Rode mul (zeebarbeel)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Rode mul (zeebarbeel)

Mullus barbatus, Mullus surmuletus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: zuidelijke Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Schotse zegens/flyshoot

Uitleg beoordeling

Er is zijn onvoldoende gegevens over de rode mul om een goede [bestandschatting] te doen voor het [mulbestand bestand] in het Kanaal en de Noordzee. Cijfers van ICESICES:
International Council for the Exploration of the Sea, een internationale organisatie die zich richt op onderzoek en advies met betrekking tot duurzaam gebruik van de oceanen
wijzen op een sterke afname in het mulbestand, en adviseert de [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning] niet verder te laten toenemen.

[Flyshoot] wordt beschouwd als een relatief selectieve visserij, met weinig bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
van [ondermaatse vis ondermaatse-vis]. Dit is echter sterk afhankelijk van de doelsoort, de maaswijdtemaaswijdte:
eigenschap van een net: de afstand tussen twee draden
, het visgebied en het seizoen. Bijvangst van flyshootvisserijen in het Kanaal en de Noordzee kunnen aanzienlijk zijn. Daarnaast staan de [bodemvisserijen bodemvisserijen] in dit gebied om bekend om hun bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
van roggen en haaien, die erg gevoelig zijn voor [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning]. Het is dus niet uitgesloten dat deze ook worden bijgevangen in deze visserij.

Het Kanaal en de Noordzee staan onder EU visserijbeleid. Er zijn echter geen specifieke visserijmaatregelen voor mul. Nu er steeds meer op mul wordt gevist, is in de nabije toekomst een beheerplan nodig. Het ontbreken van data staat het ontwikkelen van een effectief beheerplan echter in de weg.

Rode mul (zeebarbeel)

Mullus barbatus, Mullus surmuletus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: zuidelijke Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

Uitleg beoordeling

Een volledige en gekwantificeerde [bestandschatting] voor mul is niet beschikbaar door een gebrek aan vangstgegevens en biologische kennis van de soort. Cijfers van ICESICES:
International Council for the Exploration of the Sea, een internationale organisatie die zich richt op onderzoek en advies met betrekking tot duurzaam gebruik van de oceanen
wijzen echter op een sterke afname van het mulbestand in de afgelopen twee jaar, mede door een toegenomen visserijdruk op juvenielen. Sinds 2014 wordt er structureel meer mul gevangen dan het ICES advies.

Mul wordt gevangen met een bodemsleepnetbodemsleepnet:
een kuilnet dat aan weerszijden of aan de achterzijde van een boot over de bodem wordt gesleept
. Het type sleepnet dat wordt gebruikt is selectiever dan de traditionele boomkorboomkor:
een techniek waarbij een kuilnet aan de bovenkant door een horizontale buis (de boom) wordt opengehouden en wekkerkettingen aan de onderkant door de bodem woelen en de vis in het net jagen
, met minder [bijvangsten bijvangst] van [ondermaatse vis ondermaatse-vis] en ongewenste soorten. Toch zijn bijvangsten en de teruggooi van ongewenste vangst nog steeds een probleem en dan voornamelijk de bijvangst van haaien en roggen. Deze soortengroepen zijn gevoelig voor [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning] en veel populaties staan onder druk. Bij het vissen met bodemsleepnetten is sprake van [bodemberoering bodemberoerende-visserij] en directe verstoring van het bodemleven. Intensief vissen met bodemsleepnetten leidt op termijn leidt tot een verandering in de [soortensamenstelling soortensamenstellingleefgemeenschappen].

Voor mul gelden geen specifieke visserijmaatregelen. Er is geen vangstbeperkingvangstbeperking:
het beperken van de hoeveelheid vis die (per jaar) gevangen mag worden
en geen minimum aanlandingsmaataanlandingsmaat:
de lengte van de aangelande vis
. Het EU [Gemeenschappelijk Visserij Beleid gvb] is wel van toepassing. Nu er steeds meer op mul wordt gevist, is een beheerplan noodzakelijk. Het gebrek aan data staat het ontwikkelen van een effectief beheerplan echter in de weg.

Rode mul (zeebarbeel)

Mullus barbatus, Mullus surmuletus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Middellandse Zee (FAO 37)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

Uitleg beoordeling

Vangstgegevens  van mul in de Middellandse Zee zijn slechts beperkt beschikbaar en alleen voor een aantal gebieden kan een beeld gevormd worden van de status van dit bestandbestand:
de vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
. Deze beelden wijzen op overbevissingoverbevissing:
er wordt zoveel vis weggevist dat de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
.

De [bodemsleepnetvisserij bodemsleepnet] op mul is een [onselectieve vangstmethode onselectief-vistuig]. Bij deze visserij zijn er doorgaans hoge [bijvangsten bijvangst] van [ondermaatse vissen ondermaatse-vis] en ongewenste soorten. Een groot deel van deze bijvangst wordt als [‘discards’ discards] teruggegooid in zee. Afhankelijk van het gebied en de doelsoort, loopt het percentage discards op van 20 tot 70% van de totale vangst. De overlevingskans van de discards is vaak gering. Bij het vissen met bodemsleepnetten is sprake van [bodemberoering bodemberoerende-visserij] en directe verstoring van het bodemleven. Onderzoek toont aan dat intensief vissen met bodemsleepnetten op termijn leidt tot een verandering in de [soortensamenstelling soortensamenstellingleefgemeenschappen] in zee.

