Groenlandse heilbot

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Groenlandse heilbot

Reinhardtius hippoglossoides
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordwestelijke (FAO 21)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

Uitleg beoordeling

Groenlandse heilbot is een langzaam groeiende soort en is daarom kwetsbaar voor hoge [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning].

[Bodemtrawls bodemottertrawl] veroorzaken schade aan de zeebodem. In het visgebied komen kwetsbare koudwaterkoralen voor.

Sinds 2017 is een kleine Groenlandse heilbotvisserij in West-Groenland MSC gecertificeerd. Een visserij uit IJsland is in beoordeling.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Groenlandse heilbot

Reinhardtius hippoglossoides
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Barentszzee

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Kieuwnetten (staand want)

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Groenlandse heilbot is een langzaam groeiende soort en is daarom kwetsbaar voor hoge [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning]. Visserijdruk op dit bestandbestand:
de vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
is laag en de bestandsgrootte neemt toe.

In het visgebied komen kwetsbare koudwaterkoraalriffen voor. [Kieuwnetten kieuwnetten-en-soortgelijke-netten] en bodem [longlines longline] kunnen schade toebrengen aan kwetsbare bodem [habitats habitatschade] . Teruggooi van bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
is verboden in deze gebieden. Zeevogels kunnen bijgevangen worden in de longlinevisserij als de haken bij het oppervlak komen.

Het beheerplan is deels effectief.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Groenlandse heilbot

Reinhardtius hippoglossoides
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Deense zegens

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Groenlandse heilbot is een langzaam groeiende soort en is daarom kwetsbaar voor hoge [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning]. De bestandsgrootte in IJsland is rond het minimum niveau. Visserijsterfte is afgenomen, maar nog steeds te hoog.

Groenlandse heilbot is bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
in de gemengde [Deense zegen deense-zegen] “snurrevaad” visserij. Bijvangst in deze visserij is laag en teruggooien van bijvangst is in IJsland verboden. Er is wel bodemschade.

Het beheersysteem voor deze visserij is grotendeels effectief, maar kijkt nog niet genoeg naar het hele ecosysteem.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Groenlandse heilbot

Reinhardtius hippoglossoides
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: IJslandse- en Faroer-gronden

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Groenlandse heilbot is een langzaam groeiende soort en is daarom kwetsbaar voor hoge [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning]. De visserijdruk is hoger dan het niveau waarbij een maximale vangst mogelijk is [(MSY) MSY]. Maar het lijkt wel beter te gaan met het bestandbestand:
de vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
.

[Bodemtrawls bodemottertrawl] veroorzaken schade aan de zeebodem. In het visgebied komen kwetsbare koudwaterkoralen voor. Er zijn een aantal beschermde gebieden waar [bodemsleepnetvisserij bodemsleepnet] niet is toegestaan. Er is weinig bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
in deze visserij, teruggooi van bijvangst is verboden in IJslandse wateren.

Er wordt gewerkt aan een gezamenlijk verbeterd beheerplan voor Groenlandse heilbot. Het huidige beheerplan is deels effectief.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Groenlandse heilbot

Reinhardtius hippoglossoides
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordwestelijke (FAO 21)

Kweek- / Vangstmethode

Haken en Lijnen, Kieuwnetten (staand want)

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De bestanden en vangsten van Groenlandse heilbot aan het westen van Groenland lijken stabiel. Dat is niet zeker, omdat er geen [bestandsbeoordeling bestandsbeoordeling] gedaan worden. De [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning] wordt gereguleerd middels [vangstlimieten vangstlimiet].

[Beug- beugvisserij-2] en [kiewnetvisserijen kieuwnetten-en-soortgelijke-netten] hebben relatief weinig bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
. Ze staan wel bekend om incidentele bijvangst van kwetsbare soorten, in dit geval Groenlandse haai, butskoppen, zeewolven en grenadieren (een haaiensoort). Gekwantificeerde bijvangst- en teruggooicijfers zijn onbekend, maar zijn waarschijnlijk laag wegens het teruggooiverbod van Groenland. Hoewel beugen en kieuwnetten passieve tuigen zijn, kunnen ze toch schadelijk zijn in kwetsbare leefgebieden, zoals koudwaterkoralen.

Canada en Groenland hebben een gezamenlijk beheerplan voor de Groenlandse heilbot. De visserij wordt beheerd met een vangstlimiet, quotaquota:
de maximale hoeveelheid vis van een vissoort die aangeland mag worden per land en per jaar; een instrument om visserijen te reguleren
, een minimum aanlandingsmaataanlandingsmaat:
de lengte van de aangelande vis
, vergunningen en aanlandingscontroles. Er worden maatregelen getroffen om koraalriffen en kwetsbare soorten te beschermen en om bijvangsten te verminderen. Onderzoek naar de effecten van [bodemberoerende visserijen bodemberoerende-visserij] is gaande.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Algemeen

Platvissen

Platvissen liggen vaak gedeeltelijk in het zand verscholen. De bovenste zijde heeft een goede schutkleur, de onderkant is wit. Ze hebben een platte vorm en ogen aan de bovenkant. Een platvis larve heeft  niet een platte vorm, maar de “gewone” vorm van een vis. Na ongeveer 6 weken verplaatst één oog naar de andere kant, dichtbij het andere oog. Vanaf nu zwemt de platvis met de blinde kant onder en met zijn beide ogen aan de boven. De meest bekende platvissoorten in Nederland zijn de schol en tong. Ook zwemt er in de Noordzee veel schar, tarbot, griet, bot en tongschar rond.

 

Groenlandse heilbot

De Groenlandse heilbot komt voor in alle Arctische en gematigde wateren van het noordelijk halfrond, meestal op grote dieptes tussen de 500 – 1000 m. Deze platvis leeft dicht bij de bodem, maar jaagt soms in hogere delen van de waterkolom en aan het wateroppervlakte op vis en inktvis. De Groenlandse heilbot is een kleine heilbotsoort en wordt  maximaal 130 cm lang en 7kg zwaar. De oudste Groenlandse heilbot ooit aangetroffen was 30 jaar.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.