Noorse kreeft (langoustine, scampi)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Noorse kreeft (langoustine, scampi)

Nephrops norvegicus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Potten, Bodemottertrawls, Sleepnetten

Uitleg beoordeling

De [MSC gecertificeerde msc-gecertificeerde] visserij op Noorse Kreeft vist rond Skagerrak en Kattegat, in de wateren rond Denemarken en Zweden.
De visserij maakt vooral gebruik van [bodemsleepnetten]. De netten zijn aangepast om bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
van kabeljauw en ondermaatse kreeft te minimaliseren.

 

Noorse kreeft (langoustine, scampi)

Nephrops norvegicus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Korven, fuiken en vallen

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De status van het Noorse kreeftbestand in de Noordzee is onzeker. De twee belangrijkste [bestanden bestand] in de Noordzee, op de Fladengronden en in de Farn Deeps, worden intensief bevist en zijn in de afgelopen jaren afgenomen.

De [korvenvisserij korven-en-vallen] is een redelijk selectieve visserij met weinig bijvangsten van andere soorten. Er is wel bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
van [ondermaatse ondermaatse-vis], jonge langoustine. Deze kunnen worden teruggezet, en hebben een hoge overlevingskans. Deze visserij heeft geen bodemimpact.

Het beheer is geregeld op EU-niveau. Er geldt onder andere een minimum aanlandingsmaataanlandingsmaat:
de lengte van de aangelande vis
. Ook wordt er een gezamenlijke [vangstbeperking ] vastgesteld voor de visserij op Noorse kreeft in de Noordzee. Dit is echter niet geschikt om [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning] op de individuele bestanden effectief te reguleren.

Noorse kreeft (langoustine, scampi)

Nephrops norvegicus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er is weinig informatie over de status van het visbestand van Noorse kreeft, maar deze lijkt op een duurzaam niveau te worden bevist.

De visserij kan plaatsvinden met grote netmazen of kleine mazen. De meeste Nederlandse vissers vissen met kleinmazige netten. Hoewel kleinmazige visserijen relatief veel bijvangst hebben en ook discarden, wordt er binnen de langoustine visserij veel geïnnoveerd om de selectiviteit te verbeteren en de bijvangsten te verminderen. [Bodemsleepnetten bodemsleepnet] beroeren de bodem en er is directe verstoring van het bodemleven. Intensief vissen met bodemsleepnetten kan op termijn leiden tot verandering in de [soortensamenstelling soortensamenstellingleefgemeenschappen] in zee.

Het beheer is geregeld op EU-niveau. Er geldt een minimum aanlandingsmaat en een jaarlijks gezamenlijk vangstlimiet. Deze vangstlimiet is echter niet geschikt om visserijdruk op de individuele bestanden effectief te reguleren. Het beheer wordt gezien als gedeeltelijk effectief.

 

Algemeen

Kreeft

De soortgroep kreeften bestaat uit zout- en zoetwaterkreeften. De zoetwaterkreeften op de markt zijn meestal Amerikaanse rivierkreeften, deze zijn op sommige plekken een ware plaag. In zee leven veel soorten kreeften. Aan de beide kanten van de Atlantische oceaan komen twee verschillende soorten zeekreeft voor. Deze kreeftensoorten groeien langzaam en worden op late leeftijd geslachtsrijp. Een andere veel gegeten soort is de Noorse kreeft. Deze kleine kreeftensoort leeft in zelf gegraven gangenstelstels in modderige zeebodems.

Noorse kreeft (langoustine, scampi)

De Noorse kreeft komt voor in de noordoost-Atlantische Oceaan, van IJsland en noord-Noorwegen tot zuid-Portugal. De Noorse kreeft houdt van compacte modderbodems, waar hij in zelfgegraven, ondergrondse tunnels woont met zijn jongen. Wegens de speciale eisen die de Noorse kreeft aan zijn leefomgeving stelt komt de Noorse kreeft alleen plaatselijk voor. Het grootse deel van de dag zitten ze in hun hol. Ze komen er alleen uit om te eten, te paren, hun territorium te bewaken en het hol te onderhouden. Deze activiteiten vinden vooral ’s nachts plaats. Noorse kreeften kunnen zo’n 25 cm worden maar een normale lengte is 18 – 20 cm.