Rog

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Rog

Rajidae spp
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Boomkorren

Uitleg beoordeling

Verschillende soorten rog worden vaak onder dezelfde naam verhandeld. Twee Noordzeesoorten, de stekelrog en de kleinoogrog, staan op de rode lijst van het IUCNIUCN:
International Union for the Conservation of Nature, een internationaal instituut voor natuur en natuurlijke hulpbronnen. Het is een samenwerkingsverband waar zowel NGOs als overheden lid van zijn.
met bedreigde soorten. Roggen zijn gevoelig voor [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning], omdat ze langzaam groeien, een lage vruchtbaarheid hebben en pas laat geslachtsrijp worden. Ze kunnen wel 50 jaar worden, maar als gevolg van de visserij in de Noordzee wordt deze leeftijd niet meer bereikt. Roggen worden bijgevangen bij de visserij op tong en schol. Er zijn aanwijzingen dat deze vaak weer worden teruggegooid.

Bij de [boomkorvisserij boomkor] wordt meer dan 50 % van de vangst teruggegooid, waarvan het grootste deel sterft. De zeebodem wordt omgeploegd door zware wekkerkettingen om de platvis uit de bodem te jagen. Het brandstofverbruik bij het vissen is erg hoog.

Het beheer van roggen is niet effectief en vangsten worden vaak niet goed geregistreerd, verschillende soorten haaien en roggen worden onder dezelfde groep geschaard. Een verlaging van de totale [bodemvisserij-inspanning bodemvisserijen] zou de rog ten goede komen.

Rog

Rajidae spp
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

Uitleg beoordeling

Verschillende soorten rog worden vaak onder dezelfde naam verhandeld. Twee Noordzeesoorten, de stekelrog en de kleinoogrog staan op de rode lijst van het IUCNIUCN:
International Union for the Conservation of Nature, een internationaal instituut voor natuur en natuurlijke hulpbronnen. Het is een samenwerkingsverband waar zowel NGOs als overheden lid van zijn.
met bedreigde soorten. Roggen zijn gevoelig voor [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning], omdat ze langzaam groeien, een lage vruchtbaarheid hebben en pas laat geslachtsrijp worden. Ze kunnen wel 50 jaar worden, maar als gevolg van de visserij in de Noordzee wordt deze leeftijd niet meer bereikt. Roggen worden bijgevangen bij de visserij op tong en schol. Er zijn aanwijzingen dat ze vaak weer worden teruggegooid.

De visserij met [bodemsleepnetten bodemsleepnet] heeft vaak veel bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
. Bodemsleepnetten beschadigen de bodem aanzienlijk, maar in mindere mate dan de traditionele boomkorboomkor:
een techniek waarbij een kuilnet aan de bovenkant door een horizontale buis (de boom) wordt opengehouden en wekkerkettingen aan de onderkant door de bodem woelen en de vis in het net jagen
. Het brandstofverbruik bij het vissen is vrij hoog.

Het beheer van roggen is niet effectief en vangsten worden vaak niet goed geregistreerd, verschillende soorten haaien en roggen worden onder dezelfde groep geschaard. Een verlaging van de totale [bodemvisserij-inspanning bodemvisserijen] zou de rog ten goede komen.

Algemeen

Rog

Roggen zijn beenloze vissen. Dat wil zeggen dat ze, net als haaien, een skelet hebben van kraakbeen en dat ze geen graatjes hebben. Er bestaan wereldwijd veel verschillende soorten. In de Noordzee komen onder andere de stekelrog, gevlekte rog, sterrog, vleet en pijlstaartrog voor. De soorten variëren in lengte van 30 centimeter tot maar liefst 2,5 meter. Ze leven op de zeebodem tot een diepte van 200 meter, maar komen ook weleens voor op een diepte van 600 meter.