Argentijnse heek

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Argentijnse heek

Merluccius hubbsi
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, zuidwestelijke (FAO 41)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

Uitleg beoordeling

Heek is in het verleden zwaar overbevistoverbevist:
een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
. De [visserijdruk visserijdruk/visserij-inspanning] is inmiddels flink teruggebracht, maar het is de vraag of het bestandbestand:
de vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
zich binnen de komende jaren zal herstellen. Het bestand verkeert sinds 2004 namelijk buiten biologisch veilige grenzen en lijkt weinig te reageren op de maatregelen. Om te voorkomen dat het heekbestand instort moet de visserijdruk nog verder dalen.

Het vangen van heek gebeurd met een bodemsleepnetbodemsleepnet:
een kuilnet dat aan weerszijden of aan de achterzijde van een boot over de bodem wordt gesleept
. Het teruggooien van vis in zee (tot wel zo’n 12,5% van de vangst) is bij deze vismethode een probleem. Veel van deze discardsdiscards:
Ongewilde bijvangst, die wordt teruggegooid omdat er geen quotom voor is, de marktprijs te laag is , of de vis beneden de wettelijk minimum aanlandingsmaat is. Discards kunnen levend of dood zijn.
bestaat uit jonge heek, maar ook kwetsbare haaien, roggen, vogels en walvissen worden bijgevangen. Een groot deel van de ‘discards’ overleeft dit niet.

Het vissen met een bodemsleepnet verstoort de zeebodem. Op termijn leidt intensief vissen tot een veranderde [soortensamenstelling soortensamenstellingleefgemeenschappen].

Beheer van heek is nadat het bestand in 2004 instortte flink aangescherpt. Helaas heeft dit verscherpte beleid nog niet tot [bestandsherstel bestand] geleid.

Algemeen

Argentijnse heek

De Argentijnse heek leeft in de zuidwest-Atlantische Oceaan. Deze heeksoort kan een lengte bereiken van 95 cm en 5 kilo wegen. Argentijnse heek leeft meestal dicht bij de bodem, op grote dieptes tussen de 100 tot 200 m. Soms verplaatst deze vis naar hogere delen in de waterkolom om te jagen. In de lente trekken de vissen naar de kust. In de winter, na het paaien, trekken ze weer naar diepere wateren. De heek die langs de kust van Argentinië wordt gevangen wordt veel geëxporteerd naar Europa.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.