Noordzeekrab

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Noordzeekrab

Cancer pagurus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Noordzee, deelgebied Ierse Zee

Kweek- / Vangstmethode

Korven, fuiken en vallen

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning] op de Noordzeekrab in Frankrijk is niet te hoog en het bestand wordt niet overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
. De Noordzeekrab is wel erg gevoelig voor visserijdruk, omdat ze langzaam groeien en pas laat geslachtsrijp worden.

Het vangen van deze krabben gebeurt met korven. Dit is een passief vistuig en erg selectief; bodemberoering en [bijvangsten bijvangst] zijn in deze visserij niet aan de orde.

Het beheer is gedeeltelijk effectief. Er zijn geen [vangstlimieten vangstlimiet] voor deze visserij, maar de visserij werkt op een transparante wijze en houdt zich aan wet- en regelgeving.

Noordzeekrab

Cancer pagurus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Noordzee (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Korven, fuiken en vallen

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning] is op de Noordzeekrab is hoog en veel bestanden worden overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
. Noordzeekrabben zijn gevoelig voor visserijdruk, omdat ze langzaam groeien en pas laat geslachtsrijp worden. Het vangen van de krabben gebeurd met [korven korven-en-vallen]. Dit is een [passief vistuig passieve-vistuigen] en erg selectief; [bodemberoering bodemberoerende-visserij] en [bijvangsten bijvangst] zijn in deze visserij niet aan de orde.

Algemeen

Kreeften & Krabben

Kreeften en krabben komen voornamelijk voor in zee, maar ook in zoet water en op het land. De meeste kreeftachtigen hebben tien poten, waarvan de voorste twee de vorm van een schaar hebben. Hiermee kunnen ze voedsel pakken, kraken of in stukjes knippen.  Wist je dat kreeften en krabben net als slangen moeten vervellen omdat hun schild niet meegroeit? Na de vervelling groeit het dier snel en neemt in gewicht toe tot de volgende vervelling. Om hun schild ‘op de groei’ te maken, nemen ze water op waardoor ze zichzelf 15% groter maken. Hierdoor kunnen ze dus tot 15% doorgroeien voordat ze weer moeten vervellen. Economisch gezien is het een belangrijke diergroep en wordt overal ter wereld geconsumeerd.

 

Noordzeekrab

De Noordzeekrab is een grote, stevig gebouwde oranje-rode krab met grote scharen. De zwartgepunte scharen zijn erg sterk. De meeste delen van de krab kunnen gegeten worden maar vaak worden alleen de scharen verkocht, die in sommige landen als een echte lekkernij beschouwd. De Noordzeekrab is algemeen langs de kusten van de noord-oost Atlantische Oceaan en de Noordzee en komt voor tot 300 m diepte. De krab leeft vooral op rotsen, stenen en wrakken.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.