Leng

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Leng

Molva molva
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Handlijnen en hengelsnoeren, Kieuwnetten (staand want), Sleepnetten, Deense zegens

Uitleg beoordeling

De visserij op leng bij IJsland is goed gedocumenteerd. De visstand is momenteel op zijn hoogste niveau, maar de aanwas van jonge vis is sterk afgenomen. Dit zal in de komende jaren resulteren in een afname van het [lengbestand bestand] en de vangsten.

In IJsland is het teruggooien van bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
verboden. De hoeveelheid bijvangst in deze visserijen op Leng is erg klein.  Alle visserijen rondom de kwetsbare koudwaterkoralen bij IJsland zijn uit voorzorg verboden.

De meeste IJslandse visserijen op leng zijn sinds 2015 [MSC-gecertificeerd msc-gecertificeerd]. Deze visserijen vissen met meerdere methodes; bodemsleepnetbodemsleepnet:
een kuilnet dat aan weerszijden of aan de achterzijde van een boot over de bodem wordt gesleept
, [Deense zegen deense-zegen], grondbeugengrondbeugen:
een visserijmethode waarbij een verankerde lange hoofdlijn wordt uitgezet (40-100 km lang) met daaraan vastzittende dwarslijnen met haken voorzien van aas
(longlines), [handlijnen handlijnen-en-hengelsnoeren-met-de-hand-bediend] en [kieuwnetten kieuwnetten-en-soortgelijke-netten]. Deze methodes hebben een lagere impact op het ecoysteem dan traditionele methodes waarmee leng wordt gevangen, vooral de boomkorboomkor:
een techniek waarbij een kuilnet aan de bovenkant door een horizontale buis (de boom) wordt opengehouden en wekkerkettingen aan de onderkant door de bodem woelen en de vis in het net jagen
.

Het MSC certificaat is alleen voor leng, niet voor blauwe leng.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

 

Leng

Molva molva
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Barentszzee

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Haken en Lijnen, Bodemottertrawls

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De status van de lengbestanden is onbekend. Lengen zijn gevoelig voor [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning], omdat ze zich langzaam voortplanten.

De [bodemsleepnetvisserij bodemsleepnet] is een vangstmethode met doorgaans hoge [bijvangsten bijvangst] van [ondermaatse vissen ondermaatse-vis] en ongewenste soorten. [Discarding discards] is verboden in Noorwegen en Rusland. Bij het vissen met bodemsleepnetten is sprake van [bodemberoering bodemberoerende-visserij] en directe verstoring van het bodemleven. Onderzoek toont aan dat intensief vissen met bodemsleepnetten op termijn leidt tot een veranderde [soortensamenstelling soortensamenstellingleefgemeenschappen] in zee.

Bij het vissen met [longlines longline] wordt veel vis bijgevangen. Dit zogenoemde [‘discarding’ discards] is in Noorwegen verboden waardoor de aantallen vis die overboord gegooid worden laag zijn. De longlinevisserij heeft weinig negatieve impact op de zeebodem en er zijn geen langetermijneffecten op het ecosysteem. Helaas worden ook zeevogels vaak bijgevangen als de haken ondieper hangen.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Algemeen

Leng

Leng is familie van de kabeljauw. Het is een langgerekte vis die 45 kilo zwaar kan worden en een lengte kan bereiken van 1 tot 2 meter. De maximum leeftijd is 25 jaar. Leng kan voorkomen op een diepte tussen de 100 en 1000 meter, maar leeft meestal niet dieper dan 300 meter. Blauwe leng is een verwante soort, die op wat diepere plekken leeft. Leng komt voor in de noordwestelijke Atlantische Oceaan bij Groenland tot aan de noordoostelijke Atlantische Oceaan, van Noorwegen tot aan de Golf van Biskaje. De vis is erg populair in Frankrijk.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.