Europese kreeft

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Europese kreeft

Homarus gammarus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Europa, binnenlandse wateren

Kweek- / Vangstmethode

Korven, fuiken en vallen

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het kreeftenbestand in de Oosterschelde is stabiel. De soort wordt in dit gebied niet overbevist en de populatie is sinds de bouw van Neeltje Jans gegroeid. Kreeften zijn gevoelig voor visserijdruk, omdat ze langzaam groeien en pas op latere leeftijd geslachtsrijp worden. Ze worden in de Oosterschelde voornamelijk gevangen met fuiken, kubben en korven. Deze vangstmethode is selectief en veroorzaakt weinig schade aan het milieu.

Het beheer van de Oosterschelde kreeft is redelijk effectief, en bestaat uit vergunningen en een beperkt vangstseizoen. Ondermaatse vis en eidragende kreeften worden teruggezet. Er is een stichting opgericht om de Zeeuwse kreeft van een milieukeurmerk te voorzien.

Sinds 2015 mogen kreeftenvissers in de Oosterschelde naast fuiken en kubben ook korven gebruiken omdat deze minder snel beschadigen door krabben. De maximale hoeveelheid vistuigen per visser blijft echter gelijk. De overheid is van plan het aantal vergunningen te verminderen maar dit is nog niet uitgevoerd.

Europese kreeft

Homarus gammarus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Korven, fuiken en vallen

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De belangrijkste visgronden van de kreeft worden zwaar geëxploiteerd. De status van de kreeftenbestan zijn grotendeels onbekend. Kreeften zijn gevoelig voor visserijdruk, omdat ze langzaam groeien en pas op latere leeftijd geslachtsrijp worden. Ze worden voornamelijk gevangen met korven. Deze vangstmethode is selectief en veroorzaakt weinig schade aan het milieu. Er worden veel maatregelen genomen om het kreeftenbestand te beheren, zoals het terugzetten van eidragende vrouwtjes, alleen is er nog geen bewijs dat deze maatregelen hebben gezorgd voor een groei van het kreeftbestand.

Algemeen

Kreeft

De soortgroep kreeften bestaat uit zout- en zoetwaterkreeften. De zoetwaterkreeften op de markt zijn meestal Amerikaanse rivierkreeften, deze zijn op sommige plekken een ware plaag. In zee leven veel soorten kreeften. Aan de beide kanten van de Atlantische oceaan komen twee verschillende soorten zeekreeft voor. Deze kreeftensoorten groeien langzaam en worden op late leeftijd geslachtsrijp. Een andere veel gegeten soort is de Noorse kreeft. Deze kleine kreeftensoort leeft in zelf gegraven gangenstelstels in modderige zeebodems.

Europese kreeft

Kreeften leven in holen en tussen stenen op rotsachtige bodems, in Nederland vooral in Zeeland en de Noordzee, maar de soort komt langs vrijwel de gehele noordoost Atlantische kust voor en ook in de Middellandse Zee. Het zijn aaseters die tot 60 cm lang, 6 kg zwaar en tientallen jaren oud kunnen worden. De Europese kreeft lijkt sterk op de Amerikaanse kreeft. De verschillen tussen de twee soorten zijn onder andere dat de Amerikaanse kreeft stekels aan de onderkant van zijn rostrum (de punt tussen de ogen) heeft, die de Europese kreeft niet heeft, en dat de Amerikaanse kreeft roodgepunte stekels op zijn scharen heeft en de Europese witgepunte. Kreeften worden pas rood als ze gekookt zijn.