Atlantische horsmakreel

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Atlantische horsmakreel

Trachurus trachurus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er is een uitgebreide bestandsschatting van deze soort in dit gebied. Het bestand wordt niet overbevist.

Er zijn geen gegevens over de bijvangst van bedreigde soorten. Er wordt met dit vistuig geen schade aan het bodemleven toegebracht.

Het beheer van deze visserij is grotendeels effectief.

Atlantische horsmakreel

Trachurus trachurus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Golf van Biskaje

Kweek- / Vangstmethode

Zwevende ottertrawls

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het westelijke horsmakreelbestand neemt af en wordt waarschijnlijk overbevist.

Omdat horsmakreel in scholen zwemt, hoog in de waterkolomwaterkolom:
diepte van het water van de waterspiegel tot de bodem; vis die hoog in de waterkolom zwemt, zwemt relatief dichtbij het wateroppervlak
, is de visserijtechniek met sleepnetten vrij selectief: bijvangst van andere soorten zijn gering. Er is geen interactie met de zeebodem. Horsmakreel wordt beschouwd als een van de belangrijkste roofvissen in de Noordzee. Via de voedselketen heeft de visserij daarom mogelijk invloed op het ecosysteem.

Horsmakreel wordt beheerd door vangstlimieten. Er is in 2007 een beheerplan opgesteld door de RAC (Regional Advisory Council). Dit plan wordt sinds 2008 gehanteerd in het bepalen van de TAC (Total Allowable Catch).

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Atlantische horsmakreel

Trachurus trachurus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Skagerrak en Kattegat

Kweek- / Vangstmethode

Zwevende ottertrawls

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De status van het Noordzeebestand van de Atlantische horsmakreel is onbekend. Er zijn onvoldoende betrouwbare gegevens (o.a. biologische en discards) om een goede bestandsbeoordeling uit te voeren. Het bestand ging de laatste jaren achteruit, en lijkt nu op dat niveau te zijn gestabiliseerd. De visserijdruk is voor deze soort gedaald, het effect daarvan is nog niet terug te zien in het bestand.

Omdat horsmakreel in scholen zwemt, hoog in de waterkolom, is de visserijtechniek met sleepnetten vrij selectief. Bijvangst van andere soorten zijn gering, maar er is risico op het bijvangen van walvisachtigen. Horsmakreel wordt beschouwd als een van de belangrijkste roofvissen in de Noordzee. Via de voedselketen heeft de visserij daarom mogelijk invloed op het ecosysteem.

Horsmakreel wordt beheerd door middel van vangstlimieten (TACs). Er is in 2007 een beheerplan opgesteld door de RAC (Regional Advisory Council). Dit plan wordt sinds 2008 gehanteerd bij het bepalen van de TAC. Horsmakreel valt sinds 2015 onder de aanlandplicht.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

 

Algemeen

Makreel

Makrelen behoren tot de makreelfamilie, net als tonijnen en bonito’s. Er zijn zo’n 21 makreelsoorten. Het zijn migrerende roofvissen, die in scholen zwemmen en enorme afstanden kunnen afleggen. In vergelijking tot tonijnen zijn makrelen kleiner en hebben ze een kortere levenscyclus.

In Nederland wordt vooral de Atlantische makreel verkocht. Atlantische makreel overwintert in diepere wateren, dicht bij de bodem. In de winter eten ze vrijwel niets. In de lente trekken ze naar de warmere kustwateren (11-14 °C) om te foerageren en te paaien. Tijdens de trek vormen de makrelen enorme scholen met een omvang van wel 100m diep en 200m breed. Na de paai jagen de volwassen makrelen in kleine scholen op kleine haringen, sprot en spiering. De Atlantische makreel wordt tussen het tweede en derde jaar volwassen, bij een lengte van ongeveer 30 cm. Hij kan maximaal 60 cm lang worden en 3 kilo wegen.

De Atlantische makreel komt uitsluitend in de Noord-Atlantische Oceaan voor, in de koudere en gematigde zeegebieden. In de Noordoost-Atlantische Oceaan leven twee grote makreelbestanden: in de Noordzee (het oostelijk bestand) en ten westen van de Britse Eilanden (het westelijk bestand). Ook in de Middellandse Zee, de Zwarte Zee, en in de Oostzee leven populaties.

Atlantische horsmakreel

Horsmakreel is een baarsachtige, net als makreel en tonijn. Deze soort komt voor in de Noordoost-Atlantische Oceaan, vanaf IJsland in het noorden, tot aan Senegal in het zuiden. Ook in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee komt horsmakreel voor. Het is een pelagische roofvis, die hoog in de waterkolom zwemt, in grote scholen. Er worden drie bestanden onderscheiden, waaronder het ‘Noordzeebestand’. In de zomer paait Noordzee horsmakreel in de zuidelijke Noordzee. Daarna migreert deze naar het midden van de Noordzee, het Skagerrak en het Kattegat. Horsmakreel wordt voornamelijk gevangen als bijvangst in de pelagische sleepnetvisserij op makreel. Er is ook een gerichte sleepnetvisserij op horsmakreel.