Octopus

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Octopus

Octopus vulgaris
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Atlantische Oceaan, noordoostelijke

Kweek- / Vangstmethode

Potten, Korven, fuiken en vallen

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Omdat octopussen snel groeien en zich snel voortplanten zijn ze niet erg gevoelig voor overbevissingoverbevissing:
er wordt zoveel vis weggevist dat de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
. Desondanks worden ze op veel plekken overbevist en is er een daling in de grootte van de [bestanden bestand] waarneembaar. Omdat octopussen paaienpaaien:
het voortplantingsgedrag van vissen
in scholen zijn ze gemakkelijk te vangen.

Het vissen met [kleipotten potten-kleipotten] op octopus is een zeer selectieve methode met vrijwel geen bodemschade. Octopussen gebruiken de potten als schuilplaats.

Voor octopus is vrijwel geen beheer. Vanwege de economische en ecologische waarde is dit wel gewenst. Het is lastig om een octopusbestand te bepalen, omdat ze verstoppen zich in rotsspleten. Bovendien is er weinig geld voor onderzoek naar deze inktvissen, ondanks het enorme economische belang van de inktvisvisserij.

Octopus

Octopus vulgaris
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, centraal oostelijke (FAO 34)
Deelgebieden: Atlantische Oceaan, centraal oostelijke

Kweek- / Vangstmethode

Potten, Korven, fuiken en vallen

Uitleg beoordeling

Er zijn geen goede bestandsschattingen van octopus in dit gebied. Omdat octopussen snel groeien en zich snel voortplanten zijn ze niet erg gevoelig voor overbevissing. Desondanks wijst de aanwezige data erop dat het bestand in dit gebied overbevist is.

Het vissen met kleipotten en fuiken is een zeer selectieve visserijmethode met vrijwel geen bodemschade. Octopussen gebruiken de potten als schuilplaats.

Er is weinig informatie over het beheer van deze visserij in Mauritanië en Senegal, maar deze lijkt niet erg effectief.

Octopus

Octopus vulgaris
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

Uitleg beoordeling

Omdat octopussen snel groeien en zich snel voortplanten zijn ze niet erg gevoelig voor overbevissingoverbevissing:
er wordt zoveel vis weggevist dat de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
. Desondanks worden ze op veel plekken overbevist en is er een daling in de grootte van de [bestanden bestand] waarneembaar. Omdat octopussen paaienpaaien:
het voortplantingsgedrag van vissen
in scholen zijn ze gemakkelijk te vangen.

[Bodemottertrawls bodemottertrawl] woelen de bodem om en er is vaak bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
van [ondermaatse vis ondermaatse-vis] en [niet-doelsoorten niet-doelsoorten].

Voor octopus is vrijwel geen beheer. Vanwege de economische en ecologische waarde is dit wel gewenst. Het is echter lastig om een octopusbestand te bepalen, omdat ze verstoppen zich in rotsspleten. Bovendien is er weinig geld voor onderzoek naar deze inktvissen, ondanks het enorme economische belang van de inktvisvisserij.

Algemeen

Octopus

Octopus is een inktvis zonder inwendig skelet met een rond, zakvormig lichaam met acht armen en een grote kop. Octopussen jagen vooral ’s nachts en eten schaaldieren, schelpdieren en vissen. Net als de meeste inktvissen worden ze maar enkele jaren oud.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.