Kaapse heek

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Kaapse heek

Merluccius capensis, Merluccius paradoxus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, zuidoostelijke (FAO 47)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls, Sleepnetten

Uitleg beoordeling

De Zuid Afrikaanse [sleepnetvisserij trawlnetten-sleepnetten] op Kaapse heek is in 2004 gecertificeerd met het [MSC-keurmerk msc]. Het is een [bodemvisserij bodemvisserijen] met sleepnetten, waarbij overdag wordt gevist, wanneer heken samenscholen op de zeebodem.

Er zijn twee verschillende soorten Kaapse Heek. De gecertificeerde kustvisserij richt zich op de Merluccius capensi, terwijl de zeevisserij zich richt op de Merluccius paradoxus.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Kaapse heek

Merluccius capensis, Merluccius paradoxus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, zuidoostelijke (FAO 47)
Deelgebieden: Zuid-Afrika

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Bodemottertrawls

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De visserijdruk op Kaapse heek in Namibische wateren is hoog, maar Kaapse heek is net als andere vissoorten minder gevoelig voor een hoge visserijdruk. De soort lijkt op dit moment niet overbevist te zijn.

De visserij op Kaapse heek is een [bodemvisserij bodemvisserijen] met [sleepnetten trawlnetten-sleepnetten] waarbij overdag wordt gevist, wanneer heken samenscholen op de zeebodem. Er is weinig bekend over bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
in deze visserij, maar die wordt ingeschat als laag.

Er zijn twee verschillende soorten Kaapse Heek. Merluccius capensis leeft op 100 en 350 m diepte en Merluccius paradoxus leeft op 300 – 600 meter diepte. De soorten worden als één soort beheerd. Het beheer in Namibische wateren bestaat uit [vangstlimieten] en het afsluiten van ondiepe zeegebieden voor de visserij.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Algemeen

Kaapse heek

Er zijn twee soorten Kaapse heek. De gebieden waar de twee soorten voorkomen overlappen, maar Merluccius paradoxus zwemt vooral in diepere wateren tussen de 200 en 1000 m, terwijl Merluccius capensis dichterbij de kust leeft, tot 50m diepte. Met een maximale lengte van 115 cm is Merluccius paradoxus kleiner dan Merluccius capensis. Deze laatste kan 140 cm kan worden.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.