Mesheft (Scheermes)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Mesheft (Scheermes)

Ensis spp.
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Gemechaniseerde dreggen (waaronder zuigers)

Uitleg beoordeling

De Nederlandse mesheftenvisserij is MSC gecertificeerd sinds 2012. De visserij op mesheften vindt plaats in de Nederlandse kustwateren van de Zeeuwse Delta en ten noorden van de Waddenzee. Er zijn 8 vergunningen uitgegeven, waarvan er 4 worden gebruikt.

De schepen gebruiken zuigkorren om de mesheften op te vissen en vangen ruim 3.700 ton (versgewicht). Dit is 46 % van het Nederlandse quotum voor 2012 (8.000 ton). De mesheften gaan vooral naar Spanje en Italië.

Mesheft (Scheermes)

Ensis spp.
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Handgeraapt

Uitleg beoordeling

Mesheft, ook wel bekend als scheermes of zwaardschede, is gevoelig voor [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning]. Ondanks het grote economische belang van de soort, zijn er geen bestandsbeoordelingen voor de mesheft.

Door de mesheften met de hand te rapen is er geen bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
en kan er zeer selectief gevist worden. Deze methode veroorzaakt geen negatieve effecten op het ecosysteem en het habitat. Wel worden er dikwijls ondermaatse mesheften geraapt.

Beheer van de mesheftvisserij vanuit Europa is niet voldoende. Er is een minimum aanlandingsmaat vastgesteld (van 10cm), maar er zijn verder geen maatregelen. Er is soms wel lokaal beheer, zoals tuigvoorschriften, gesloten gebieden en -seizoenen of dagelijkse vangstbeperkingen. Vooral het rapen van ondermaatse mesheften en illegale visserij vormt een probleem.

 

Mesheft (Scheermes)

Ensis spp.
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Gemechaniseerde dreggen (waaronder zuigers)

Uitleg beoordeling

Mesheft, ook wel bekend als scheermes of zwaardschede, is gevoelig voor [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning]. Ondanks het grote economische belang van de soort, zijn er geen bestandsbeoordelingen voor de mesheft.

Vissen op mesheft gebeurt met een gemechaniseerde dreg: de zuigkor. Intensief vissen met zuigkorren leidt op de lange termijn tot verandering in de diversiteit van de leefomgeving en de soortensamenstelling in zee. Ook zijn er bij deze vismethode hoge bijvangsten en wordt er vis terug in zee gegooid (discards).

Beheer van de mesheftvisserij vanuit Europa is niet voldoende. Er is een minimum aanlandingsmaat vastgesteld (van 10cm), maar er zijn verder geen Europese maatregelen. Lokaal worden soms beheersmaatregelen getroffen, bijvoorbeeld tuigvoorschriften, gesloten gebieden en -seizoenen of dagelijkse vangsbeperkingen. Dit verschilt van land tot land.

Algemeen

Schelpdieren

Onder de naam schelpdieren vallen meerdere soorten tweekleppige weekdieren, zeeslakken en schelpen. Voorbeelden hiervan zijn de St. Jakobsschelp, mosselen, scheermesjes, oesters, kokkels en de wulk. Schelpdieren leven gedeeltelijk in of op de zeebodem. Ze filteren het water en halen de benodigde voedingsstoffen eruit. Zaad en eitjes worden in het water vrijgelaten en extern bevrucht. De meeste soorten zijn hermafrodiet en kunnen gedurende hun leven zowel eitjes als zaad produceren.

Mesheft (Scheermes)

Er zijn diverse soorten zwaardschede ‘mesheft’ te vinden langs de kust van Europa. Zwaardschedes zijn tweekleppige weekdieren en hebben een langwerpige, rechthoekige schelp. Ze leven ingegraven in het zand onder de laagwaterlijn tot ongeveer 50 meter waterdiepte. Enkele soorten leven ook in de getijdenzone. De dieren leven vaak in grote aantallen, dicht bij elkaar. Het zijn ook uitstekende zwemmers. Door met grote kracht  water uit de schelp te persen kunnen zij zich heel snel door water verplaatsen.

De algemeenste is de Amerikaanse zwaardschede. Deze komen oorspronkelijk alleen voor langs de kust van de west-Atlantische Oceaan. De soort is waarschijnlijk via ballastwater van een schip in de jaren ’70 in de Noordzee terecht gekomen. In de jaren ’80 werd de soort voor het eerst in de Waddenzee aangetroffen. Inmiddels is de soort de meest voorkomende tweekleppige voor de Nederlandse kust.