Pacifische kabeljauw

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Pacifische kabeljauw

Gadus macrocephalus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Stille Oceaan, noordoostelijke (FAO 67)

Kweek- / Vangstmethode

Korven, fuiken en vallen, Grondbeugen (longlines), Handlijnen en hengelsnoeren, Bodemottertrawls

Uitleg beoordeling

De kabeljauw die leeft in het oosten van de Stille Oceaan, in de Beringzee, langs de Aleoeten en in de Golf van Alaska wordt beschouwd als één bestandbestand:
de vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
. Sinds 2010 is de Alaska visserij op dit bestand MSC-gecertificeerdMSC gecertificeerd:
visserijen die voldoen aan de beoordelingscriteria van de Marine Stewardship Council en zijn gecertificeerd. Visproducten met het blauwe MSC-keurmerk zijn gevangen door duurzame visserijen.
. Deze visserij werkt met verschillende tuigen, zoals bodemsleepnetbodemsleepnet:
een kuilnet dat aan weerszijden of aan de achterzijde van een boot over de bodem wordt gesleept
, [beugen beugvisserij-2], [handlijn handlijnen-en-hengelsnoeren-machinaal] (jigging) en [korven korven-en-vallen].

Pacifische kabeljauw

Gadus macrocephalus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Stille Oceaan, noordwestelijke (FAO 61)

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Kieuwnetten (staand want), Bodemottertrawls, Deense zegens

Uitleg beoordeling

De kabeljauw die leeft in het westen van de Stille Oceaan in Russische en Japanse wateren bestaat uit meerdere [bestanden bestand]. De bestandsstructuur (welk bestand komt waar voor) is grotendeels onbekend, wat het beheer moeilijk maakt. De visserijdruk is hoog en in sommige gebieden is de soort waarschijnlijk overbevistoverbevist:
een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
.

Deze visserij werkt met verschillende tuigen, zoals bodemsleepnetbodemsleepnet:
een kuilnet dat aan weerszijden of aan de achterzijde van een boot over de bodem wordt gesleept
, [longlines beugvisserij-2], [deense zegens deense-zegen] en kieuwnettenkieuwnetten:
Een visserijtechniek waarin passerende vissen met hun kieuwen verstrikt raken in de mazen. Het net staat verticaal op de bodem of hangt aan boeien in de waterkolom. De bijvangst van soorten als bruinvissen en dolfijnen is hierbij een probleem.
. Er is weinig bekend over bijvangst in deze visserij maar deze is met alle gebruikte technieken waarschijnlijk hoog.

Hoe de visserij wordt beheerd is onbekend.

Algemeen

Kabeljauwachtigen

De familie van de kabeljauwen bestaat uit de Atlantische-, Pacifische kabeljauw, Steenbolk, Wijting en Witte-, Alaska- en Zwarte Koolvis. Ze leven graag dichtbij de bodem en komen zowel in kustwateren voor als in dieper water. Overdag zwemmen kabeljauwen in scholen, ’s avonds gaan ze uit elkaar om te foerageren. Het zijn omnivoren, die wormen, schelp- en schaaldieren en vis eten. Ze leggen jaarlijks grote afstanden af om te paaien en grote haring- en spieringscholen achterna te gaan.

 

Pacifische kabeljauw

De Pacifische kabeljauw leeft dichtbij de bodem, in de koudere wateren van het de noordelijke stille Oceaan. De vis kan 1 m lang worden en 15 kg zwaar. De vis lijkt sterk op de Atlantische kabeljauw.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.