Europese aal (paling)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Europese aal (paling)

Anguilla anguilla
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Europa, binnenlandse wateren
Deelgebieden: Europa, binnenlandse wateren

Kweek- / Vangstmethode

Recirculatiesysteem (Kweek)

Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het gaat niet goed met de Europese aal. De aal is ziek, vervuild, dramatisch in aantal afgenomen en staat als ernstig bedreigd op de Rode lijst van de IUCNIUCN:
International Union for the Conservation of Nature, een internationaal instituut voor natuur en natuurlijke hulpbronnen. Het is een samenwerkingsverband waar zowel NGOs als overheden lid van zijn.
. Sinds 1980 zijn de vangsten van aal in Nederland met 75% afgenomen en is de intrek van de glasaal met 99% afgenomen. De precieze oorzaak van de snelle achteruitgang van de aalstand is niet bekend. ICESICES:
International Council for the Exploration of the Sea, een internationale organisatie die zich richt op onderzoek en advies met betrekking tot duurzaam gebruik van de oceanen
adviseert om de palingsterfte door menselijk handelen te minimaliseren. De achteruitgang in de palingstand komt onder andere door watervervuiling en de alsmaar toenemende infrastructuur (dammen, gemalen, waterkrachtcentrales). Ook heeft de paling te lijden (gehad) onder beroepsvisserij en sportvisserij.

Palingkweek is afhankelijk van glasaal (jonge paling) uit het wild gevangen. Omdat de wilde paling ernstig bedreigd is, scoort ook opgekweekte paling altijd rood op de VISwijzer.

De jonge, wildgevangen palingen worden in kwekerijen vetgemest. Hiervoor zijn grote hoeveelheden (vis) voer nodig. De kwekerijen gebruiken recirculatiesystemen, een goede kweekmethode omdat de waterkwaliteit nauwkeurig geregeld kan worden en er geen verontreiniging in de omgeving terecht komt. De kweek gekoppeld aan herstelplannen heeft geen wetenschappelijk bewezen positief effect dus wordt nog steeds het advies gegeven om géén paling te consumeren – ook niet de paling met het “Duurzaam Paling Fonds” logo.

Volgens een Europese verordening in 2007 moet iedere lidstaat drastische maatregelen nemen voor het herstel van de aalstand in Europa. Dit plan staat nog steeds visserij toe, zowel op oudere dieren als op glasaal die gebruikt wordt voor de kweek, tegen het wetenschappelijk advies in.

 

 

Europese aal (paling)

Anguilla anguilla
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Europa, binnenlandse wateren
Deelgebieden: Atlantische Oceaan, noordoostelijke

Kweek- / Vangstmethode

Korven, fuiken en vallen

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het gaat niet goed met de Europese aal. De aal is ziek, vervuild, dramatisch in aantal afgenomen en staat als ernstig bedreigd op de Rode lijst van de IUCNIUCN:
International Union for the Conservation of Nature, een internationaal instituut voor natuur en natuurlijke hulpbronnen. Het is een samenwerkingsverband waar zowel NGOs als overheden lid van zijn.
. Sinds 1980 zijn de vangsten van aal in Nederland met 75% afgenomen en is de intrek van de glasaal met 99% afgenomen. De precieze oorzaak van de snelle achteruitgang van de aalstand is niet bekend. ICESICES:
International Council for the Exploration of the Sea, een internationale organisatie die zich richt op onderzoek en advies met betrekking tot duurzaam gebruik van de oceanen
adviseert om de palingsterfte door menselijk handelen te minimaliseren. De achteruitgang in de palingstand komt onder andere door watervervuiling en de alsmaar toenemende infrastructuur (dammen, gemalen, waterkrachtcentrales). Ook heeft de paling te lijden (gehad) onder beroepsvisserij en sportvisserij.

Paling wordt gevangen met fuikenfuiken:
Een visserijtechniek waarbij vis wordt gelokt in een fuik. Dit zijn vallen of korven van bijvoorbeeld kippengaas.
. Dit is een passief vistuig en erg selectief: bodemberoering  en bijvangsten zijn in deze visserij niet aan de orde.

Op dit moment geldt voor de Nederlandse beroepsvisserij een visverbod op paling tussen september en november. Verder heeft Sportvisserij Nederland met haar leden een terugzetverplichting afgesproken. Bovendien geldt in bepaalde wateren een vangstverbod in verband met hoge dioxinegehaltes in de paling. Of deze visserijmaatregelen zich vertalen in bestandsherstel is niet bekend. Volgens een Europese verordening in 2007 moet iedere EU lidstaat drastische maatregelen nemen voor het herstel van de aalstand in Europa. Dit plan staat nog steeds visserij toe, zowel op oudere dieren als op glasaal die gebruikt wordt voor de kweek, tegen het wetenschappelijk advies in.

Algemeen

Europese aal (paling)

De Europese aal heeft een lang slangachtig lichaam met zeer slijmerige huid. De aal is een zogenaamde katadrome vis: hij groeit op in zoet of brak water en plant zich waarschijnlijk voort in de Sargassozee op grote diepte. Tijdens de trek naar zee kunnen palingen korte stukken over land kruipen. Vanuit de Sargassozee liften de palinglarven op zeestromingen terug naar Europa, waar de doorzichtige palinglarfjes (glasaal) de binnenwateren opzoeken. Jonge paling wordt ook wel gele aal genoemd, als ze groter zijn rode aal, en als ze volwassen zijn en klaar voor de trek schieraal of zilveraal.

Er is nog veel onbekend over de leefwijze van de aal, en vooral over de voortplanting. Het is helaas ook nog niet gelukt om de alen in gevangenschap te laten voortplanten, waardoor alle glasaal nog steeds uit het wild komt.

De paling komt in heel Europa en het Middellandse Zeegebied voor. Het is een bedreigde diersoort die op de rode lijst van het IUCN staat als kritisch bedreigd.