Blauwe leng

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Blauwe leng

Molva dypterygia
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Haken en Lijnen, Kieuwnetten (staand want)

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De visserij op blauwe leng bij IJsland is goed gedocumenteerd. Het gaat momenteel goed met het bestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
, maar de aanwas van jonge vis is sterk afgenomen. Dit zal de komende jaren leiden tot een afname van het bestand. Hierom moet voorzichtig om worden gegaan met de visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
, omdat de kans op overbevissingoverbevissing:
Het begrip overbevissing beschrijft de problematiek die ontstaat als er zoveel vis wordt weggevist dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. Overbevissing brengt de toekomst van het leven in de oceanen in gevaar en daarmee ook de voedselvoorziening die hieruit voort vloeit.
dan groter wordt.

Het gebruik van kieuwnettenkieuwnetten:
Een visserijtechniek waarin passerende vissen met hun kieuwen verstrikt raken in de mazen. Het net staat verticaal op de bodem of hangt aan boeien in de waterkolom. De bijvangst van soorten als bruinvissen en dolfijnen is hierbij een probleem.
heeft hoogstwaarschijnlijk een negatief effect op gevoelige soorten, doordat deze als bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
in het net kunnen belanden. Het gebruik van grondbeugengrondbeugen:
Een visserijmethode waarbij een verankerde lange hoofdlijn wordt uitgezet van 40 tot 100 kilometer lang, met daaraan vastzittende dwarslijnen met haken voorzien van aas
s heeft weinig negatieve impact op het ecosysteem. In IJsland is het teruggooien van bijvangst verboden, maar het is onduidelijk of dit verbod ook voor de lengvisserij geldt. Discardgegevens  van de lengvisserij zijn ook niet beschikbaar.

Het beheer van de lengvisserij is grotendeels effectief.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Algemeen

Blauwe leng

Blauwe leng is familie van de kabeljauw. Het is een langgerekte vis die 30 kilo zwaar kan worden en een lengte kan bereiken van 1.5 meter. De maximum leeftijd is 20 jaar. Leng kan voorkomen op een diepte tussen de 150 en 1000 meter, meestal dieper dan 350 meter. Blauwe leng komt voor in de noordwestelijke Atlantische Oceaan bij Groenland tot aan de noordoostelijke Atlantische Oceaan, van de Barentszzee tot in de Middellandse Zee. De vis is erg populair in Frankrijk.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.