Rivierkreeft

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Rivierkreeft

Procambarus sp.
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Noord-Amerika, binnenlandse wateren (FAO 2)

Kweek- / Vangstmethode

Vijverteelt (Kweek)

Uitleg beoordeling

De rode moeraskreeft ofwel de rivierkreeft komt oorspronkelijk uit Louisiana. Meer dan 95% van de totale productie uit de Verenigde Staten komt daar vandaan. In de vijverteeltvijverteelt:
een kweektechniek waarbij vis in vijvers wordt opgekweekt. Dit gebeurt extensief (zonder extra toevoeging van voer) en intensief (met extra toevoeging van voer).
is de rivierkreeft qua voer afhankelijk van de natuurlijk omgeving. Hierdoor hoeft er geen voer van een externe bron toegevoegd te worden en is er daardoor minimale bemesting van de vijvers. De teelt van rivierkreeft in de Verenigde Staten heeft nauwelijks schadelijk effect op de omgeving en kan om die reden als duurzaam worden bestempeld.

Rivierkreeft

Procambarus sp.
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Europa, binnenlandse wateren

Kweek- / Vangstmethode

Korven, fuiken en vallen

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De rode moeraskreeft komt oorspronkelijk uit Louisiana. Rivierkreeften zijn in veel landen als China en Spanje ingevoerd om te kweken. Hij is ontsnapt en heeft zich in het wild verspreid.

Rivierkreeften worden meestal gevangen met fuikenfuiken:
Een visserijtechniek waarbij vis wordt gelokt in een fuik. Dit zijn vallen of korven van bijvoorbeeld kippengaas.
, [korven korven-en-vallen] of met de hand. Deze vangstmethoden zijn selectief en er is vrijwel geen habitatschadehabitatschade:
schade aan de leefomgeving
.

De invasieveinvasieve:
Invasieve soort is een biologische term waarmee een soort wordt aangeduid die zich buiten zijn natuurlijke verspreidingsgebied heeft gevestigd.
kreeften zijn een plaag en zouden door een goed beheerde visserij onder controle gehouden kunnen worden. In Spanje is het visserijbeheer in de binnenwateren echter gefragmenteerd en slecht gecoördineerd.

Rivierkreeft

Procambarus sp.
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

China (FAO 4)

Kweek- / Vangstmethode

Vijverteelt (Kweek)

Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De rode moeraskreeft, ook wel rivierkreeft, komt oorspronkelijk uit Louisiana. Rivierkreeften zijn in veel landen zoals China en Spanje ingevoerd om te kweken en economisch is dit zo’n succes geworden dat China wereldwijd de grootste producent van rivierkreeften is geworden. Het nadeel is dat de rivierkreeft op grote schaal is ontsnapt en zich in het wild heeft verspreid en in Europa en China zelfs een plaag geworden is.

Rivierkreeft hoeft vaak niet gevoerd te worden omdat hij in de vijverteelt zelf zijn eten bij elkaar zoekt. De vijver moet dan alleen bemest worden, hierdoor is er dus geen vis uit het wild nodig om de rivierkreeft te laten groeien, wat zeer duurzaam is. Tegenwoordig wordt er echter ook nog wel eens bijgevoerd, wat de duurzaamheid reduceert. Naast de ontsnappingen is het probleem dat er niet of nauwelijks data is over het effect van de teelt op de omgeving.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

Algemeen

Kreeft

De soortgroep kreeften bestaat uit zout- en zoetwaterkreeften. De zoetwaterkreeften op de markt zijn meestal Amerikaanse rivierkreeften, deze zijn op sommige plekken een ware plaag. In zee leven veel soorten kreeften. Aan de beide kanten van de Atlantische oceaan komen twee verschillende soorten zeekreeft voor. Deze kreeftensoorten groeien langzaam en worden op late leeftijd geslachtsrijp. Een andere veel gegeten soort is de Noorse kreeft. Deze kleine kreeftensoort leeft in zelf gegraven gangenstelstels in modderige zeebodems.

Rivierkreeft

De rivierkreeft lijkt op een miniatuur zeekreeft. De rivierkreeftjes die in Nederland te koop zijn zijn meestal rode moeraskreeftjes uit China. De inheemse Europese rivierkreeft is vrijwel verdwenen door een ziekte die overgedragen werd door de exotische rode moeraskreeft die samen met andere exotische rivierkreeften erg algemeen is in Nederland en lokaal als een plaag wordt beschouwd.