De visserij op rode mul wordt niet beheerd. [Vangstbeperkingen Vangstbeperking] voor mul zijn er niet en slechts een aantal landen hanteert een minimum aanlandingsmaataanlandingsmaat:
de lengte van de aangelande vis
.

Rode mul (zeebarbeel)

Mullus barbatus, Mullus surmuletus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Middellandse Zee (FAO 37)

Kweek- / Vangstmethode

Kieuwnetten (staand want)

Uitleg beoordeling

Er is geen volledige bestandsschattingbestandsschatting:
het schatten van het aantal vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
beschikbaar voor mul in de Middellandse Zee. In de enkele gebieden waar wel vangstgegevens over mul beschikbaar zijn, wijzen deze op overbevissingoverbevissing:
er wordt zoveel vis weggevist dat de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
.

Mul wordt gevangen in een [gemengde gemengde-visserij] [kieuwnetvisserij kieuwnetten-en-soortgelijke-netten]. Een probleem in deze visserij is de (incidentele) bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
van gevoelige, bedreigde en beschermde soorten als haaien, kleine walvisachtigen, roggen, zeeschildpadden en zaagvissen. De zaagvis staat als ‘zeer bedreigd’ op de rode lijst van het IUCNIUCN:
International Union for the Conservation of Nature, een internationaal instituut voor natuur en natuurlijke hulpbronnen. Het is een samenwerkingsverband waar zowel NGOs als overheden lid van zijn.
en de bijvangst van deze vis vormt een grote bedreiging voor het voortbestaan van deze soort. Ook wordt de bedreigde zeebrasem bijgevangen.

De visserij op mul wordt niet beheerd. [Vangstbeperkingen Vangstbeperking] voor mul zijn er niet en slechts een aantal landen hanteert een minimum aanlandingsmaataanlandingsmaat:
de lengte van de aangelande vis
.

Rode mul (zeebarbeel)

Mullus barbatus, Mullus surmuletus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: zuidelijke Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Boomkorren

Uitleg beoordeling

Een volledige en gekwantificeerde bestandsschattingbestandsschatting:
het schatten van het aantal vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
voor mul is niet beschikbaar door een gebrek aan vangstgegevens en biologische kennis van de soort. Cijfers van ICESICES:
International Council for the Exploration of the Sea, een internationale organisatie die zich richt op onderzoek en advies met betrekking tot duurzaam gebruik van de oceanen
wijzen echter op een sterke afname van het mulbestand in de afgelopen twee jaar. ICES adviseert daarom vangsten niet verder te laten toenemen.

Mul gevangen met boomkorboomkor:
een techniek waarbij een kuilnet aan de bovenkant door een horizontale buis (de boom) wordt opengehouden en wekkerkettingen aan de onderkant door de bodem woelen en de vis in het net jagen
geeft hoge [bijvangsten bijvangst] van [ondermaatse vissen ondermaatse-vis] en ongewenste soorten. Een groot deel van deze bijvangst wordt teruggegooid in zee, dit kan oplopen van 14 tot 69% van de totale vangst. De overlevingskans van deze zogenaamde [‘discards’ discards] is gering. De [bodemsleepnetvisserij bodemsleepnet] staat bekend om de bijvangsten van haaien en roggen. Deze soortgroepen zijn gevoelig voor [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning] en veel populaties staan onder druk. Bij het vissen met boomkorboomkor:
een techniek waarbij een kuilnet aan de bovenkant door een horizontale buis (de boom) wordt opengehouden en wekkerkettingen aan de onderkant door de bodem woelen en de vis in het net jagen
is sprake van [bodemberoering bodemberoerende-visserij] en directe verstoring van het bodemleven. Intensief vissen met bodemsleepnetten leidt op termijn tot een verandering in de [soortensamenstelling soortensamenstellingleefgemeenschappen].

Voor mul zijn er geen specifieke visserijmaatregelen. Er is geen vangstbeperkingvangstbeperking:
het beperken van de hoeveelheid vis die (per jaar) gevangen mag worden
en geen minimum aanlandingsmaataanlandingsmaat:
de lengte van de aangelande vis
. Het EU [Gemeenschappelijk Visserij Beleid gvb] is wel van toepassing. Nu er steeds meer op mul wordt gevist, is een beheerplan noodzakelijk. Het gebrek aan data staat het ontwikkelen van een effectief beheerplan echter in de weg.

Algemeen

Rode mul (zeebarbeel)

Rode mul komt voor in de Noordoost-Atlantische Oceaan, van de Britse Eilanden in het noorden tot Dakar in het zuiden. Ook in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee komt rode mul voor. In de Noordzee komt deze ‘warmwatersoort’, dankzij de stijgende zeewatertemperatuur, in toenemende mate voor. In de zuidelijke Noordzee en Het Kanaal komen twee soorten rode mul voor, maar de gestreepte rode mul is het meest talrijk. Rode mul leeft op de zeebodem. Gestreepte rode mul komt op zandige, modderige en rotsige bodems voor en kan zo’n 40 cm worden.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.