Blauwe zwemkrab

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Blauwe zwemkrab

Portunus trituberculatus 
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Stille Oceaan, noordwestelijke (FAO 61)

Kweek- / Vangstmethode

Korven, fuiken en vallen, Drijfnetten, Bodemottertrawls

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning] op de blauwe (zwem)krab is momenteel te hoog, het visbestand van P. trituberculatus wordt in dit gebied overbevist. Dankzij de korte levensduur van krab en hun snelle voortplanting zou deze soort wel relatief snel kunnen herstellen van overbevissingoverbevissing:
er wordt zoveel vis weggevist dat de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
.

Er is geen beheerplanbeheerplan:
Een beheerplan beschrijft de beheersmaatregelen (zoals vangstlimieten) en de evaluatie daarvan voor één of meer visserijen.
 opgesteld en het huidige beleid is niet voldoende om deze soort te beschermen. Er zijn ook geen aanwijzingen dat er een beheerplan komt op korte termijn.

Algemeen

Blauwe zwemkrab

De Portunus trituberculatus komst voor langs de kusten van Oost Azië. Het is wereld’s meest geviste krab-soort (300.000 ton/jaar), waarvan 98% uit China. Deze soort is nauw verwant aan P. pelagicus (gezamelijke beoordeling).