Noordzeekrab

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Noordzeekrab

Cancer pagurus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Ierse Zee

Kweek- / Vangstmethode

Korven, fuiken en vallen

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning] op de Noordzeekrab in Frankrijk is niet te hoog en het bestand wordt niet overbevistoverbevist:
een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
. De Noordzeekrab is wel erg gevoelig voor visserijdruk, omdat ze langzaam groeien en pas laat geslachtsrijp worden.

Het vangen van deze krabben gebeurt met korven. Dit is een passief vistuig en erg selectief; bodemberoering en [bijvangsten bijvangst] zijn in deze visserij niet aan de orde.

Het beheer is gedeeltelijk effectief. Er zijn geen [vangstlimieten vangstlimiet] voor deze visserij, maar de visserij werkt op een transparante wijze en houdt zich aan wet- en regelgeving.

Noordzeekrab

Cancer pagurus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Korven, fuiken en vallen

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning] is op de Noordzeekrab is hoog en veel bestanden worden overbevistoverbevist:
een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
. Noordzeekrabben zijn gevoelig voor visserijdruk, omdat ze langzaam groeien en pas laat geslachtsrijp worden. Het vangen van de krabben gebeurd met [korven korven-en-vallen]. Dit is een [passief vistuig passieve-vistuigen] en erg selectief; [bodemberoering bodemberoerende-visserij] en [bijvangsten bijvangst] zijn in deze visserij niet aan de orde.

Algemeen

Noordzeekrab

De Noordzeekrab is een grote, stevig gebouwde oranje-rode krab met grote scharen. De zwartgepunte scharen zijn erg sterk. De meeste delen van de krab kunnen gegeten worden maar vaak worden alleen de scharen verkocht, die in sommige landen als een echte lekkernij beschouwd. De Noordzeekrab is algemeen langs de kusten van de noord-oost Atlantische Oceaan en de Noordzee en komt voor tot 300 m diepte. De krab leeft vooral op rotsen, stenen en wrakken.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.