Europese heek (merluza)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Europese heek (merluza)

Merluccius merluccius
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Haken en Lijnen, Schakels, Kieuwnetten (staand want), Bodemottertrawls, Schotse zegens/flyshoot, Deense zegens

Uitleg beoordeling

Het noordelijk bestand van de Europese heek is in het verleden zwaar overbevist, maar reageert goed op het herstelplan. Sinds dit plan in 2004 in werking trad is het bestand gegroeid en is de visserijdruk op het bestand sterk afgenomen. Het bestand piekte in 2013 en is nu ruim binnen biologisch veilige grenzen. Diverse visserijen op heek zijn MSC-gecertificeerd. Deze visserijen gebruiken de methoden bodemsleepnet, Deense zegen, Schotse zegen, longlines, kieuwnetten, schakelnetten en haken & lijnen.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Europese heek (merluza)

Merluccius merluccius
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Kieuwnetten (staand want), Bodemottertrawls

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Uitleg beoordeling

Het noordelijk bestand van de Europese heek is in het verleden zwaar overbevist, maar is nu ruim binnen biologisch veilige grenzen.

Heek wordt onder andere gevangen met kieuwnetten. Deze vangstmethode is over het algemeen vrij selectief. Er wordt weinig ondermaatse vis bijgevangen. Wel zijn bijvangsten van roggen en haaien een probleem in deze visserij. Van veel haai- en rog soorten staan de populaties onder druk. Precieze bijvangst en teruggooicijfers zijn echter niet bekend. Kieuwnetvisserijen veroorzaken doorgaans geen schade aan de zeebodem.

Verder wordt heek ook gevangen met grondbeugen (longlines). Deze methode zorgt voor veel bijvangst, maar veroorzaakt doorgaans weinig schade aan het leefgebied.

Tot slot worden er ook bodemsleepnetten gebruikt om heek mee te vangen. De visserij op heek met bodemsleepnetten maakt deel uit van een omvangrijke bodemvisserij met schadelijke effecten op andere vissoorten en de zeebodem. Bij het vissen naar heek wordt ook zeeduivel, en leng gevangen. Met deze vissoorten gaat het niet goed, de status van de visbestanden is zorgelijk.

Het beheer van heek bestaat uit een herstelplan dat sinds 2004 in werking is. Het bestand reageert goed op het herstelplan. Een lang termijn beheerplan is in voorbereiding. Heek is bijvangst in veel in andere visserijen. Het beheerplan zal hiermee rekening moeten gaan houden.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Europese heek (merluza)

Merluccius merluccius
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Middellandse Zee (FAO 37)

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Kieuwnetten (staand want), Bodemottertrawls

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Heek is ernstig overbevist in de vorige eeuw. Sinds 1998 is het bestand weer aan het groeien en nu is het boven het historische gemiddelde. Ondanks de invoering van een herstelplan in 2005 en afname van vangsten en visserijdruk, wordt het bestand nog steeds te zwaar bevist.

De visserij op heek met bodemsleepnetten maakt deel uit van een omvangrijke visserij waarbij ook zeeduivel en leng wordt gevangen. Met deze soorten gaat het niet goed. Het teruggooien van vis in zee (tot wel zo’n 12,5% van de vangst) is bij de bodemvisserij een probleem. Een groot deel van de ‘discards’ overleeft niet.

Door het herstelplan uit 2005 zijn diverse maatregelen ingevoerd, waaronder het sluiten van gebieden voor visserij, een beperking van de visserijinspanning  en vangstreducties. Deze maatregelen zijn er helaas niet in geslaagd vangsten en vissterfte terug te dringen. Er wordt structureel te veel op heek gevist (meer dan toegestaan!) en de bijvangst van heek in andere bodemvisserij wordt niet in het beheer meegenomen.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Algemeen

Europese heek (merluza)

De Europese heek ofwel zeesnoek is een relatief grote heeksoort: maximaal 140 cm lang en 15 kilo zwaar. Deze vis leeft op 30 tot 400 m diepte. In Europese wateren komen twee heekpopulaties voor: het noordelijke en het zuidelijke heekbestand. Het zuidelijk bestand leeft langs de kust van Spanje en Portugal.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.