Europese heek (merluza)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Europese heek (merluza)

Merluccius merluccius
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Haken en Lijnen, Schakels, Kieuwnetten (staand want), Bodemottertrawls, Schotse zegens/flyshoot, Deense zegens

Uitleg beoordeling

Het noordelijk bestandbestand:
de vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
van de Europese heek is in het verleden zwaar overbevistoverbevist:
een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
, maar reageert goed op het herstelplan. Sinds dit plan in 2004 in werking trad is het bestand gegroeid en is de [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning] op het bestand sterk afgenomen. Het bestand piekte in 2013 en is nu ruim binnen biologisch veilige grenzen. Diverse visserijen op heek zijn [MSC gecertificeerd msc-gecertificeerd]. Deze visserijen gebruiken de methoden bodemsleepnetbodemsleepnet:
een kuilnet dat aan weerszijden of aan de achterzijde van een boot over de bodem wordt gesleept
, [Deense zegen deense-zegen], [Schotse zegen schotse-zegen], [longline longline], [kieuwnetten kieuwnetten-en-soortgelijke-netten], [schakelnetten schakels] en [Haken en lijnen].

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Europese heek (merluza)

Merluccius merluccius
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Kieuwnetten (staand want)

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het noordelijk bestandbestand:
de vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
van de Europese heek is in het verleden zwaar overbevistoverbevist:
een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
, maar is nu ruim binnen biologisch veilige grenzen.

Heek wordt onder andere gevangen met [kieuwnetten kieuwnetten-en-soortgelijke-netten]. Deze vangstmethode is over het algemeen vrij selectief. Er wordt weinig [ondermaatse ondermaatse-vis] heek bijgevangen. Wel zijn bijvangsten van roggen en haaien een probleem in deze visserij. Van veel haai- en rog soorten staan de populaties onder druk. Precieze bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
en teruggooicijfers zijn echter niet bekend. Kieuwnetvisserijen veroorzaken doorgaans geen schade aan de zeebodem.

Het beheer van heek bestaat uit een herstelplan dat sinds 2004 in werking is. Het bestand reageert goed op het herstelplan. Een langetermijnbeheerplan is in voorbereiding. Heek is bijvangst in veel in andere visserijen. Het beheerplan zal hiermee rekening moeten gaan houden.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Europese heek (merluza)

Merluccius merluccius
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines)

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het noordelijk bestandbestand:
de vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
van de Europese heek is in het verleden zwaar overbevistoverbevist:
een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
, maar reageert goed op het herstelplan dat in 2004 werd ingevoerd. Het bestand is nu ruim binnen biologisch veilige grenzen. [Visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning] is afgenomen maar nog steeds hoger dan het doelniveau.

[Bijvangsten bijvangst] van roggen, haaien een vogels zijn een probleem. Van veel haai- en rogsoorten staan de populaties onder druk. [Beugvisserijen beugvisserij-2] veroorzaken doorgaans geen schade aan het leefgebied.

Het visserijbeheer van het heekbestand is gedeeltelijk effectief. In 2004 is er een bestandsherstelplan in werking getreden. Sindsdien is het heekbestand gegroeid en is de visserijdruk afgenomen. Een langetermijnbeheerplan is nu in voorbereiding. Heek is bijvangst in veel in andere visserijen, hiermee zal rekening worden gehouden in het nieuwe beheerplan.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Europese heek (merluza)

Merluccius merluccius
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het noordelijk bestandbestand:
de vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
van de Europese heek is in het verleden zwaar overbevistoverbevist:
een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
, maar is dankzij het herstelplan uit 2004 nu ruim binnen biologisch veilige grenzen.

De visserij op heek met [bodemsleepnetten bodemsleepnet] maakt deel uit van een omvangrijke bodemvisserij met schadelijke effecten op andere vissoorten en de zeebodem. Bij het vissen naar heek wordt ook zeeduivel, leng en blauwe leng gevangen. Met deze vissoorten gaat het niet goed, de status van de visbestanden is zorgelijk.

In de bodemvisserij wordt veel jonge vis bijgevangen. Deze bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
, die soms tot zo’n 12,5% van de vangst bedraagt, wordt teruggegooid in zee. De overlevingskans van deze [‘discards’ discards] is laag. Ook is er bij het vissen met [bodemsleepnetten bodemsleepnet] sprake van bodemberoering en een directe verstoring van het bodemleven. Intensief vissen met bodemsleepnetten leidt op termijn tot een veranderde [soortensamenstelling soortensamenstellingleefgemeenschappen].

Het visserijbeheer van het heekbestand is gedeeltelijk effectief. Sinds in 2004 een bestandsherstelplan in werking trad is het heekbestand gegroeid en de [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning] afgenomen. Een langetermijnbeheerplan is nu in voorbereiding. Heek is bijvangst in veel in andere visserijen, hiermee zal rekening worden gehouden in het nieuwe beheerplan.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Europese heek (merluza)

Merluccius merluccius
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: zuidelijke Golf van Biskaje

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Heek is ernstig overbevistoverbevist:
een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
in de vorige eeuw. Sinds 1998 is het bestandbestand:
de vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
weer aan het groeien en nu is het boven het historische gemiddelde. Ondanks de invoering van een herstelplan in 2005 en afname van vangsten en [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning], wordt het bestand nog steeds te zwaar bevist.

De visserij op heek met [bodemsleepnetten bodemsleepnet] maakt deel uit van een omvangrijke visserij waarbij ook zeeduivel, leng en blauwe leng wordt gevangen. Met deze drie soorten gaat het niet goed. Het teruggooien van vis in zee (tot wel zo’n 12,5% van de vangst) is bij de bodemvisserij een probleem. Een groot deel van de [‘discards’ discards] overleeft niet.

Door het herstelplan uit 2005 zijn diverse maatregelen ingevoerd, waaronder [gesloten gebieden gesloten-gebieden], een beperking van de [visserij-inspanning visserijdrukvisserij-inspanning] en vangstreducties. Deze maatregelen zijn er helaas niet in geslaagd vangsten en vissterfte terug te dringen. Er wordt structureel te veel op heek gevist (meer dan toegestaan!) en de bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
van heek in andere bodemvisserij wordt niet in het beheer meegenomen.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Algemeen

Europese heek (merluza)

De Europese heek ofwel zeesnoek is een relatief grote heeksoort: maximaal 140 cm lang en 15 kilo zwaar. Deze vis leeft op 30 tot 400 m diepte. In Europese wateren komen twee heekpopulaties voor: het noordelijke en het zuidelijke heekbestand. Het zuidelijk bestand leeft langs de kust van Spanje en Portugal.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.