Platte oester (Europese oester)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Platte oester (Europese oester)

Ostrea edulis
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Europa, binnenlandse wateren
Deelgebieden: Oosterschelde

Kweek- / Vangstmethode

Bodemkweek (Kweek)

Uitleg beoordeling

In februari 2013 is de Nederlandse oestervisserij in de Grevelingen en de Oosterschelde [MSC gecertificeerd msc-gecertificeerd]. Ondanks dat het hier om kweek gaat kon de MSC standaard voor duurzaam gevangen vis toch worden toegepast. Het gaat hier immers om een vorm van kweek waarbij het kweekproces vrijwel geheel in het wild en op een natuurlijke, ongecontroleerde wijze plaatsvindt.

De Nederlandse oestervisserij heeft het MSC-certificaat gekregen nadat een onafhankelijk team van wetenschappers heeft vastgesteld dat de visserij en teelt zo gecontroleerd worden uitgevoerd dat er geen sprake is van overbevissing en dat onwenselijke effecten op het leven in en rond de zee tot een absoluut minimum zijn beperkt.

Sinds 2017 is ook de oestervisserij in het Deense Limfjorden [MSC gecertificeerd msc-gecertificeerd].

Platte oester (Europese oester)

Ostrea edulis
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemkweek (Kweek), Hangcultuur (Kweek)

Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De inheemse oesters in Europa, Zeeuwse of platte oesters genoemd, worden in veel landen gekweekt. Door overbevissing en de oesterziekte in de jaren ’60 is de wilde populatie platte oesters in Nederland vrijwel verdwenen. Op een paar plekken in Zeeland worden nog Zeeuwse oesters gekweekt, maar de meeste platte oesters komen uit Frankrijk en Ierland.

Oesterkweek gebeurt op verschillende manieren. Oesterlarfjes worden gekweekt in broedhuizen of opgevangen uit het water op speciale collectors. De oesters worden meestal niet direct op de bodem gekweekt. Op droogvallende plekken worden de oesters meestal gekweekt in gazen zakken op frames. Op niet droogvallende plekken worden oesters gekweekt in kratten of aan touwen die in het water hangen aan drijvers. Deze methodes veroorzaken weinig verstoring van de omgeving. Oesters filteren hun voedsel (algen) uit het water en hebben dus geen extra voedsel nodig.

De Europese oesterkweek wordt goed beheerd maar vindt wel vaak plaats in kwetsbare natuurgebieden.

Algemeen

Schelpdieren

Onder de naam schelpdieren vallen meerdere soorten tweekleppige weekdieren, zeeslakken en schelpen. Voorbeelden hiervan zijn de St. Jakobsschelp, mosselen, scheermesjes, oesters, kokkels en de wulk. Schelpdieren leven gedeeltelijk in of op de zeebodem. Ze filteren het water en halen de benodigde voedingsstoffen eruit. Zaad en eitjes worden in het water vrijgelaten en extern bevrucht. De meeste soorten zijn hermafrodiet en kunnen gedurende hun leven zowel eitjes als zaad produceren.

Platte oester (Europese oester)

In Nederland worden zowel de inheemse platte oester als de exotische Japanse oester gekweekt en bevist. Nadat de inheemse oesters door overbevissing en de oesterziekte in de jaren ’60 vrijwel verdwenen waren werd de Japanse oester geïntroduceerd. De Japanse oester verspreidde zich snel over noordwest-Europa en vormt op veel plekken uitgebreide riffen. In de handel hebben de oesters vele verschillende namen afhankelijk van formaat, soort en herkomst.