Chileense heek

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Chileense heek

Merluccius gayi gayi
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Stille Oceaan, zuidoostelijke (FAO 87)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Heek is in het verleden zwaar overbevistoverbevist:
een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
. De [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning] is inmiddels flink teruggebracht, maar het is de vraag of het bestandbestand:
de vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
zich binnen de komende jaren zal herstellen. Het bestand verkeert sinds 2004 namelijk buiten biologisch veilige grenzen en lijkt weinig te reageren op de maatregelen. Om te voorkomen dat het heekbestand instort moet de visserijdruk nog verder dalen.

Het vangen van heek gebeurt met een bodemsleepnetbodemsleepnet:
een kuilnet dat aan weerszijden of aan de achterzijde van een boot over de bodem wordt gesleept
. Het teruggooien van vis in zee (tot wel zo’n 12,5% van de vangst) is bij deze vismethode een probleem. Veel van deze [‘discards’ discards] bestaat uit jonge heek, maar ook kwetsbare haaien, roggen, vogels en walvissen worden bijgevangen. Een groot deel van de ‘discards’ overleeft het niet.

Het vissen met een bodemsleepnet verstoort de zeebodem. Op termijn leidt intensief vissen tot een veranderde [soortensamenstelling soortensamenstellingleefgemeenschappen].

Nadat het bestand in 2004 instortte, is het beheer van heek flink aangescherpt. Helaas heeft dit verscherpte beleid nog niet tot bestandsherstel geleid.

Algemeen

Chileense heek

Langs de kust van Chili, zwemt de Chileense heek. Chileense heek, ofwel Southern Pacific hake, leeft meestal dicht bij de bodem, op grote dieptes tussen de 50 tot 500 m. ’s Nachts jaagt heek op inktvis, vis en krill, in hogere delen van de waterkolom. De vis paait aan het einde van de winter/begin van de lente in de diepere noordelijke wateren (200 – 500 m). Daarna trekt de vis naar de zuidelijke kustwateren voor de zomer. In de winter, na het paaien, trekken ze weer naar diepere wateren.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.