Atlantische makreel

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Atlantische makreel

Scomber scombrus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren, Ringzegen, Zwevende ottertrawls, Spantrawls

Uitleg beoordeling

Het makreelbestand in de noordoost-Atlantische Oceaan is binnen veilige biologische grenzen. De [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning] is hoger dan het voorzorgsniveauvoorzorgsniveau:
het niveau van visserijsterfte waaronder een visbestand gezond bevist wordt
 en is recent sterk toegenomen.

Sinds 2016 zijn de meeste makreelvisserijen in de Noordoost Atlantische Oceaan weer MSCMSC:
Marine Stewardship Council, een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie die een keurmerk heeft ontwikkeld dat garant staat voor goed beheerde, duurzame visserij. Visproducten die voldoen aan de criteria van het keurmerk zijn te herkennen aan het blauwe MSC-logo.
gecertificeerd.

De visserij is selectief met weinig bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
. Incidenteel worden kleine walvisachtigen bijgevangen. Bij het vissen is er geen contact met de zeebodem. Omdat makreel een belangrijke voedselbron is voor veel andere vissoorten, zeezoogdieren en vogels zou het op grote schaal wegvangen van makreel een effect kunnen hebben op andere soorten.

De makreelvisserij wordt beheerd door een minimummaat, [vangstlimieten vangstlimiet] en (in de Noordzee) gesloten seizoenen. Het terugzetten van minder(markt)waardige vis (slipping en high grading) is aangepakt binnen de aanlandplicht van de Europese Unie.

Atlantische makreel

Scomber scombrus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen, Zwevende ottertrawls

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het makreelbestand in de noordoost-Atlantische Oceaan is binnen veilige biologische grenzen. De [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning] is hoger dan het voorzorgsniveauvoorzorgsniveau:
het niveau van visserijsterfte waaronder een visbestand gezond bevist wordt
 en is recent sterk toegenomen.

De visserij is selectief met weinig bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
. Incidenteel worden kleine walvisachtigen bijgevangen. Bij het vissen is er geen contact met de zeebodem. Omdat makreel een belangrijke voedselbron is voor veel andere vissoorten, zeezoogdieren en vogels zou het op grote schaal wegvangen van makreel een effect kunnen hebben op andere soorten.

De makreelvisserij wordt beheerd door een minimummaat, [vangstlimieten vangstlimiet] en (in de Noordzee) gesloten seizoenen. Het terugzetten van minder(markt)waardige vis (slipping en high grading) is aangepakt binnen de aanlandplicht van de Europese Unie.

Atlantische makreel

Scomber scombrus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Middellandse Zee (FAO 37)

Kweek- / Vangstmethode

Zwevende ottertrawls

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er worden geen [bestandsschattingen bestandsschatting] gedaan voor makreel in de Middellandse Zee, waardoor het makreelbestand en de status van de makreelvisserij onbekend is.

De [‘zwevende ottertrawl’ zwevende-ottertrawl] visserij is selectief met weinig bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
, maar meer dan in de [ringzegenvisserij ringzegen]. Soms is er sprake van ‘slipping’: vangst wordt teruggegooid, omdat de maat of het vetgehalte van de vis niet goed is. Makreel leeft hoog in de waterkolomwaterkolom:
diepte van het water van de waterspiegel tot de bodem; vis die hoog in de waterkolom zwemt, zwemt relatief dichtbij het wateroppervlak
, dus is er bij het vissen is er daarom geen contact met de zeebodem.

Er is geen beheer voor makreel in de Middellandse Zee.

Atlantische makreel

Scomber scombrus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Middellandse Zee (FAO 37)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er worden geen [bestandsschattingen bestandsschatting] gedaan voor makreel in de Middellandse Zee, waardoor het makreelbestand en de status van de makreelvisserij onbekend is.

De ringzegenringzegen:
een ringnet waarbij het net in een cirkel om een school vissen heen wordt uitgezet. Vervolgens wordt het net aan de onderkant gesloten en binnengehaald. Ook wel purse seine genoemd.
visserij is selectief met weinig bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
. Soms is er sprake van ‘slipping’: vangst wordt teruggegooid omdat de maat of het vetgehalte van de vis niet goed is. Makreel leeft hoog in de waterkolomwaterkolom:
diepte van het water van de waterspiegel tot de bodem; vis die hoog in de waterkolom zwemt, zwemt relatief dichtbij het wateroppervlak
, dus is er bij het vissen geen contact met de zeebodem.

Er is geen beheer voor makreel in de Middellandse Zee.

Algemeen

Atlantische makreel

Makrelen zijn migrerende roofvissen die in scholen zwemmen en enorme afstanden kunnen afleggen. In vergelijking tot tonijnen zijn makrelen kleiner en hebben ze een kortere levenscyclus. De Atlantische makreel komt uitsluitend in de Noord-Atlantische Oceaan voor, in de koudere en gematigde zeegebieden. Atlantische makreel leeft in scholen, gesorteerd op maat, en overwintert in diepere wateren, dicht bij de bodem. In de winter vasten de makrelen: ze eten vrijwel niets. In de lente trekken ze naar de warmere kustwateren (11-14 °C) om te foerageren en te paaien. Na de paai jagen de volwassen makrelen in kleine scholen actief op kleine haringen, op sprot en spiering. Tijdens de trek vormen makrelen enorme scholen met een omvang van wel 100 m diep en 200 m breed. De Atlantische makreel wordt tussen het tweede en derde jaar volwassen, bij een lengte van ongeveer 30 cm. Hij kan maximaal 60 cm lang worden en 3 kilo wegen.