Groenlandse heilbot

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Groenlandse heilbot

Reinhardtius hippoglossoides
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordwestelijke (FAO 21)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

Uitleg beoordeling

Groenlandse heilbot is een langzaam groeiende soort en is daarom kwetsbaar voor hoge [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning].

[Bodemtrawls bodemottertrawl] veroorzaken schade aan de zeebodem. In het visgebied komen kwetsbare koudwaterkoralen voor.

Sinds 2017 is een kleine Groenlandse heilbotvisserij in West-Groenland MSC gecertificeerd. Een visserij uit IJsland is in beoordeling.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Groenlandse heilbot

Reinhardtius hippoglossoides
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Noordwestelijke Atlantische Oceaan, Noordoostelijke Stille Oceaan en IJslandse wateren ((FAO 21|67|24 ALLEEN DEELGEBIED IJSLAND))

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines)

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Groenlandse heilbot is een langzaam groeiende soort en is daarom kwetsbaar voor hoge visserijdruk. De visserijdruk is hoger dan het niveau waarbij een maximale vangst mogelijk is (MSY). Maar het lijkt wel beter te gaan met het bestand.

Longlines (grondbeugen) veroorzaken weinig schade aan de zeebodem, hoewel je bij deze vismethode wel te maken hebt met een aanzienlijke hoeveelheid bijvangst.

Er wordt gewerkt aan een gezamenlijk verbeterd beheerplan voor Groenlandse heilbot. Het huidige beheerplan is deels effectief.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Groenlandse heilbot

Reinhardtius hippoglossoides
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Kieuwnetten (staand want), Bodemottertrawls

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Groenlandse heilbot is een langzaam groeiende soort en is daarom kwetsbaar voor hoge visserijdruk. De visserijdruk is hoger dan het niveau waarbij een maximale vangst mogelijk is (MSY). Maar het lijkt wel beter te gaan met het bestand.

Er wordt gewerkt aan een gezamenlijk verbeterd beheerplan voor Groenlandse heilbot. Het huidige beheerplan is deels effectief.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Algemeen

Platvissen

Platvissen liggen vaak gedeeltelijk in het zand verscholen. De bovenste zijde heeft een goede schutkleur, de onderkant is wit. Ze hebben een platte vorm en ogen aan de bovenkant. Een platvis larve heeft  niet een platte vorm, maar de “gewone” vorm van een vis. Na ongeveer 6 weken verplaatst één oog naar de andere kant, dichtbij het andere oog. Vanaf nu zwemt de platvis met de blinde kant onder en met zijn beide ogen aan de boven. De meest bekende platvissoorten in Nederland zijn de schol en tong. Ook zwemt er in de Noordzee veel schar, tarbot, griet, bot en tongschar rond plativssen.

Groenlandse heilbot

De Groenlandse heilbot komt voor in alle Arctische en gematigde wateren van het noordelijk halfrond, meestal op grote dieptes tussen de 500 – 1000 m. Deze platvis leeft dicht bij de bodem, maar jaagt soms in hogere delen van de waterkolom en aan het wateroppervlakte op vis en inktvis. De Groenlandse heilbot is een kleine heilbotsoort en wordt  maximaal 130 cm lang en 7kg zwaar. De oudste Groenlandse heilbot ooit aangetroffen was 30 jaar.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.