Haring (Hollandse nieuwe, bliek, rolmops, maatje)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Haring (Hollandse nieuwe, bliek, rolmops, maatje)

Clupea harengus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordwestelijke (FAO 21)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen, Kieuwnetten (staand want), Zwevende ottertrawls

Uitleg beoordeling

Aan de oostkust van Canada zijn meerdere MSC gecertificeerde haringvisserijen te vinden die vissen met kieuwnet, ringzegenringzegen:
een ringnet waarbij het net in een cirkel om een school vissen heen wordt uitgezet. Vervolgens wordt het net aan de onderkant gesloten en binnengehaald. Ook wel purse seine genoemd.
of pelagischpelagisch:
in de waterkolom
sleepnetten. Deze technieken hebben weinig bijvangsten. Aangezien er geen interactie is tussen het vistuig en de zeebodem is er geen sprake van een negatief visserijeffect op de zeebodem of op de leefomgeving in zee.

Haring (Hollandse nieuwe, bliek, rolmops, maatje)

Clupea harengus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen, Sleepnetten

Uitleg beoordeling

Diverse visserijen op Atlanto-Scandian haring zijn MSC-gecertificeerd, waaronder (sinds 2010) de boten van de Nederlandse Pelagic Freezer-Trawler Association (PFA). De gecertificeerde visserijen werken met pelagische sleepnetten en ringzegens. Ook diverse haringvisserijen in de Noordzee zijn MSC-gecertificeerd, waaronder (sinds 2006) de boten van de PFA, hergecertificeerd in 2017. Deze vissers vissen op herfstpaaiende Noordzee haring en werken met pelagische sleepnetten en ringzegens. Er is ook MSC gecertificeerde haring uit de kanaalregio en uit de Oostzee.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Haring (Hollandse nieuwe, bliek, rolmops, maatje)

Clupea harengus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen, Zwevende ottertrawls

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De visserijdruk op haring is sterk afgenomen de afgelopen jaren en is nu op het laagste niveau sinds 1990. Dit geeft het haringbestand de kans om weer aan te groeien na een historisch dieptepunt in 2011.

Haring wordt gevangen met een ringzegens of pelagisch sleepnet. Bij gebruik van deze technieken is er weinig bijvangst. Aangezien er geen interactie is tussen het vistuig en de zeebodem is er geen sprake van een negatief visserijeffect op de zeebodem of op de leefomgeving in zee.

De visserij wordt onder andere gereguleerd met vangstbeperkingen en technische maatregelen, zoals minimum maaswijdte. Het visserijbeheer op haring is grotendeels effectief.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Haring (Hollandse nieuwe, bliek, rolmops, maatje)

Clupea harengus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Skagerrak en Kattegat

Kweek- / Vangstmethode

Zwevende ottertrawls, Sleepnetten

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De visserijdruk op haring is sterk afgenomen de afgelopen jaren en is nu op het laagste niveau sinds 1990. Dit geeft het haringbestand de kans om weer aan te groeien na een historisch dieptepunt in 2011.

Haring wordt gevangen met een ringzegens of pelagisch sleepnet. Bij gebruik van deze technieken is er weinig bijvangst. Aangezien er geen interactie is tussen het vistuig en de zeebodem is er geen sprake van een negatief visserijeffect op de zeebodem of op de leefomgeving in zee.

De visserij wordt onder andere gereguleerd met vangstbeperkingen en technische maatregelen, zoals minimum maaswijdte. Het visserijbeheer op haring is grotendeels effectief.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Algemeen

Haringachtigen

Haringachtigen zijn allemaal vrij kleine, zilverkleurige visjes.  Ze zwemmen in grote scholen in het open water (pelagisch) en voeden zich met plankton. De meeste soorten kunnen een heleboel eitjes tegelijk produceren, tot wel 200.000 per individu.  Een groot deel van ’s werelds visvangst bestaat uit haringachtigen. Niet alles hiervan is direct bestemd voor menselijke consumptie, veel wordt verwerkt tot vismeel of visolie. Haringachtigen zwemmen samen in grote scholen waardoor ze makkelijk massaal gevangen kunnen worden.

 

Haring (Hollandse nieuwe, bliek, rolmops, maatje)

In de Noordzee zwemmen drie belangrijke haringbestanden. Deze bestanden hebben hun eigen paaigronden maar paaien allemaal in de herfstmaanden. Gezamenlijk worden ze aangeduid als de ‘herfstpaaiers’. Zo worden ze onderscheiden van de Noordzee haringbestanden die in de lente paaien. Haringen eten plankton.  In de zomer komen alle drie de bestanden samen in de noordelijke Noordzee, om te fourageren. Haringen plakken hun eieren vast aan de bodem. Belangrijke kraamkamers voor jonge haring (< 2 jaar) bevinden zich aan weerszijden van de Noordzee en in het Skagerrak en Kattegat. Het grootste haringbestand in de Noordoost-Atlantische Oceaan is het Atlanto-Scandian haringbestand, ook wel bekend als het Noorse, lente-paaiende haringbestand. Dit bestand leeft in de wateren tussen IJsland, Noorwegen en Spitzbergen (Svalbard).