Atlantische heilbot

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Atlantische heilbot

Hippoglossus hippoglossus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordwestelijke (FAO 21)

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Handlijnen en hengelsnoeren, Kieuwnetten (staand want), Bodemottertrawls

Uitleg beoordeling

Sinds mei 2013 is de Canadese visserij op Atlantische heilbot in de Noordwest-Atlantische Oceaan [MSC gecertificeerd msc-gecertificeerd]. Deze vissers werken met [beugen (longlines) beugvisserij], [bodemsleepnetten bodemsleepnet], [kieuwnetten kieuwnetten-en-soortgelijke-netten] en [handlijnen handlijnen-en-hengelsnoeren-machinaal].

Atlantische heilbot

Hippoglossus hippoglossus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Kieuwnetten (staand want)

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Atlantische heilbot is erg gevoelig voor [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning]. Tientallen jaren van overbevissingoverbevissing:
er wordt zoveel vis weggevist dat de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
hebben geleid tot een uitgeput bestandbestand:
de vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
. Vangstgegevens van de afgelopen decennia laten echter zien dat het noordelijk bestand van heilbot weer aan het groeien is, ondanks een kleine afname in 2013.

Doordat Atlantische heilbot hoog in de voedselketenvoedselketen:
een reeks levende wezens die elkaar opeten vormen een voedselketen
staat, heeft het uitputten van het bestand grote gevolgen van het ecosysteem. Heilbot wordt voornamelijk bijgevangen in [kieuwnetten kieuwnetten-en-soortgelijke-netten] en de [beugvisserij]. Gegevens over [bijvangsten bijvangst] van bedreigde en beschermde soorten in deze visserij zijn niet beschikbaar. [Kieuwnetten kieuwnetten-en-soortgelijke-netten] hebben relatief weinig negatieve effecten op de zeebodem.

Er is weinig bekend over de levenswijze en de verspreiding van heilbot maar het beheer is grotendeels effectief. Het systeem maakt geen gebruik van quotaquota:
de maximale hoeveelheid vis van een vissoort die aangeland mag worden per land en per jaar; een instrument om visserijen te reguleren
’s.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Atlantische heilbot

Hippoglossus hippoglossus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemtrawl, Bodemottertrawls

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het gaat slecht met de heilbotbestanden in de Noordoost-Atlantische Oceaan. De [bestanden bestand] worden al tientallen jaren overbevistoverbevist:
een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
en zijn ernstig uitgeput, zonder tekenen van herstel.

Heilbot wordt [aangeland aanlanden] als bijvangstsoort in andere bodemvisserijenbodemvisserijen:
visserijen die zich richten op vissen die in, op of dichtbij de bodem leven. Dit kan op verschillende manieren, onder andere met lijnen met haken, kieuwnetten en bodemsleepnetten.
. Veel van deze visserijen hebben aanzienlijke [bijvangsten bijvangst], maar goede gegevens hierover ontbreken. [Bodemsleepnetten bodemsleepnet]beroeren de bodem, wat kan leiden tot aantasting van de bodemstructuur en diversiteit van het zeeleven. Vooral koudwater koraalriffen, die bij IJsland voorkomen zijn gevoelig voor verstoring.

Er geldt sinds 2012 een visverbod op heilbot en een ‘terugzetplicht’ voor visserijen waar heilbot wordt bijgevangen. IJsland heeft een transparant visserijbeheersysteem en kent een van de meest effectieve managementsystemen voor handhaving en controle. Desondanks wordt ook door IJsland nog geen behoorlijke bestandsbeoordeling gedaan voor heilbot.

Algemeen

Platvissen

Platvissen liggen vaak gedeeltelijk in het zand verscholen. De bovenste zijde heeft een goede schutkleur, de onderkant is wit. Ze hebben een platte vorm en ogen aan de bovenkant. Een platvis larve heeft  niet een platte vorm, maar de “gewone” vorm van een vis. Na ongeveer 6 weken verplaatst één oog naar de andere kant, dichtbij het andere oog. Vanaf nu zwemt de platvis met de blinde kant onder en met zijn beide ogen aan de boven. De meest bekende platvissoorten in Nederland zijn de schol en tong. Ook zwemt er in de Noordzee veel schar, tarbot, griet, bot en tongschar rond.

 

Atlantische heilbot

De Atlantische heilbot leeft in de noord-Atlantische Oceaan, dicht bij de bodem, op dieptes tussen de 50-2000 m. Soms jaagt deze bodemvis ook in hogere delen van de waterkolom, op vis en inktvis. Dit is een grote heilbotsoort met een lange levensverwachting: hij kan 470 cm lang worden, 320 kg wegen en 50 jaar oud worden. Hij groeit wel langzaam en wordt pas tussen het 10e en 14e levensjaar geslachtsrijp.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.