijp zijn.

Roodbaars is een diepzeesoort en bevindt zich vaak tussen eeuwenoude koudwaterkoralen. Deze koralen lopen groot risico vernietigd te worden door [bodemsleepnetten bodemsleepnet]. In sommige gebieden, met name bij Noorwegen, zijn koraalgebieden gesloten voor bodemsleepnetten.

Het beheer is deels effectief. Het is voor het beheer lastig om de twee roodbaarssoorten te onderscheiden. Twee soorten roodbaars komen in overlappende gebieden voor. In een aantal gebieden gelden er nog geen aparte [vangstlimieten vangstlimiet] voor beide soorten en wordt er bij het aanlandenaanlanden:
het aan land brengen of verschepen van de vissersboot naar een transportboot van (een deel van) de totale vangst
ook geen onderscheid tussen de soorten gemaakt. Volgens ICESICES:
International Council for the Exploration of the Sea, een internationale organisatie die zich richt op onderzoek en advies met betrekking tot duurzaam gebruik van de oceanen
zou de visserij op roodbaars in de Barentszzee helemaal stilgelegd moeten worden.

Roodbaars

Sebastes marinus/norvegicus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: IJslandse- en Faroer-gronden

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Na een periode van overbevissingoverbevissing:
er wordt zoveel vis weggevist dat de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
lijkt het IJslandse roodbaarsbestand weer toe te nemen. De [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning] is afgenomen. Roodbaars is erg gevoelig voor visserijdruk, omdat ze langzaam groeien en pas na tien jaar geslachtsrijp zijn. Twee soorten roodbaars komen in overlappende gebieden voor. Met het bestandbestand:
de vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
van de diepzeeroodbaars gaat het nog steeds slecht.

Er wordt gevist met [bodemsleepnetten bodemsleepnet] en [pelagische pelagisch] sleepnetten. Roodbaars is een diepzeesoort en bevindt zich vaak tussen eeuwenoude koudwaterkoralen. Deze koralen lopen groot risico vernietigd te worden door deze visserij. Er is weinig bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
, maar de overlevingskans van de bijvangst is zeer gering omdat de vissen het transport van de diepte naar de oppervlakte niet overleven.

Het beheer in de IJslandse visserijzone is beter geregeld dan in de vangstgebieden daarbuiten. Er zijn bijvoorbeeld gesloten opgroeigebieden. Het is voor het beheer lastig om de twee roodbaarssoorten te onderscheiden en bij de aanvoer wordt vaak geen onderscheid gemaakt tussen de soorten. In een aantal gebieden gelden geen aparte [vangstlimieten vangstlimiet] voor beide soorten. Er zijn geen beheersafspraken tussen de verschillende staten waaronder het visbestand valt.

Algemeen

Roodbaars

Er zijn in Nederland twee soorten roodbaars op de markt: diepzee-roodbaars en roodbaars. De soorten zijn rood of oranjerood van kleur en lijken erg op elkaar, maar verschillen in grootte. Diepzee-roodbaars wordt maximaal 55 cm groot en is daarmee kleiner dan de roodbaars, die wel 1 meter lang kan worden. Vaak worden de vissen echter al bij een lengte van 25 tot 50 cm weggevangen. Jonge roodbaars leeft in fjorden, baaien en in de kustzone. Zodra de vissen volwassen worden, zwemmen ze verder en dieper de zee in; roodbaars komt voor tot diepten van 100 tot 500 m en diepzee-roodbaars zelfs nog dieper. Daar leven ze in groepjes bij elkaar en voeden ze zich met diepzeegarnalen en haring.