Makreel

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Makreel

Scomber scombrus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren, Ringzegen, Zwevende ottertrawls, Spantrawls

Uitleg beoordeling

Het makreelbestand in de noordoost-Atlantische Oceaan is binnen veilige biologische grenzen. De [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning] is hoger dan het voorzorgsniveauvoorzorgsniveau:
het niveau van visserijsterfte waaronder een visbestand gezond bevist wordt
. De visserij is selectief met weinig bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
. Incidenteel worden kleine walvisachtigen bijgevangen. Bij het vissen is er geen contact met de zeebodem.

Het beheer van makreel is complex omdat het bestand zich uitstrekt ver buiten de wateren van de Europese Unie. Dat maakt het beheer complex. De vastgestelde vangsthoeveelheden komen jaarlijks ver boven het wetenschappelijk advies uit. Het bestand heeft dit een aantal jaren goed kunnen opvangen, maar het is niet gegarandeerd dat dit zo zal blijven de komende jaren.

Het wegblijven van een structurele oplossing voor het gezamenlijk beheer van het makreelbestand heeft ertoe geleid dat de onafhankelijke beoordelaars van het Marine Stewardship Council (MSC) op 2 maart j.l. de certificaten van de makreelvisserijen geschorst hebben. Ondanks dat de bestandsschatting door wetenschappers in de loop van het jaar is bijgesteld naar boven het drempelniveau, blijven de aangepaste scores op het vangstbeheer te laag om aan de MSC Standaard te voldoen. De schorsing betekent dat de vis die vanaf die datum gevangen is niet als MSC verkocht mag worden.

Makreel

Scomber scombrus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen, Zwevende ottertrawls

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het makreelbestand in de noordoost-Atlantische Oceaan is binnen veilige biologische grenzen. De [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning] blijft hoger dan het voorzorgsniveauvoorzorgsniveau:
het niveau van visserijsterfte waaronder een visbestand gezond bevist wordt
omdat er geen goede vangstafspraken worden gemaakt.

De visserij is selectief met weinig bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
. Incidenteel worden kleine walvisachtigen bijgevangen. Bij het vissen is er geen contact met de zeebodem. Omdat makreel een belangrijke voedselbron is voor veel andere vissoorten, zeezoogdieren en vogels zou het op grote schaal wegvangen van makreel een effect kunnen hebben op andere soorten.

De makreelvisserij wordt beheerd door een minimummaat, [vangstlimieten vangstlimiet] en (in de Noordzee) gesloten seizoenen. Het terugzetten van minder(markt)waardige vis (slipping en high grading) is aangepakt binnen de aanlandplicht van de Europese Unie. Voor de vangstlimieten zijn betere gezamenlijke afspraken nodig. Omdat deze uitblijven zijn de MSC certificaten van deze visserij geschorst.

Makreel

Scomber scombrus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Middellandse Zee (FAO 37)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen, Zwevende ottertrawls

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er worden geen [bestandsschattingen bestandsschatting] gedaan voor makreel in de Middellandse Zee, waardoor het makreelbestand en de status van de makreelvisserij onbekend is.

De [‘zwevende ottertrawl’ zwevende-ottertrawl] visserij is selectief met weinig bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
, maar meer dan in de [ringzegenvisserij ringzegen]. Soms is er sprake van ‘slipping’: vangst wordt teruggegooid, omdat de maat of het vetgehalte van de vis niet goed is. Makreel leeft hoog in de waterkolomwaterkolom:
diepte van het water van de waterspiegel tot de bodem; vis die hoog in de waterkolom zwemt, zwemt relatief dichtbij het wateroppervlak
, dus is er bij het vissen is er daarom geen contact met de zeebodem.

Er is geen beheer voor makreel in de Middellandse Zee.

Makreel

Scomber scombrus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, centraal oostelijke (FAO 34)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er worden geen [bestandsschattingen bestandsschatting] gedaan voor makreel in de centraal oostelijke Atlantische Oceaan, waardoor het makreelbestand en de status van de makreelvisserij onbekend is.

De [‘zwevende ottertrawl’ zwevende-ottertrawl] visserij is selectief met weinig bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
, maar meer dan in de [ringzegenvisserij ringzegen]. Soms is er sprake van ‘slipping’: vangst wordt teruggegooid, omdat de maat of het vetgehalte van de vis niet goed is. Makreel leeft hoog in de waterkolomwaterkolom:
diepte van het water van de waterspiegel tot de bodem; vis die hoog in de waterkolom zwemt, zwemt relatief dichtbij het wateroppervlak
, dus is er bij het vissen is er daarom geen contact met de zeebodem.

In slechts enkele landen in deze regio wordt de visserij beheerd, en het beheer is niet effectief.

Algemeen

Makreel

Makrelen behoren tot de makreelfamilie, net als tonijnen en bonito’s. Er zijn zo’n 21 makreelsoorten. Het zijn migrerende roofvissen, die in scholen zwemmen en enorme afstanden kunnen afleggen. In vergelijking tot tonijnen zijn makrelen kleiner en hebben ze een kortere levenscyclus.

In Nederland wordt vooral de Atlantische makreel verkocht. Atlantische makreel overwintert in diepere wateren, dicht bij de bodem. In de winter eten ze vrijwel niets. In de lente trekken ze naar de warmere kustwateren (11-14 °C) om te foerageren en te paaien. Tijdens de trek vormen de makrelen enorme scholen met een omvang van wel 100m diep en 200m breed. Na de paai jagen de volwassen makrelen in kleine scholen op kleine haringen, sprot en spiering. De Atlantische makreel wordt tussen het tweede en derde jaar volwassen, bij een lengte van ongeveer 30 cm. Hij kan maximaal 60 cm lang worden en 3 kilo wegen.

De Atlantische makreel komt uitsluitend in de Noord-Atlantische Oceaan voor, in de koudere en gematigde zeegebieden. In de Noordoost-Atlantische Oceaan leven twee grote makreelbestanden: in de Noordzee (het oostelijk bestand) en ten westen van de Britse Eilanden (het westelijk bestand). Ook in de Middellandse Zee, de Zwarte Zee, en in de Oostzee leven populaties.

Makreel

Makrelen zijn migrerende roofvissen die in scholen zwemmen en enorme afstanden kunnen afleggen. In vergelijking tot tonijnen zijn makrelen kleiner en hebben ze een kortere levenscyclus. De Atlantische makreel komt uitsluitend in de Noord-Atlantische Oceaan voor, in de koudere en gematigde zeegebieden. Atlantische makreel leeft in scholen, gesorteerd op maat, en overwintert in diepere wateren, dicht bij de bodem. In de winter vasten de makrelen: ze eten vrijwel niets. In de lente trekken ze naar de warmere kustwateren (11-14 °C) om te foerageren en te paaien. Na de paai jagen de volwassen makrelen in kleine scholen actief op kleine haringen, op sprot en spiering. Tijdens de trek vormen makrelen enorme scholen met een omvang van wel 100 m diep en 200 m breed. De Atlantische makreel wordt tussen het tweede en derde jaar volwassen, bij een lengte van ongeveer 30 cm. Hij kan maximaal 60 cm lang worden en 3 kilo wegen.