Atlantische horsmakreel

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Atlantische horsmakreel

Trachurus trachurus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen

Uitleg beoordeling

Er is een uitgebreide bestandsschatting van deze soort in dit gebied. Het bestand wordt niet overbevistoverbevist:
een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
.

Er zijn geen gegevens over de bijvangst van bedreigde soorten. Er wordt met dit vistuig geen schade aan het bodemleven toegebracht.

Het beheer van deze visserij is grotendeels effectief.

Atlantische horsmakreel

Trachurus trachurus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Golf van Biskaje

Kweek- / Vangstmethode

Zwevende ottertrawls

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het westelijke horsmakreelbestand neemt af en wordt waarschijnlijk overbevistoverbevist:
een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
.

Omdat horsmakreel in scholen zwemt, hoog in de waterkolomwaterkolom:
diepte van het water van de waterspiegel tot de bodem; vis die hoog in de waterkolom zwemt, zwemt relatief dichtbij het wateroppervlak
, is de visserijtechniek met [sleepnetten trawlnetten-sleepnetten] vrij selectief: [bijvangsten bijvangst] van andere soorten zijn gering. Er is geen interactie met de zeebodem. Horsmakreel wordt beschouwd als een van de belangrijkste roofvissen in de Noordzee. Via de voedselketenvoedselketen:
een reeks levende wezens die elkaar opeten vormen een voedselketen
heeft de visserij daarom mogelijk invloed op het ecosysteem.

Horsmakreel wordt beheerd door [vangstlimieten vangstlimiet]. Er is in 2007 een beheerplan opgesteld door de [pelagische pelagisch] RAC (Regional Advisory Council). Dit plan wordt sinds 2008 gehanteerd in het bepalen van de TAC (Total Allowable Catch).

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Atlantische horsmakreel

Trachurus trachurus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Skagerrak en Kattegat

Kweek- / Vangstmethode

Zwevende ottertrawls

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De status van het Noordzeebestand van de Atlantische horsmakreel is onbekend. Er zijn onvoldoende betrouwbare gegevens (o.a. biologische en [discardgegevens discard]) om een goede bestandsbeoordelingbestandsbeoordeling:
Op basis van gegevens over visvangst van vissers en met onderzoeksschepen uitgevoerde steekproeven beschrijft een bestandsbeoordeling de huidige en vroegere status van een visbestand. Hierbij wordt gekeken naar de grootte van het bestand en wordt een voorspelling gedaan over hoe het bestand zal reageren op beheersmaatregelen.
uit te voeren. Het bestand ging de laatste jaren achteruit, en lijkt nu op dat niveau te zijn gestabiliseerd. De visserijdruk is voor deze soort gedaald, het effect daarvan is nog niet terug te zien in het bestand.

Omdat horsmakreel in scholen zwemt, hoog in de waterkolomwaterkolom:
diepte van het water van de waterspiegel tot de bodem; vis die hoog in de waterkolom zwemt, zwemt relatief dichtbij het wateroppervlak
, is de visserijtechniek met [sleepnetten trawlnetten-sleepnetten] vrij selectief. [Bijvangsten bijvangst] van andere soorten zijn gering, maar er is risico op het bijvangen van walvisachtigen. Horsmakreel wordt beschouwd als een van de belangrijkste roofvissen in de Noordzee. Via de voedselketenvoedselketen:
een reeks levende wezens die elkaar opeten vormen een voedselketen
heeft de visserij daarom mogelijk invloed op het ecosysteem.

Horsmakreel wordt beheerd door middel van [vangstlimieten vangstlimiet] (TACs). Er is in 2007 een beheerplan opgesteld door de [pelagische pelagisch] RAC (Regional Advisory Council). Dit plan wordt sinds 2008 gehanteerd bij het bepalen van de TACTAC:
Total Allowable Catch: vangstbeperkingen voor commercieel belangrijke vissoorten die door de Raad van Visserijministers worden gesteld op basis van wetenschappelijk advies
. Horsmakreel valt sinds 2015 onder de aanlandplicht.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

 

Algemeen

Atlantische horsmakreel

Horsmakreel is een baarsachtige, net als makreel en tonijn. Deze soort komt voor in de Noordoost-Atlantische Oceaan, vanaf IJsland in het noorden, tot aan Senegal in het zuiden. Ook in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee komt horsmakreel voor. Het is een pelagische roofvis, die hoog in de waterkolom zwemt, in grote scholen. Er worden drie bestanden onderscheiden, waaronder het ‘Noordzeebestand’. In de zomer paait Noordzee horsmakreel in de zuidelijke Noordzee. Daarna migreert deze naar het midden van de Noordzee, het Skagerrak en het Kattegat. Horsmakreel wordt voornamelijk gevangen als bijvangst in de pelagische sleepnetvisserij op makreel. Er is ook een gerichte sleepnetvisserij op horsmakreel.